ESOK-hanke 2006-2011

ESOK-hankkeen esittely


Tavoitteena yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet jokaiselle

Viittomakielellä

Hankkeen keskeinen tavoite on korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kehittäminen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esok-kuvio

Kuvio tekstimuodossa

Hanke tukee kaikkien korkeakoulujen esteettömyystyötä aktivoimalla yhteistyötä ja verkottumista, järjestämällä koulutusta, levittämällä hyviä käytäntöjä sekä tuottamalla suosituksia. Hankeorganisaatioon kuuluu 10 pilottikorkeakoulua sekä 20 eri järjestöä.

ESOK-hanke käynnistyi syksyllä 2005 ja sen taustalla on opetusministeriön toteuttama selvitys Esteetön opiskelu yliopistoissa (2005). Hanke toimii opetusministeriön rahoituksella 2007-2009. ESOK edistää opetusministeriön toimenpidesuositusten mukaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelun esteiden poistamista kaikilta korkeakouluissa toimivilta, mutta etenkin opiskelijoilta, joilla on jokin vamma, jotka ovat erilaisia oppijoita, ikääntyviä tai kuuluvat kieli- tai kulttuurivähemmistöön.


Vuosi 2009 ESOK-hankkeessa

Työryhmät: Korkeakoulujen Esteetön opiskelijavalinta -suosituksia työstetään saatujen lausuntojen perusteella. Suositus julkaistaan toukokuussa 2009. Korkeakoulujen yhdenvertaisuussuunnitelmia ja -ohjeistuksia kartoitetaan. Opas korkeakoulujen yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi julkaistaan keväällä 2009.

Opasmateriaali: Ensimmäiset kolme perusohjeistusta opiskelijoiden monenlaisuuden huomioon ottamiseksi korkeakouluissa julkaistaan keväällä. Ohjeistukset ovat kuulovammaisen, näkövammaisen ja lukivaikeuksisen opiskelijan huomioiminen korkeakouluopetuksessa.

Koulutus: Koulutusta järjestetään ESOK-hankkeen tavoitteiden ja korkeakouluista saatujen toiveiden mukaisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. ESOK-hankkeen valtakunnallinen seminaari järjestetään 6.-7.5.2009 Helsingissä. Kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi seminaariin tulee luennoitsijoita Englannista ja Pohjoismaista. Hankkeen loppuseminaari pidetään 1.12.2009.

Yhteistyöverkostot: Korkeakoulujen yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden yhteys-/vastuuhenkilöiden verkoston järjestäytymistä ja toimintaa edistetään. Edistetään myös kansainvälistä yhteistyötä ja pohjoismaista korkeakoulujen verkottumista.

Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla 2009: Korkeakoulujen verkkosivujen teknistä esteettömyyttä testataan ja opiskelun esteettömyyttä kuvailevia sisältöjä kartoitetaan kevään 2009 aikana.

HEAG: Euroopan korkeakoulujen esteettömyysopas Higher Education Accessibility Guide (HEAG) uudistetaan ja tietosisällöt päivitetään. Suomea työryhmässä edustaa Hannu Puupponen ESOK-hankkeesta.