ESOK-hanke 2006-2011

Ammattikorkeakouluopintojen ohjaus- ja tukipalvelut oppimista edistämässä

Polulla-projektin loppuseminaari (ESR tavoite 3 -ohjelma)

<br><p><b>Aika:</b> 6.11.2007 klo 8.30 - 16.00</p>
<p><b>Paikka:</b> Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsingin toimipaikka, Alppikatu 2A, 00530 Helsinki, Auditorio</p>
<h3>Tavoite</h3>
<p>Tavoitteena on tarkastella ja käydä keskustelua oppimisen ja ammatillisen kasvun ohjauksen mahdollisuuksista ja haasteista ammattikorkeakouluissa sekä tuoda esiin Polulla-projektin työskentelyprosessin tuloksia. Seminaari toteutetaan yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.</p>
<h3>Kohderyhmä</h3>
<p>Ammattikorkeakoulujen ja työvoimahallinnon
edustajat sekä lukioiden ja ammatillisen toisen asteen
opinto-ohjaajat että sosiaalialan, terveysalan ja kirkon
alan toimijat sekä muut oppimisen ohjauskysymyksistä kiinnostuneet.</p>
<h3>Sisältö</h3>
<p>Seminaarin teemana on
ammattikorkeakouluopintojen ohjaus- ja tukipalvelut sekä oppimisen ja
ammatillisen kehittymisen tukeminen, silloinkin, kun oppija kohtaa oppimisessaan
haasteita. Seminaari perustuu asiantuntija-alustuksiin ja
työpajatyöskentelyyn. Seminaarissa tarkastellaan Polulla-kehittämisprojektissa löydettyjä oppimisen ja sen ohjauksen sekä tukemisen mahdollisuuksia ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.</p>
<h3>Työpajatyöskentely</h3>
<p>
1. Moniammatillinen opiskelijahuolto ammattikorkeakoulussa <br>
2. Opiskelijan hyvinvointi - opiskelijaterveydenhuolto ja kuratiivinen työ
yhteistyössä<br>
3. Kokonaisohjauksen malli - opintojen tuki- ja ohjaus, kun opinnot viivästyvät<br>
4. Lisäopetusryhmät apuna oppimisen haasteita kohdanneille (suomi,
ruotsi, englanti, lääkelaskut, opinnäytetyö).</p>
<h3>Ohjelma</h3>
<p>8.30 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi</p>
<p>9.00 - 9.40 Polulla loppuseminaarin avaussanat, rehtori Pentti Rauhala, Laurea ja vararehtori Pirjo Hakala, Diak</p>
<p>9.40 - 10.30 Ammattikorkeakouluopiskelijan
kokonaisvaltainen hyvinvointi, opintopsykologi Saku Ylä-Soininmäki, Lamk</p>
<p>10.30 - 10.45 Tauko</p>
<p>10.45 - 12.00 Kun opinnot eivät etene, Polulla -projektissa löydettyjä
oppimisen ohjauksen ja tukemisen mahdollisuuksia ammattikorkeakouluympäristöön. Projektin henkilöstö, Diak ja Laurea </p>
<p>12.00 - 13.00 Lounas (omakustanteinen)</p>
<p>13.00 - 15.00 Työpajatyöskentely ryhmissä</p>
<p>15.00 - 16.00 Yhteenveto seminaaripäivästä</p>
<h3>Tiedustelut</h3>
<p>Marjaana Marttila, Diak<br>
p. 040 509 1371<br>
marjaana.marttila@diak.fi</p>
<p>
Johanna Häkkinen, Laurea<br>
p. 040 7156 282<br>
johanna.hakkinen@laurea.fi </p>
<p>Tilaisuus on maksuton.</p>
<p>Ilmoittautumiset 1.11. mennessä
osoitteessa <a href="http://www.diak.fi/ilmoittautuminen">www.diak.fi/ilmoittautuminen</a><br> tai s-postilla osoitteeseen: palvelu.helsinki@diak.fi</p>