ESOK-hanke 2006-2011

Uraohjauksen kehittäminen -seminaari

Opiskelijan ja työelämän yhteyksien kehittämisverkosto INTO järjestää uraohjauksen kehittämisen valtakunnallisen seminaarin

<p><b>Aika:</b> 28.11.2007 klo 10-16</p>
<p><b>Paikka:</b> SAMOK ry, Lapinrinne 2, Helsinki</p>
<p>Tilaisuus on avoin kaikille
ammattikorkeakoulujen henkilöstölle ja opiskelijoille.</p>
<h3>Ohjelma</h3>
<p>Aamupäivällä kerätään tietoa olemassaolevista ja tulevista, toimintaa
sivuavista hankkeista ja iltapäivällä aloitetaan varsinainen kehittämistyö
jakautumalla tiimeihin, joiden vetäjinä toimivat INTOn urasuunnittelun
kehittämisryhmän ydinryhmän jäsenet. Mieti jo nyt, mihin allaolevista olet
kiinnostunut osallistumaan: </p>
<p>
<ol>
<li>Urasuunnittelun ja -ohjauksen nykytila-analyysi ammattikorkeakouluissa (ja
yliopistoissa?) ja hyvien käytänteiden kokoaminen julkaisuksi </li>
<li>Suositus urasuunnittelun sisällyttämisestä OPS:iin ja HOPS:iin sekä riittävästä
resurssoinnista kaikissa korkeakouluissa: Miten suositus laadittaisiin ja
perusteltaisiin? </li>
<li> e-hops ja muut verkkotyökalut uraohjauksessa </li>
<li>Opiskelijoiden itsearviointitaitojen kehittäminen </li>
<li>Opettajien ja muun henkilökunnan kouluttaminen uraohjausasioissa </li>
</ol></p>
<p><a href="http://into.cou.fi/tapahtumakalenteri.asp?id=641">Lisätietoja tapahtumasta</a></p>