ESOK-hanke 2006-2011

Moninaisuuspäivän konferenssi 2008

Moninaisuuspäivän aiheina oikeudet, edustus ja vaikuttaminen, tunnustaminen, kunnioitus ja arvostus Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 mukaan.

Aika: 20.5.2008 klo 8.30-16.30

Paikka: Tampere-talo, Pieni Sali

Viides valtakunnallinen Moninaisuuspäivän konferenssi järjestetään tänä vuonna Tampere -talolla 20. toukokuuta. Tapahtuma on osa EU Progress- ohjelman rahoittamaa syrjinnän vastaista tiedotuskampanjaa Yhdenvertaisuus Etusijalle, jota toteuttavat sisäasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusvoimat, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Romaniasiain neuvottelukunta, Saamelaiskäräjät, Suomen Islam seurakunta (tataariyhteisö), SETA ry, Allianssi ry sekä Vammaisfoorumi ry.

Moninaisuuspäivän päämääränä on tehdä näkyväksi suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta sekä käydä keskustelua yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumisesta kaikille. Konferenssin tämän vuoden aiheiksi on valittu Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 aikana esille nousseet neljä teemaa, jotka ovat

1. Oikeudet
Miten perusoikeudet toteutuvat käytännössä? Ovatko eri väestöryhmät tietoisia oikeudestaan syrjimättömään kohteluun? Miten ja kenelle tulisi jakaa tietoa lainsäädännön velvoittavuudesta? Kenen tulisi huolehtia tiedon jakamisesta? Onko ihmisillä varaa ajaa omia oikeuksiaan tuomioistuimissa?

2. Edustus ja vaikuttaminen
Miten eri väestöryhmät ovat edustettuina valtakunnallisissa ja paikallisissa päätöksentekoelimissä? Millaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia paikallisilla, eri ryhmiä koskevilla toimielimillä kuten vammaisia, maahanmuuttajia ja romaneja edustavilla työryhmillä tai neuvostoilla on? Miten vaikuttamismahdollisuuksia käytetään eri ryhmissä?

3. Tunnustaminen
Miten taide ja kulttuuri heijastavat monimuotoisuutta Suomessa? Miten taideinstituutiot ottavat huomioon erilaiset asiakasryhmät? Mitä keinoja ne käyttävät parantaakseen taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta? Miten eri vähemmistöt näkyvät taiteen tuottajina ja kuluttajina?

4. Kunnioitus ja arvostus
Miten liikunta voi lisätä eri väestöryhmien välistä yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta? Millaisia kokemuksia urheiluseuroilla on monimuotoisuuden hyväksymisestä? Kenelle kaikille hyvä seura kuuluu?

Konferenssiin odotetaan yli 200 osallistujaa, jotka edustavat järjestöjä, urheiluseuroja, eri viranomaistahoja, poliittisia päätöksentekijöitä, tutkijoita, kouluttajia, tiedotusvälineiden edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita ryhmiä. Konferenssin yhteydessä järjestetään maanantaina 19.5. oheistapahtumana kyselytilaisuus Tampereen kaupunginvaltuuston ryhmille teemalla Järjestöt kysyvät päättäjiltä kello 18–20 Linkosuon kahvilassa (Näsilinnankatu 26).

Konferenssiin odotetaan yli 200 osallistujaa, jotka edustavat järjestöjä, urheiluseuroja, eri viranomaistahoja, poliittisia päätöksentekijöitä, tutkijoita, kouluttajia, tiedotusvälineiden edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita ryhmiä. Konferenssin yhteydessä järjestetään maanantaina 19.5. oheistapahtumana kyselytilaisuus Tampereen kaupunginvaltuuston ryhmille teemalla Järjestöt kysyvät päättäjiltä kello 18-20 Linkosuon kahvilassa (Näsilinnankatu 26).

Ilmoittautuminen

Konferenssiin voi ilmoittautua sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen yhdenvertaisuus@intermin.fi 12. toukokuuta mennessä.

Ohjelmaluonnos

Puheenjohtaja: Hyvän tahdon lähettiläs Risto Laakkonen
Raportoija: Elina Ekholm, Ennora

8:30 Rekisteröityminen ja aamukahvi

9:30 Konferenssin avaus, Pormestari Timo P. Nieminen, Tampereen kaupunki

10:00 Yhdenvertaisuus ja kansainvälisten konfliktien ratkaisu, Kansanedustaja Pekka Haavisto/p>

10:45 Euroopan unionin syrjimättömyyspolitiikka ja Euroopan perusoikeusvirasto, Pia Tirronen, Euroopan unionin perusoikeusvirasto

11:15 Itsekkyyden vai dialogin Eurooppa? Kirkkoherra Hilkka Olkinuora, Tampereen ruotsinkielinen seurakunta

12:00–13:30 Lounastauko

13:30–15:30 Teemaseminaarit 1-4

15:30 Musiikkia: Pianisti Zsuzsa Horwath

16:00 Teemaseminaarien yhteenvedot, Raportoija Elina Ekholm, Ennora

16:30 Konferenssin päätös

Teemaseminaarit

Teemaseminaari 1: Oikeudet ja velvollisuudet

Puheenjohtaja: Pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi ry
Raportoija: Pia Kiiski, Järvenpään Diak
Paikka: Pieni Sali

Puheenvuorot:

 • Syrjinnän vastaisen lainsäädännön kehittämistarpeet, Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää
 • Alkuperäiskansojen oikeudet meillä ja muualla, Jan Saijets, Saamelaiskäräjät
 • Lapsen oikeudet - hyväntekeväisyydestä sitovaksi velvoitteeksi, Pääsihteeri Pentti Kotoaro, Suomen Unicef

Teemaseminaari 2: Osallistuminen ja vaikuttaminen

Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski, ETNO
Raportoija: Ohjelmakoordinaattori Liisa Männistö, STM
Paikka: Sorsapuistosali

Puheenvuorot:

 • Valtakunnallinen vammaisneuvosto vammaisten ihmisoikeuksien kehittäjänä, Pääsihteeri Sari Loijas, VANE
 • Maahanmuuttajien edustus paikallistasolla, Puheenjohtaja Abdulkadir Hashi, Tampereen maahanmuuttajaneuvosto
 • Romaniasiain neuvottelukunnan merkitys vuosikymmenten saatossa, Varapuheenjohtaja Väinö Lindberg, RONK

Teemaseminaari 3: Tunnustaminen

Puheenjohtaja: Okan Daher, Suomen Islam seurakunta (tataariyhteisö)
Raportoija: Suunnittelija Krista Murto, SM
Paikka: Sonaatti 1 (-1 krs)

Puheenvuorot:

 • Kulttuuria kaikille – Kulttuurin ja taiteen saavutettavuus, Sari Salovaara, Valtion taidemuseo
 • Rajatonta taidetta -TARU -projektin kokemuksia, Tuomas Kylänpää, Lasipalatsin mediakeskus
 • Yhteisötaideprojekti Tampereella, Sirkku Hiltunen, Kulttuurikeskus UNIPOINT

Teemaseminaari 4: Kunnioitus ja arvostus

Puheenjohtaja: Suunnittelija Mikko Cortés Téllez , OPM
Raportoija: Elina Ekholm, Ennora
Paikka: Sonaatti 2 (-1 krs)

Puheenvuorot:

 • Yhdenvertaisuutta kentälle ja katsomoon, Harri Holli, Tampere United
 • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikuntakulttuurissa, Kirsti Laine, Urheiluseura H.O.T. ry.
 • Kunnioitus vammaisurheilussa, Projektipäällikkö Riikka Juntunen, Kaikille Avoin -ohjelma