ESOK-hanke 2006-2011

Kansainvälinen yhteistyö

ESOK-hanke mukana kansainvälisessä yhteistyössä.

Euroopan korkeakoulujen esteettömyysopas HEAG päivitetään

Vammaisten opiskelijoiden vaihto-opiskelun tietolähde Higher Education Accessibility Guide (HEAG) -tietokanta uudistetaan ja sen tietosisällöt päivitetään. Tavoitteena on saada ajantasainen tieto eurooppalaisten korkeakoulujen esteettömyydestä käyttöön vuoden 2009 loppussa.

Uudistushanketta koordinoi Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus The European Agency for Development in Special Needs Education (http://www.european-agency.org/). Erityisopetuksen kehittämiskeskus on itsenäinen, 27 jäsenvaltion opetusministeriön yhteistyöelin, jonka toiminnassa keskeisiä ovat mahdollisuuksien yhdenvertaisuus, esteettömyys, inklusiivinen koulutus ja koulutuksen laadun kehittäminen.

HEAG-tietokannan uudistamiseen osallistuvat kehittämiskeskuksen jäsenmaiden edustajat. Suomea työryhmässä edustaa Hannu Puupponen ESOK-hankkeesta.

Pohjoismainen korkeakoulujen esteettömyysyhteistyö alkaa

Pohjoismaiden korkeakoulujen vammaisvastaavat perustivat yhteistyöverkoston huhtikuussa 2008 Oslossa pidetyssä kokouksessa. Osanottajat olivat yksimielisiä verkoston perustamisesta ja sääntöjen laatimisesta. Viimeisteltävänä olevissa säännöissä työryhmän toiminnan tavoitteena on edistää Pohjoismaiden korkeakoulujen välistä asiantuntemuksen ja kokemusten vaihtamista vammaisten opiskelijoiden yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien toteuttamiseksi. Pohjoismainen yhteistyö.

Vammaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet osaksi Bolognan prosessia

Bruggessa 1.-4.12.2008 järjestetyn konferenssin "From Bologna to Bruges and far beyond, Equal opportunities for persons with disabilities" tavoitteena oli laatia huhtikuun 2009 Bologna-prosessin ministerikokoukseen muistio inklusiivisten käytäntöjen ja vammaisten opiskelijoiden yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi eurooppalaisissa korkeakouluissa. Bruggen konferenssi.

Eurooppalaisten korkeakoulujen esteettömyystoiminta esittelyssä Vilnassa

Maapallo

Vilnassa esiteltiin korkeakoulujen esteettömyystoimintaa 11 Euroopan maassa ”Empowerment and participation of people with disabilities: inclusion in Higher education and employment” konferenssissa 29.09 - 02.10.2008. Erityisen aktiivisina näyttäytyivät opiskelija- ja vammaisjärjestöt eri puolilta Eurooppaa, etenkin Baltian maista. Vilnan konferenssi.

Lukivaikeus ja opiskelu Iso-Britanniassa

International Dyslexia Study Day 13.-14.03.2007 Durhamissa ja Edinburghissa tutustuttiin käytännön kokemuksiin opiskelumahdollisuuksien kehittämisestä opiskelijoille, joilla on lukivaikeus. Lukivaikeus ja opiskelu Iso-Britanniassa.

Inclusive Education -koulutusohjelma Darmstadtissa Saksassa

Diakonia-ammattikorkeakoulu Suomesta on ollut mukana suunnittelemassa Inclusive Education kandidaatti- ja maisterikoulutusohjelmaa, jota on toteutettu 2002 lähtien Darmstadtin evankelisessa ammattikorkeakoulussa Saksassa. Inclusive Education -koulutusohjelma.