ESOK-hanke 2006-2011

Esteettömyys ammattikorkeakoulukentällä – kuinka sen mahdollistamme?

Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämä valtakunnallinen seminaari, jonka tarkoituksena on käynnistää ammattikorkeakoulujen välinen keskustelu esteettömyystyöstä ja ammattikorkeakouluille ominaisista haasteista opintojen tukemisessa.

<p><b>Aika:</b> Ma 10.3.2008, klo 12–16</p>
<p><b>Paikka:</b> Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT Dynamo, Piippukatu 2, D110 Auditorio</p>
<p>Pysäköinti Jyväs-Parkin P-Lutakon alueelle ks. kartta jos IT-Dynamon vieraspaikoilla ei ole tilaa.</p>
<h3>Ohjelma</h3>
<p>Klo 11 – 11.45 Lounasmahdollisuus (omakustanteinen)</p>
<p><b>Klo 12.00 Seminaarin avaus</b><br>Kehitysjohtaja Johanna Heikkilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu<br> Antti Suuronen, Opiskelijakunta JAMKO<br>
Projektipäällikkö Maija Hirvonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Esteetön oppimisympäristö-projekti
</p>
<p><b>Klo 12.45 Miksi täällä tänään – seminaarin tarkoitus ja tavoite</b><br>Projektipäällikkö Merja Ylönen, ESOK-hanke / AMK-sektori</p>
<p><b>Klo 13.00 Esteettömyys, kuinka sen mahdollistamme? Työpajatyöskentelyn käynnistäminen
</b><br>Työpajojen vaihtoehdot (ilmoittautuminen seminaari-iltapäivässä):</p>
<p><b>1. Uupuminen ja mielenterveyden haasteet </b>
<ul>
<li>Opiskelijoiden työssäkäynnin myötä uupuminen on monen ammattikorkeakoululaisen arkea. Uupuminen ja väsyminen voivat johtaa mielenterveyden vaikeuksiin.</li>
<li>Miten ammattikorkeakouluissa voidaan tukea opiskelijoiden jaksamista?</li>
<li>Työryhmän puheenjohtajana opintopsykologi Eeva-Liisa Lerber, Jyväskylän ammattikorkeakoulu</li>
<li>Tila: IT Dynamo, auditorio</li></ul></p>
<p><b>2. Mistä aika ja voimavarat esteettömyyden mahdollistamiseen? </b><ul>
<li>Mistä resurssit henkilöstön perehdytykseen ja koulutukseen?</li>
<li>Ketkä vastaavat käytännön järjestelyistä?</li>
<li>Kuinka esteettömyys saadaan osaksi normaalia koulutus-, ohjaus- ja palvelutoimintaa? </li>
<li>Työryhmän puheenjohtajana Merja Ylönen, ESOK-hanke</li>
<li>Tila: IT Dynamo luokka D 40</li></ul></p>
<p><b>3. Lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät vaikeudet</b><ul>
<li>Miten tuemme luki-vaikeuksista opiskelijaa? </li>
<li>Entä lukemisen ja kirjoittamisen muut haasteet?</li>
<li>Onko kyse myös tarkkaavuuden ja oman toiminnan ohjauksen vaikeuksista?</li>
<li>Puheenjohtajana yliopettaja Helena Koskimies, Jyväskylän ammattikorkeakoulu</li>
<li>Tila: IT Dynamo luokka D506</li></ul></p>
<p>Työryhmät sopivat yhdessä kahvitauosta – kahvituksen tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun esteettömyysprojekti.</p>
<p><b>Klo 15.15 Yhteenvetoa, johtopäätöksiä ja jatkotyöskentelystä sopiminen </b>
<ul><li>Työryhmien esiin nostamat asiat</li>
<li>Jatketaanko keskustelufoorumeiden koollekutsumista? Milloin, missä ja millä teemoilla?</li>
<li>Halutaanko perustaa keskustelufoorumi nettiin – esim. ESOK-portaaliin?</li></ul></p>
<p><b>Klo 16.00 Turvallista kotimatkaa!</b></p>
<p>Ilmoittautuminen seminaari-iltapäivään 3.3.2008 mennessä:
riikka.laurila@jamk.fi
</p>
<p><b>Lisätietoja: </b><br>
Maija Hirvonen, maija.hirvonen@jamk.fi <br>
Merja Ylönen, merja.ylonen@diak.fi</p>