ESOK-hanke 2006-2011

Esteettömyys koskettaa jokaista - myös korkeakouluissa!

ESOK-hankkeen järjestämä kolmas korkeakoulujen esteettömyysseminaari "Esteettömyys koskettaa jokaista" järjestettiin Helsingissä 6.-7.5.2009. Seminaariin osallistui yli sata henkilöä eri korkeakouluista ja järjestöistä ympäri Suomea.

Seminaarin aluksi tutustuttiin hyviin käytäntöihin Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa sekä keskusteltiin korkeakoulujen esteettömyydestä ja yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien toteuttamisesta paneelikeskustelussa. Norjan, Ruotsin ja Englannin korkeakouluissa on vammaisten opiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden opiskelun esteitä poistettu jo pidempään. Siksi toimintatavat ovat selvemmin ohjeistettuja, vastuutettuja ja resurssoittuja kuin Suomessa.

Paneelikeskustelun osallistujat

Paneelikeskusteluun osallistui korkeakoulutuksen vaikuttajia. Keskustelijat olivat yksimielisiä esteettömyyden sisällyttämisestä korkeakoulujen laadunvarmistukseen, opiskelun yhdenvertaisuuden tutkimukseen, korkeakoulujen henkilöstön tehtäviin ja verkostoyhteistyöhön sekä rahoitukseen. Paneelin päätteeksi sovittiin, että keskustelun osapuolet kokoontuvat uudelleen vielä vuoden 2009 aikana sopimaan konkreettisista toimenpiteistä.

Ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi ideoitiin korkeakoulujen esteettömyystyötä tukevan verkoston perustamista. Keskustelijat olivat yksimielisiä siitä, että yhteinen verkosto tarvitaan hyvien käytäntöjen, tiedon ja tuen jakamiseen. Verkosto nähtiin tärkeänä hyvin alkaneen esteettömyystyön turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Torstaina keskityttiin jakamaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä käytäntöjä ja kehittämiskokemuksia korkeakoulujen esteettömyystyöstä. Esittelyssä olivat Helsingin yliopiston esteettömyystyö, Kuopion yliopiston opiskelukykyhanke sekä Yrkeshögskolan Novian kehittämishanke, jossa on tarkoituksena kouluttaa koko henkilöstö esteettömyysteemassa. Muissa puheenvuoroissa olivat esillä muun muassa eri tahojen yhteistyö esteettömän opintopolun toteuttamiseksi, henkilöstökoulutus, oppimateriaalien ja tietotekniikan saavutettavuus, Universal design kehittämisotteena sekä fyysisen ympäristön esteettömyyttä kuvaavan tiedon esittäminen verkossa. Kaikki seminaariesitykset ja aineistot ovat luettavissa verkossa.

ESOK-hankkeen tuottamia materiaaleja

Seminaarissa jaettiin ESOK-hankkeessa verkostomaisena yhteistyönä tuotettuja oppaita korkeakoulujen opiskelijavalintojen ja opetuksen esteetöntä toteuttamista varten. Oppaat ovat saatavilla sähköisessä muodossa ESOKin sivuilla. Materiaaleja voi myös tilata ja ESOK-hanke toimittaa niitä mahdollisuuksien mukaan.

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas.

Opiskelijoiden moninaisuuden huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa.(Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, Heikkonäköinen ja sokea opiskelija, Kuuro ja huonokuuloinen opiskelija).

 

Seminaarin ohjelma.

Seminaarin esitykset.