ESOK-hanke 2006-2011

Seminaarien ohjelmia

Pidettyjen esteettömyysaiheisten tapahtumien ohjelmia.
Esteettömyys ammattikorkeakoulukentällä – kuinka sen mahdollistamme?
Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämä valtakunnallinen seminaari, jonka tarkoituksena on käynnistää ammattikorkeakoulujen välinen keskustelu esteettömyystyöstä ja ammattikorkeakouluille ominaisista haasteista opintojen tukemisessa.
Esteettömyysseminaari
Seminaarissa kerrotaan ja keskustellaan esteettömyyteen liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Esteettömyyden kartoittaminen
Esteettömyyskartoitusprojektien ja yhteistyötahojen yhteinen asiantuntija-seminaari
Esteettömän opiskelun taipaleella
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveysalan toimipisteessä järjestettävä Esteettömyys –hankkeeseen kuuluva koulutuspäivä
Moninaisuuspäivän konferenssi 2008
Moninaisuuspäivän aiheina oikeudet, edustus ja vaikuttaminen, tunnustaminen, kunnioitus ja arvostus Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 mukaan.
Vammaisten ihmisoikeuksien toteutuminen korkeakoulumaailmassa - Esteettömyys ihmisoikeuskysymyksenä?
Vammaisten Ihmisoikeuskeskus VIKE järjestää Studia Generalia -luentotilaisuuden, jossa pohditaan vammaisten inmisoikeuksien toteutumista korkeakoulumaailmassa.
Eväitä esteettömään rakentamiseen -seminaari
Valtakunnallinen vammaisneuvoston/STM, Invalidiliitto ry:n/esteettömyysprojekti sekä Jyväskylän kaupungin vammaisneuvoston yhteistyössä järjestämä seminaari.
Verkkokurssin käytettävyys -koulutuspäivä
Tilaisuudessa keskustellaan myös opettajan mahdollisuuksista vaikuttaa verkkokurssin käytettävyyteen ja saavutettavuuteen kaikille opiskelijoille. Koulutuspäivän tarjoaa EU-projekti E-Covip.
Esteettömyys ammattikorkeakoulukentällä - ratkaisuja ja mahdollisuuksia
Jyväskylän ammattikorkeakoulun esteettömyyshankkeen päätösseminaari.
Tulkkipalvelun kehittämisprojektin 2004-2008 päätösseminaari
Kuulonhuoltoliiton Tupu-projektin päätösseminaari
Millaista olisi tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen pedagogiikka?
Seminaarissa pohditaan, miten ja millaisiksi vallitsevia käytäntöjä on mahdollista muuttaa.
Vammaisen opiskelijan arki -seminaari
Seminaarin tavoitteena on koota yhteen vammaisten korkeakouluopiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden palveluista ja niiden kehittämisestä vastaavia tahoja ja opiskelijoita keskustelemaan arjen haasteista ja niihin vastaamisesta.
Puhe- ja kuulovammaisen hyvinvointi - koulutus
Koulutuspäivän tavoitteena on antaa tietoa vuorovaikutuksen, itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden merkityksestä kuulo- ja puhevammaisen hyvinvoinnille.
Itsenäisen elämän Kesäakatemia
Seminaari on tarkoitettu vammaisjärjestöjen ja sidosryhmien toimijoille, alan työntekijöille, vammaisalan opiskelijoille, aktiivisille vammaisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.
Ammattikorkeakouluopintojen ohjaus- ja tukipalvelut oppimista edistämässä
Polulla-projektin loppuseminaari (ESR tavoite 3 -ohjelma)
Uraohjauksen kehittäminen -seminaari
Opiskelijan ja työelämän yhteyksien kehittämisverkosto INTO järjestää uraohjauksen kehittämisen valtakunnallisen seminaarin
Osaaminen kuntoon - vammaisalan täydennyskoulutusseminaari
Seminaari antaa tietoa osaamisen johtamisesta, henkilöstön osaamisen kehittämisestä, sosiaalihuollon täydennyskoulutusvelvoitteesta ja täydennyskoulutuksen suunnittelusta sekä kehittää koulutuksen ja työelämän monipuolista yhteistyötä.
Empowerment-päivät Jyväskylässä 7. - 8.11.08
Autismi- ja Aspergerliiton Empowerment-projekti ja Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitos järjestävät Empowerment-seminaaripäivät tänä vuonna Jyväskylässä.
Saavutettavuutta ja selkokieltä -seminaari
Esteettömyys osana arkea
Mitä opettaja voi tehdä jos opiskelija ei näe kalvoja, kuule puhetta tai pääse luentosaliin? Mistä on kyse, jos opiskelija pyytää saada käyttää tietokonetta lopputentissä, tai ei suostu tulemaan isoon tenttisaliin? Entä jos välitehtäviä ei kuulu, vaikka opiskelija istuu jo kolmatta kertaa samalla kurssilla?
Lukivaikeus yliopisto-opinnoissa
Ajankohtaista ja ainutlaatuista tutkimustietoa lukivaikeudesta yliopisto-opinnoissa.
Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen ja hyvät käytännöt lukemisesteisten kirjastopalveluissa
Suomalaisia ja pohjoismaisia käytäntöjä ja kokemuksia asiakasystävällisestä kirjastopalvelutoiminnasta.
Yhdenvertaisuus korkeakouluopinnoissa, mitä se on?
Aikuisopiskelijoiden erityisen tuen tarpeet ja erityisohjauksen toteuttamisen mallit
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa –hankkeen järjestämä seminaari.
Erilaisen oppijan vertaistuki oppimisessa
Erilaisten oppijoiden liiton järjestämä DYS-Learn-projektin kansallinen seminaari. Seminaarissa kuullaan uusinta tutkimustietoa erilaisten oppijoiden vertaistuesta oppimisessa.
Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus – uusimmat menetelmät ja työkalut
ESKEH-kartoitusmenetelmän ja oppaan julkistamistilaisuus.