ESOK-hanke 2006-2011

2. Esteettömän valintakokeen suunnittelu

kuva2

Valintakokeessa on kysymys hakijan osaamisen, edellytysten ja soveltumisen arvioimisesta. Kun on selvää, mitä arvioidaan, voidaan hakijoiden monenlaisuus ottaa huomioon jo koetehtäviä ja -tilaisuutta suunniteltaessa. Tämä on tärkeä tieto myös hakijalle. Samalla voidaan ennakoida todennäköisesti tarvittavia suoritusvaihtoehtoja ja yksilöllisiä järjestelyjä.

ESIMERKKI Korkeakoulun valintakokeista vastaava työryhmä kertaa edellisvuosien käytäntöjä ja kokemuksia. Ryhmässä pohditaan, kuinka hyvin kokeet mahdollistivat kaikkien hakijoiden osallistumisen. Erityistä huomiota kiinnitetään hakijoille ja henkilöstölle suunnattuun tiedottamiseen sekä tiedonkulkuun eri vaiheissa. Tälläkin kertaa tavoitteena on kaikkien hakijoiden kannalta katsottuna hyvin toimiva valintakoetilanne.

Valintakokeen suunnittelijaa auttaa, jos hän oppiaineen vaatimusten lisäksi tietää, miten opiskelijoiden valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden toimintakykyyn, kieleen ja kulttuuritaustaan liittyvät seikat.

Valintakoeprosessiin osallistuvilla henkilöillä täytyy olla hyvissä ajoin tieto hakijoista ja tarvittavista suoritusvaihtoehdoista sekä yksilöllisistä järjestelyistä.