ESOK-hanke 2006-2011

Haastattelut

Esteettömyysaiheisia haastatteluja

Helmikuu 2011

Soihdunkantaja

Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Hanna Ilola: "TAMK pyrkii jatkamaan sillä tiellä, jonka ESOK-hanke on ansiokkaasti aloittanut."

Hanna Ilolan haastatteluun.


Opiskelijat ottavat ohjat käsiinsä

Esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja Marika Kangas: "Erityispedagogiikassa ei tule opintojen kautta samalla tavalla käytännön kokemusta esteettömyystyöstä. Tästä saa myös kokemusta ryhmätoiminnasta ja projektista yleensä. Haluaisin olla esteettömyyden kanssa tekemisissä tulevaisuudessakin."

Esteettömyystyöryhmän haastatteluun.


Kansainvälistä vuoropuhelua

Adele Browne:"Tätä tapahtuu joka viikko, että joku ottaa yhteyttä, tulee mukaan ja meillä kaikilla sama päämäärä esteettömyyden suhteen. Työ on antoisaa. Very positive feeling."

Adele Brownen haastatteluun.


Tammikuu 2011

Monen mielipiteen ammattikorkeakoulu

Tutkija Elina Lavikainen: "Vaikuttaa siltä, että opiskelijoilla on kyllä halua vaikuttaa, mutta ei riittävästi sellaisia vaikutuskanavia, joiden kautta he kokisivat voivansa aidosti vaikuttaa heitä koskettaviin asioihin."

Elina Lavikaisen haastatteluun.


Opetusmateriaalin jakaminen etukäteen puhuttaa

Turun yliopiston henkilökunnan haastattelusta: "Kalvosulkeisia ei muutenkaan pitäisi suosia. Luennoitsijan viestinnässä tärkeää on sen persoonallinen osuus. Äänen painot, liikkeet, eleet. Ei näitä ole kalvoissa."

Turun yliopiston henkilökunnan haastatteluun.

Muista lukea myös artikkeli Esteettömyys ajaa lintsaamaan?, johon haastattelu pohjautuu.


Este vai hidaste?

Yhteiskuntatieteiden maisteri Elina Pekonen: "Esteet ovat monenlaisia, eikä niitä voi ennalta arvata. Joku itsestä pieneltä tuntuva asia voi olla yksittäiselle opiskelijalle merkittävä este opiskelun tai elämän kannalta."

Elina Pekosen haastatteluun.


Joulukuu 2010

Esteettömyys ei toteudu itsestään

Turun esteettömyysasiamies Heikki O. Haulisto: "Esteettömyys ei toteudu, ellei sitä tarvitsevat ihmiset sitä erikseen vaadi. Pitää sanoa, että tää on väärin, tää ei oo tasa-arvoista, tää syrjii mua."

Heikki O. Hauliston haastatteluun. Muista lukea myös haastattelun toinen osa.Syyskuu 2010

Primus-hankkeen koordinaattori Inga Kukk:
Tietoisuuden lisääminen suurin haaste korkeakoulutuksen esteettömyyden kehittämisessä Virossa. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet politiikassa ja hallinnossa.

 Inga Kukkin haastatteluun

Tammikuu 2009

Lukisetelillä tukea lukivaikeukeuteen

Anne Mustonen ja Sari Hanska-Aare Tampereen ammattikorkeakoulu: "Lukisetelillä ostettava apu voi olla monenlaista kuten lisäaikaa kokeissa, lisäopetusta tai -ohjausta, yksilöllisiä tehtäviä, apuvälineitä tai esimerkiksi mahdollisuus suorittaa kirjallinen koe suullisesti." Mustosen ja Hanska-Aaren haastatteluun.

