ESOK-hanke 2006-2011

Julkaisutiedot

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas

kansikuva

Tämän oppaan on julkaissut valtakunnallinen korkeakoulujen esteettömyyshanke, ESOK. Hanke toimii Opetusministeriön tuella 2007-2009 ja sitä koordinoivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Merja Ylönen ja Jyväskylän yliopisto, Hannu Puupponen. Sisältö on tuotettu yhteistyössä järjestöjen ja korkeakoulutoimijoiden kanssa. Luvun 5. Opiskelun esteettömyys ja lainsäädäntö on kirjoittanut Amu Urhonen.

Julkaisusarjaan kuuluu myös:

  • oppaita monenlaisten opiskelijoiden huomioon ottamiseksi korkeakouluissa,
  • opas korkeakoulujen yhdenvertaisuustyöhön.

Kuvat ja taitto Kaisa Leka.


Sisältö

Johdanto

Suosituksen kehittäminen ja käyttö

Esteetön opiskelijavalinta -suositus

Esteetön opiskelijavalinta -opas

1. Opiskelijarekrytointi
1.1 Opiskeluympäristöt ja -käytänteet
1.2 Tiedotus päätöksistä ja valintakoejärjestelyistä
2. Esteettömän valintakokeen suunnittelu
2.1 Kirjalliset kokeet
2.2 Taitoja mittaavat kokeet
2.3 Haastattelut
2.4 Ryhmätilanteet
2.5 Soveltuvuustestit ja arvioinnit
2.6 Alasuuntautuneisuuden tai harrastuneisuuden arviointi
3. Esteettömän valintakoetilaisuuden toteuttaminen
3.1 Koetilat ja kalusteet
3.2 Apuvälineet ja teknologia
3.3 Viestintä koetilanteessa
3.4 Tehtävien ja kysymysten esittäminen
3.5 Asiantuntevien tulkkien, avustajien ja kirjurien saatavuus
3.6 Ajankäyttö
3.7 Valvonta
4. Opiskelijavalinnan esteettömyyden arviointi ja kehittäminen
4.1 Yhtenäiset ohjeet ja käytänteet
4.2 Opiskelijavalintojen esteettömyyden tarkistuslista
5. Opiskelun esteettömyys ja lainsäädäntö
5.1 Opiskelijavalintojen yhdenvertaisuus
5.2 Opiskelun yhdenvertaisuus
6. Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen
6.1 Hakijat, joiden näkö on heikentynyt
6.2 Hakijat, jotka ovat sokeita
6.3 Hakijat joilla on kuulovamma
6.4 Hakijat, joilla on puhevamma
6.5 Hakijat, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia
6.6 Hakijat, joilla on liikkumisrajoitteita
6.7 Hakijat, jotka ovat viittomakielisiä kuuroja
6.8 Hakijat, joilla on pitkäaikaissairaus
6.9 Hakijat, joilla on psyykkinen sairaus
6.10 Hakijat, joilla on luki-vaikeus
6.11 Hakijat, jotka kuuluvat autismin kirjoon
6.12 Hakijat, joilla on ADHD
6.13 Hakijat, jotka kuuluvat kulttuuri- tai kielivähemmistöön
7. Yksilölliset järjestelyt ja apuvälineet
7.1 Tulkki
7.2 Avustavat henkilöt
7.3 Avustaja- ja opaskoirat
7.4 Apuvälineet
Keskeinen sanasto

Lähteitä ja lisätietoa

Liite 1 Esteetön valintakoeympäristö

Liite 2 Esteettömät aineistot ja viestintäkäytänteet

Liite 3 Korkeakoulujen esteettömyyskuvaukset