ESOK-hanke 2006-2011

Fyysinen ympäristö

Erilaisia fyysisen ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmiä.

ESKEH

Mittanauha

Invalidiliiton ESKEH-projektissa kehitelty esteettömyyden arviointimenetelmä ja kartoituslomake.

Esteettömyys oppilaitoksissa...laatua kaikille ympäristöissä asioiville!

Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitämän verkkopalvelun tarkoituksena on helpottaa kaikkia oppilaitosympäristöissä asioivia henkilöitä kuvaamalla rakennettu ympäristö realistisesti sanoin ja kuvin. Kokoa oman oppilaitoksesi tiedot ja liity mukaan! Esteettömyys oppilaitoksissa.

Esteettömyyden kartoittaminen -tietoa ja toimenpiteitä

Eri esteettömyyskartoitusprojektit ja yhteistyötahot kokoontuivat keväällä 2008 yhteiseen asiantuntija­seminaariin keskustelemaan kartoitusmenetelmistä ja niiden soveltamisesta ja kehittä­misestä erilaisiin tarpeisiin. Lisätietoa esteettömyyskartoitusmenetelmistä ja tapaamisessa käydystä keskustlusta Invalidiliiton sivuilta: Esteettömyyden kartoittaminen -tietoa ja toimenpiteitä.

Esteetön työpaikka

Työterveyslaitoksen arviointimalli työpaikan fyysisten tilojen esteettömyyteen.

Housing Enabler

Lundin yliopistossa kehitetty fyysisen ympäristön esteettömyyden arviointimittari.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asioinnin esteettömyyden laatuluokitus

Stakesin esteettömyyskartoitusmenetelmä.

Tietoa oppimisympäristöjen esteettömyydestä

Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus- ja tuotekehitys -hankkeessa tehty videomateriaali havainnollistaa arkipäivän toimintaa ja liikkumista haittaavia fyysisen ympäristön esteitä. Oppimisympäristöjen esteettömyys.