ESOK-hanke 2006-2011

Opintoasiat

Opintoasiat sisältävät tietoa opiskelijavalintojen, opiskelu- ja opetusjärjestelyjen, opintojen tuki- ja neuvontapalvelujen hyvistä käytännöistä.