ESOK-hanke 2006-2011

Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen ja hyvät käytännöt lukemisesteisten kirjastopalveluissa

Suomalaisia ja pohjoismaisia käytäntöjä ja kokemuksia asiakasystävällisestä kirjastopalvelutoiminnasta.

Aika: 10.2.2009 klo: 10-14

Paikka: Itäkeskus, Helsinki. Iiriksen Auditorio

Sisältö

Celia Näkövammaisten kirjasto ja Helsingin Yliopiston opiskelijakirjasto ovat aloittamassa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on luoda toimiva toimintamalli oppimateriaalien hankkimiseksi lukemisesteisille opiskelijoille korkeakouluissa. Hankkeen päämääränä on, että lukemisesteiset opiskelijat voisivat saada opiskelumateriaalin itselleen yliopiston opiskelijakirjaston kautta.
Tällainen malli toimii jo Ruotsissa. Tällä hetkellähän opiskelijat tilaavat itse tarvitsemansa materiaalin Celiasta. Toimintamalli aloitetaan Helsingin yliopiston kanssa. Päämääränä on, että sama toimintamalli olisi käytäntönä myös muissa Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Seminaarissa puheenvuorot käsittelevät nykyisiä käytäntöjä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa palvelujen suunnittelijoiden, toteuttajien ja käyttäjien näkökulmasta. Toivomme, että seminaari antaisi monipuolisen katsauksen asiakasystävälliseen kirjastopalvelutoimintaan ja uusia näkökulmia toiminnan toteuttamiseen. Paikalle toivotaan korkeakoulujen kirjastopalveluiden ja
lukemisesteisten asioiden asiantuntijoiden ja/tai yhteistyökumppaneiden osallistumista.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset seminaariin pyydetään 20.1.2009 mennessä projektityöntekijä Jenni Mölkäselle puhelimitse 040 373 3001 tai sähköpostitse jenni.molkanen@celialib.fi