Marraskuu 2008

Politiikkaa ja teologiaa - kokemuksia korkeakouluopiskelun esteettömyydestä

Amu Urhonen, opiskelija ja järjestöaktiivi: ”Eihän täällä ollut tuollaista modernia keittiötä tai cappuccino–konettakaan alun perin”, Amu vertaa päärakennuksen kahvilan varustusta entiseen. ”Jos vanhoja rakennuksia joka tapauksessa muutellaan, miksi juuri tasa-arvoa ja esteettömyyttä luovat hissit pilaisivat ne?” Amu Urhosen haastetteluun.

Syyskuu 2008

Näkövammaisten keskusliitto myös korkeakoulujen palveluksessa

Eeva-Liisa Koskinen, NKL: "Korkeakoulut voivat kääntyä Näkövammaisten keskusliiton puoleen kaikissa näkövammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. NKL palvelee sekä opiskelijoita että opettajia tarjoamalla tietoa, neuvoja ja tukea näkövammaisena opiskelemiseen liittyvissä asioissa aina oppimateriaaleista apuvälineisiin. -- Tarkoitus on auttaa tekemään opiskelusta ja luentotilanteista niin sujuvia ja saavutettavia kuin suinkin on mahdollista" Eeva-Liisa Koskisen haastatteluun

Maaliskuu 2008

Housing Enabler kutsuu edistämään esteettömyyttä

Susanne Iwarsson, Housing Enabler -arviointimallin kehittäjä: "Housing Enabler on ensisijaisesti toimintaterapeuttien käyttöön, mutta hyödyllinen myös suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa" Susanne Iwarssonin haastatteluun

Maaliskuu 2008

Työkaluja monimuotoisuusosaamisen kehittämiseen

Päivi Puutio ja Ulla Virtanen Tools for Diversity -hanke: "Mittarin avulla etsitään osaamisen lähtötaso ja eroja eri osaamisalueiden välillä. Tulosten perusteella valitaan kehittämistä kaipaavat osa-alueet ja suunnitellaan koulutus näitä tarpeita vastaavaksi." Päivi Puution ja Ulla Virtasen haastatteluun

Syyskuu 2007

"Otetaan ihmiset ihmisinä"

Päivi Vigg, lähihoitaja, Perniön vammaisneuvoston puheenjohtaja: "Niin kauan kuin vammaisilla ihmisillä on omat koulut, on asenteiden muokkaaminen hankalaa. Yhteiset kohtaamiset tekevät hyvää kaikille." Päivi Viggin haastatteluun

Kesäkuu 2007

Tavoitteena avoin yhteiskunta kaikille

Daniela Plivelic ja Natascha Vogel, Inclusive education koulutusohjelma: "Inkluusio tarkoittaa sitä, että yhteiskunta on avoinna ja saatavilla kaikille samalla tapaa, ja jokainen voi elää ja työskennellä yhdessä yhteisössä. Erityistä tukea pitäisi olla tarjolla, jotta ketään ei suljettaisi pois." Danielan ja Nataschan haastatteluun

Huhtikuu 2007

Ohjeistukset, asenteet ja tieto - avaimet esteettömään opiskeluun

Anna Niemelä OTUS rs: "Esteetön opiskelu on paljolti kiinni opiskelijasta itsestään ja yksittäisten opettajien aktiivisuudesta. Yhtenäiset, yhteiset menettelytavat ja suositukset olisivat tarpeen." Anna Niemelän haastatteluun

Maaliskuu 2007

Kulttuuripalvelujen saavutettavuus muutosvoimana

Sari Salovaara Kulttuuria kaikille -palvelusta: "Kun aloitin Valtion taidemuseon saavutettavuusprojektissa vuonna 1999, esteettömyystyö oli yksinäistä puuhaa. Nyt ovat ajat ja ilmapiiri muuttuneet." Sari Salovaaran haastatteluun

