Esok-verkosto

OHO!-hanke edistää opiskelun saavutettavuutta

  • Opiskelukyky, hyvinvointi ja osallisuus (OHO!)-hanke

edistää opiskelijan

  • opiskelukykyä kehittämällä opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja tukemaan opintojen edistymistä
  • hyvinvointia luomalla kaikille korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen
  • osallisuutta kehittämällä opettajien ohjausosaamista sekä saavutettavuutta ja osallisuutta tukevaa pedagogista osaamista.

Julkaisut

OHO!-hankkeen työpaketti 3 kehitti 2017-2019 koulutusta ja välineitä korkeakoulujen saavutettavuuden edistämisen tueksi.

Saavutettavuuskriteeristö korkeakouluille

Artikkelit ja tekstit

Videotallenteet

    OHO! on opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushanke korkeakoulutuksen kehittämiseksi vuosina 2017-2019. Lisää tietoa OHO-hankkeen kotisivuilla