ESOK-hanke 2006-2011

Hyvät käytännöt

Hyvä käytäntö voi olla toimintatapa, ohjeistus tai periaate. Se ei välttämättä liity suoranaisesti esteettömyystyöhön, mutta edistää esteetöntä opiskelua ja osallistumisen yhdenvertaisuutta. Hyvä käytäntö voi olla vielä kehitysvaiheessa tai jo koeteltu työtapa.

Esteettömyyden edistämisen "hyvät käytännöt ja kovat kokemukset" voivat auttaa välttämään virheitä ja hyödyntämään aikaisempia onnistumisia. Hyvät käytännöt edistävät tilojen, opetuksen ja opiskelun esteettömyyttä jokaiselle, myös opiskelijoille, joilla on jokin vamma, jotka ovat erilaisia oppijoita, kuuluvat kieli- tai kulttuurivähemmistöön tai ikääntyvät.

Peukku

ESOK -hanke keräsi keväällä 2008 tietoa korkeakoulujen kehittämisprosesseista ja käytännöistä, jotka auttavat huomioimaan opiskelijoiden monenlaisuuden. Hyvistä käytännöistä ja kovista kokemuksista on koottu raportti Liikkumisen esteistä ajanhallintaan (PDF-tiedosto 187 kt).