ESOK-hanke 2006-2011

Eväitä esteettömään rakentamiseen -seminaari

Valtakunnallinen vammaisneuvoston/STM, Invalidiliitto ry:n/esteettömyysprojekti sekä Jyväskylän kaupungin vammaisneuvoston yhteistyössä järjestämä seminaari.

<p><b>Aika:</b> Torstai 5.6.2008</p>
<p><b>Paikka:</b> Jyväskylän kaupungin kirjasto, Vapaudenkatu 39-41</p>
<p>Puheenjohtajana, suunnittelija Tuula Tuominen, valtakunnallinen vammaisneuvosto</p>
<h3>Ohjelma (luonnos)</h3>
<p>9.30 Aamukahvi.</p>
<p>10.00 Kaupungintervehdys, Kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Utriainen.</p>
<p>10.15 Esteettömyys on laaja asia, Projektipäällikkö Harri Leivo, Invalidiliitto.</p>
<p>10.45 Työkaluja on olemassa! Asiantuntija Marika Nordlund, Invalidiliitto.
<ul><li>lomakkeet, ohjekortit, tarkastuslistat ym.</li>
</ul></p>
<p>11.15 Vpl:n asunnonmuutostyöt ja korjausavustukset, Asuntoneuvos Raija Hynynen, Ympäristöministeriö.</p>
<p>11.45 Tauko</p>
<p>11.55 Jyväskylän vammaisneuvoston toiminta ja omat kokemukset vaikuttami-sesta, järjestöjen yhteistyöstä ja vammaisneuvostotyöstä esteettömyyden edistämisessä ,Anne-Mari Hård-Janhonen vammaisneuvoston puheen-johtaja ja Veijo Paananen vammaisneuvoston sihteeri. Jyväskylän kaupungin vammaispoliittinen ohjelma.</p>
<p>12.30 Lounas. </p>
<p>13.30 Piirustusten perusteella talo rakennetaan, Arkkitehti Kirsti Pesola, Invalidiliitto.
<ul>
<li>asema- ja pohjapiirustukset esteettömyyden kannalta,</li>
<li>mikä ei ole piirustuksissa näkyvissä?</li>
</ul>
</p>
<p>15.00 Kahvi.</p>
<p>15.15 Kunta esteettömyyden toteuttajana - Miten vammaisneuvosto huomioi-daan rakentamisen kaavoituksessa, suunnittelussa, rakennuslupa-asioissa ja päätöksenteossa? Arkkitehti Vesa Kantokoski, Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaosasto.</p>
<p>15.45 Uusi Jyväskylä- Esteetön Jyväskylä. Hannu Puupponen Jyväskylän Yliopisto.
</p>
<p>16.00 Päätössanat, Tuula Tuominen, Valtakunnallinen vammaisneuvosto.</p>
<h3>Ilmoittautuminen</h3>
<p>Sitova ennakkoilmoittautuminen seminaariin ma 2.6.2008 mennessä
sähköpostilla: veijo.paananen@jkl.fi tai puh.014-625558
</p>