ESOK-hanke 2006-2011

Koulutustoiveet 2009

Ammattikorkeakoulujen koulutustoiveet

Ammattikorkeakoulujen toiveet esteettömyyskoulutukselle 2009
Ammattikorkeakoulu Aihe Kohderyhmä
Muuta
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Esteettömät oppimateriaalit ja erilaisten oppijoiden huomioiminen

Opetushenkilöstö
På svenska, parin päivän seminaari
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oppimisen monenlaisuus
Opettajat, opinto-ohjaajat, harjoittelujen ohjaajat, henkilöstö


Erilaiset oppijatOpettajat, harjoittelun ohjaajat


Esteettömät oppimateriaalit
Opiskelijapalvelut


Sujuva tiedottaminen, yhtenäiset toimintatavat ongelmatilanteissa, tasa-arvo

Opettajat
Hämeen ammattikorkeakoulu Esteettömyys, esteettömyyssuunnitelma
Opettajat, opinto-ohjaajat, tilapalvelut, muu henkilöstö
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Erilaisten oppijoiden huomioiminen
Henkilöstö, opiskelijat, yhteistyötahotKeski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Monikulttuurisen opiskelijan huomioiminen
HenkilöstöLahden ammattikorkeakoulu Erilaisten oppijoiden huomioiminen
HenkilöstöEsteettömät oppimateriaalitHenkilöstö


Metropolia ammattikorkeakoulu
Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen
Opinto-ohjaajat, opettajatOppimisen tukeminen kielten ja matematiikan opetuksessaOpettajat


Monenlaiset oppijat ja opetusmenetelmätOpettajat, opinto-ohjaajat


Mikkelin ammattikorkeakoulu Erilaisten oppijoiden huomioiminen
Ajankäytön hallintaHenkilöstö, opiskelijat

Pahoinvointi kouluyhteisössäHenkilöstö, opiskelijat

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oppimisvaikeuksisten huomioiminen opetuksessa
Henkilöstö


Erilaiset oppijat ja esteettömät oppimateriaalitEsteettömyys Henkilöstö

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Yhteistyö opiskeluterveydenhuollon kanssa, rajapintojen tarkastelu, "työnjaolliset " asiatPohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Oppimisen monenlaisuus ja erilaiset oppijat

Henkilöstö

Savonia-ammattikorkeakoulu Erilaisten oppijoiden huomioiminen

Opettajat

Tools for Diversity -työkalutOpettajat

Lukivaikeuksisten  huomioiminen (viestintä)

Opettajat
Yhdenvertaisuus, esteettömyysOpiskelijatutorit

Tampereen ammattikorkeakoulu Esteettömät oppimateriaalit


Turun ammattikorkeakoulu Esteettömät oppimateriaalit, yhdenvertaisuus korkeakouluopinnoissa
Yliopistojen koulutustoiveetYliopistojen toiveet esteettömyyskoulutukselle 2009
Yliopisto Aihe Kohderyhmä Muuta
Helsingin yliopisto Esteettömyys
Opetusta antava henkilöstö; vahtimestarit; rakennusten ja talotekniikan suunnittelusta ja kunnossapidosta vastaava henkilöstö; tiedottajat


Erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden huomioiminen ja tuen tarpeetNeurologisista oireista kärsivät henkilöt, esim. autistit ja heidän tarpeensaJoensuun yliopisto Esteettömyys ja sen toteuttaminen opetuksessa ja tenttitilanteissa
Erityisesti ohjausta antavat henkilöt (opintosihteerit, amanuenssit) ja opettajat, ylioppilaskunta ja tuutorit, henkilöstöhallinto


Esteettömät oppimateriaalit
Jyväskylän yliopisto Erilaisten oppijoiden huomioiminen (Miten erilaiset järjestelmät vastaavat erilaisten oppijoiden ja opiskelijoiden tarpeisiin?)
Opettajat, asiakaspalveluhenkilöstö

Oppimisen monenlaisuusOpettajat, suunnittelijat

Esteettömät oppimateriaalit (Miten mukauttaa opetuksen sisältöjä niin, ettei kukaan silti "pääse helpommalla"?)Opettajat, suunnittelijat
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Desing for All ja esteettömyys, ohjaus


