ESOK-hanke 2006-2011

Lukivaikeus yliopisto-opinnoissa

Ajankohtaista ja ainutlaatuista tutkimustietoa lukivaikeudesta yliopisto-opinnoissa.

Aika: Ke 3.12.2008 klo 18-20

Paikka: Erilaisen oppimisen keskus, Vilhonkatu 4, Kaisaniemi, Helsinki.

Lukivaikeuksinen ja yliopistossa? Mitä vaikeuksia lukivaikeuksinen kohtaa
opinnoissaan? Mitä apukeinoja on saatavilla?

Aiheesta kertoo Mirka Taavetti, joka on tehnyt tutkimusta lukivaikeudesta yliopisto-opinnoissa. Hänellä on myös omakohtaista kokemusta aiheesta, sillä hänellä itsellään on lukivaikeus.