Esok-verkosto

Saavutettavuus

Asiaa saavutettavuudesta

Saavutettavuuden määritelmä

Saavutettavuuden käsitettä määrittelemme laajasti koskien korkeakoulun fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja asenteellista toimintaympäristöä.  Saavutettavuudella tarkoitamme sitä, miten hyvin korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. (OHO! –hanke 2019.)