ESOK-hanke 2006-2011

Julkaisut

ESOK-hankkeen julkaisuja

Opaslehtiset opiskelijoiden monenlaisuuden huomioimiseen

Tiiviitä A4-arkin mittaisia ohjeistuksia korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden käyttöön esteettömän opiskelun edistämiseksi.

Mångfalden av studenter - handböcker

Grundläggande instruktioner om hur mångfalden av studerande ska uppmärksammas i högskolorna.

Meeting the needs of Diverse Student Body in Higher Education Guides

Basic information to staff working in higher education.

 

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas

ESOK-hankkeen, korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyössä tuottama Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas sisältää ohjeistukset esteettömyyden huomioon ottamiseksi valintakokeessa ja myös tenttitilanteessa.

Tillgänglighet i studerandeurval - rekommendation och guide

Yrkeshögskolestuderandenas psykosociala hälsa

En jämförande studie mellan utländska och finska nybörjarstuderanden vid Arcada 2006-2007. Sammandrag

Korkeakoulujen tietojärjestelmien esteettömyydestä

Selvitys eräiden eri korkeakoulujen käytössä olevien henkilöstö- ja opiskelujärjestelmien esteettömyydestä. Tavoitteena oli tunnistaa järjestelmien käyttäjien ilmoittamien ongelmien syitä sekä edistää korkeakoulujen ja sovellusten tuottajien vuorovaikutusta esteettömien järjestelmien saamiseksi. ESOK-hanke

Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla 2009

Korkeakoulujen verkkosivujen esteettömyysarvioinnissa selvitettiin, miten hyvin opiskelun esteettömyyttä kuvailevaa tietoa oli saatavissa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkkosivuilta kesäkuussa 2009. Lisäksi vertailtiin tuloksia vuoden 2008 arvioinnin tuloksiin. ESOK-hanke

"Joutuu vähän taisteleen"

Tutkimus vammaisten ja kuurojen nuorten koulutuspoluista. Anna Niemelä. OTUS 29/2007

 

Liikkumisen esteistä ajan hallintaan

Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovt kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa. Paula Pietilä. ESOK-hanke

 

 

Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla 2008

Korkeakoulujen verkkosivujen esteettömyysarvioinnissa selvitettiin, miten hyvin opiskelun esteettömyyttä kuvailevaa tietoa oli saatavissa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkkosivuilta huhti-toukokuussa 2008. ESOK-hanke

 

Korkeakouluopiskelijoiden lukivaikeudet

Korkeakouluopiskelijoiden lukivaikeudet ja hyvät käytännöt opiskelun tukemiseksi. Elina Taskinen. Turun yliopiston opiskelijapalvelut 2008.