ESOK-hanke 2006-2011

Millaista olisi tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen pedagogiikka?

Seminaarissa pohditaan, miten ja millaisiksi vallitsevia käytäntöjä on mahdollista muuttaa.

Aika: keskiviikko 26.11. klo 12-16

Paikka: Educariumin 3. kerros, Assistentinkatu 5, Turun yliopisto

Kasvatustieteen päivien yhteydessä järjestetään Turussa 26.11. esiseminaari, joka liittyy opetusministeriön rahoittamaan valtakunnalliseen Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hankkeeseen (1.4.2008-31.5.2010). Hankkeen tarkoituksena on edistää  tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaa kehittämistyötä kaikissa opettajien koulutusta antavissa yliopistoissa.

Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus tarkoittaa hankkeessa tietoisuutta siitä, että kasvatuksen ja koulutuksen käytännöissä rakentuu erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia eroja, eriarvoisuuksia ja toiseuksia. Se tarkoittaa myös tietoisuutta siitä, että käytäntöjä on mahdollista muuttaa. Seminaarissa pohditaan sitä, miten ja millaisiksi. Pohdinta tarkentuu opettajankoulutukseen, ja mukaan kutsutaan erityisesti opettajien kouluttajia, opettajien koulutuksen suunnittelijoita ja pedagogiikkojen tutkijoita ja kehittäjiä  yliopistopedagogiikka mukaan lukien.

Pohdinnan virikkeeksi seminaarissa esitellään tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen pyrkivän kriittisen feministisen pedagogiikan teoriaa ja sovelluksia. Seminaarista kirjoitetaan raportti, joka jaetaan osallistujille ja julkaistaan TASUKO-hankkeen verkkosivuilla.

Seminaarin järjestävät Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hanke ja Suomen Kasvatustieteellisen Seuran Kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen ryhmä KaFe.

Ohjelma (tarkentuu myöhemmin):

12.00 Seminaarin avaus

12.15 Jaana Saarinen: Koulutuksen sukupuolittavia käytänteitä murtamassa

14.00 Kahvi

14.15 Miten ja millaista? Työpajoja

15.20 Työpajojen terveiset

15.55 Päätössanat

16.00 Seminaari päättyy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Seminaari on kaikille avoin. Kahvituksen järjestämistä varten pyydämme ennakkoilmoittautumista

24.10.2008 mennessä os. pirkko.hynninen(at)helsinki.fi

Tapahtuman esite (.pdf, 1 sivu, 10kt)