Helmikuu 2007

Pienillä, yksinkertaisillakin teoilla saadaan paljon aikaan

Aslak Rantakokko TUKEA-hankkeesta: "Autismin kirjon henkilöillä tavallinen, spesifi osaaminen ja mielenkiinto ovat vahvuus, kun ne sopivat työnkuvaan. Jotkut työnantajat osaavat myös arvostaa työntekijää, joka toimii tarkasti ja täsmällisesti noudattaen ohjeita " Aslak Rantakokon haastatteluun

Tammikuu 2007

Tavoitteena saavutettava oppiminen ja opiskelu

Satu Eerola: "Esimerkiksi oppimisvaikeuksia on korkeakouluissa monta kertaa käsitelty turhan kliinisinä tai patologisina ilmiöinä. Opintopsykologian ydin on oppimis- ja opetusprosessi ja sen ohjaaminen. Tässä on oleellista luoda ja säilyttää elävä yhteys opiskeluun ja opiskelijoiden arkeen." Satu Eerolan haastatteluun

Marras-joulukuu 2006

Korkeakouluissa tarvitaan lisää tietoa lukivaikeudesta

Terhi Raitanen "Vieläkin tulee vastaan ajatus, ettei korkea-asteella voi olla lukivaikeuksia. Opiskelijaan ei luoteta vaan epäillään helppojen ratkaisujen hakemisesta, kun hän kertoo lukivaikeudestaan." Raitasen haastatteluun

Lokakuu 2006

Esteettömyys löytyy pään sisältä

Jan Hänninen: "Tämä on ollut sekä itselleni että laitokselle iso haaste. Onnistuminen palkitsee varmasti kaikki." Jan Hännisen haastatteluun

Syyskuu 2006

Polulla-hankkeessa rakennetaan korkeakouluopiskelun ohjaus- ja tukipalveluja

Marjaana Marttila ja Maarit Heusala: "...haastattelemalla opiskelijoita saadaan ja saataisiin merkittävää tietoa sekä laajempaa näkemystä esteettömyyden edistämiseksi korkeakouluympäristöissä." Marttilan ja Heusalan haastatteluun

Kesäkuu 2006

Tavoitteena tuetun opiskelun malli

Ulla Lehtinen ja Ritva Partanen, Suvimäen Klubitalo: "On tärkeää, että on ihmisiä ja tahoja, jotka ovat kiinnostuneet siitä, miten sinulla menee. Joku kysyy ja haluaa oikeasti kuulla vastauksenkin." Lehtisen ja Partasen haastatteluun

Toukokuu 2006

Esteettömyys on ennen kaikkea tahdon asia

Julia-Maarie Vahtivaara: "Yhdenvertaisuutta edistettäessä tulisi pitää mielessä, että kaikkia palveluita ja toimintaa tulisi kehittää siten, että palvelut olisivat tasapuolisesti kaikkien ihmisten saatavana ilman tarvetta erityispalveluille." Julia-Maarie Vahtivaaran haastatteluun

Huhtikuu 2006

Esteettömyys näkyy suunnittelussa ja työtehtävissä

Lotta Lamminen Teknillinen korkeakoulu: "…esteettömyyden tulee olla ennen käyttäjiä." Lotta Lammisen haastatteluun

Maaliskuu 2006

Esteettömyys on arvokysymys

Päivi Tahkokallio Suomen Design for All -verkosto: "Esteettömyys on arvokysymys, johon vastaaminen edellyttää lainsäädännön lisäksi koulutuksen kautta saatavaa asiantuntemusta ja riittävän laajaa yhteistä sitoutumista esteettömyyden tausta-arvoihin." Päivi Tahkokallion haastatteluun

Helmikuu 2006

Monta rautaa tulessa osallistumisen ja kuulemisen puolesta

Sami Virtanen Kuulonhuoltoliitto: "Moni kuvittelee vieläkin, että esteettömyys liittyy pelkästään fyysiseen ympäristöön. Vaikka fyysinen ympäristö onkin tärkeä asia, pitäisi ihmisten tietoa lisätä siitä, missä muissa ympäristöissä esteisiin törmää..."Sami Virtasen haastatteluun