Kuopion yliopisto Esteettömyys opetussuunnitelmatyössä
Opettajat, hops ohjaajat, opettajatuutorit, opinnäytetöitä ohjaavat opettajat, verkko-opetusta toteuttavat opettajat, verkko-opetusta opettavat henkilöt
Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ohjaustyössä
Verkko-opetuksen esteettömyys
Lapin yliopisto Erilaisten oppijoiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden huomioiminen
Koko henkilöstö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oppimisen monenlaisuus, erilaiset oppijat, esteettömät oppimateriaalit


Oulun yliopisto Oppimateriaalikoulutus
Koko yliopisto


Erilaisten oppijoiden ja opettajien huomioiminenOpetushenkilökunta ja amanuenssit, opinto-ohjauksesta vastaavat henkilöt
Esteettömyys, sen toteuttaminen ja arvioiminen

Opiskelijatutorit, opettajatutorit
opiskelija-/yo-kunnan henkilöstö,
yo hallitus ja muut nimitetyt toimielimet, opetuksen kehittämistyöryhmät ja vastaavat, henkilöstö

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo

Esteettömät oppimateriaalit ja infra

Design for All, käytettävyys

Sibelius-Akatemia Opintohallinto - opiskeluun liittyvät aiheet (ml. ulkomaalaiset), mm. opintojen rakenteelliset esteet

Tilahallinto - tiloihin ja tekniikkaan liittyvät aiheet

Johto - tarjontaa muun koulutuksen yhteyteen


Taideteollinen korkeakoulu Kaikki esteettöömyystieto
Opettajat, erikseen muu henkilöstö

Tampereen yliopisto Erilaisten oppijoiden ja opiskelijoiden huomioiminen
Henkilöstö mm. opettajat, opiskelijatutorit, opintoneuvojat, tilapalvelujen henkilöstö ja tiedotuksen väki

Esteettömät oppimateriaalitOpettajat, opiskelijatutorit, ja opintoneuvojat


Oppimisen erilaisuusOpettajat

Teknillinen korkeakoulu Esteettömyys
Aalto-yliopiston henkilöstö

Turun kauppakorkeakoulu Erilaisten oppijoiden huomioiminen
Opettajat, opinto-ohjaajat, opiskelijapalvelutTurun yliopisto Erilaiset oppijat, lukivaikeudet ja esteettömyyden toteuttaminen käytännössä, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden välisen sidoksen esiin nostaminen

"Ruohonjuuritason" toimijoille, oppiaineisiin, vahtimestaripalveluihin ja esim. verkkotoimittajiin, tärkeää myös että koulutus avointa kaikille

Vaasan yliopisto Oppimisen monenlaisuus (mm. sen ymmärtäminen, että vaikka lukivaikeuksinen oppii, ei se tarkoita, että hän on "parantunut")

Opettajat

Erilaisten oppijoiden ja opiskelijoiden huomioiminen ja esteettömät oppimateraalit (olisi hyvä, jos tämä ymmärrettäisiin siten, että se ei ole lisätyö vaan kaikkien etu)

Opettajat


Erilaiset oppijat, oppimisen esteet, työkaluja opettamisen ja ohjaamisen tueksi Opettajat, ohjaajat (opintohallinto)Åbo Akademi Esteettömät oppimateriaalit
Opetushenkilöstö
På svenska
 
Design for AllHenkilöstöPå svenska

Erilaisten oppijoiden huomioiminen Opetushenkilöstö, tutorit, muu henkilöstö På svenska, tutoreille huhti-
toukokuun vaihteessaOpiskelija- ja ylioppilaskuntien koulutustoiveet


Opiskelija- ja ylioppilaskuntien toiveet esteettömyyskoulutukselle 2009
Opiskelija-/ylioppilaskunta Aihe Kohderyhmä
Jyväskylän amk:n opiskelijakunta
Esteettömyys yleensä
Vertaistutorit
Kajaanin amk:n opiskelijakunta
Esteettömyys, oppimisen monenlaisuus ja erilaiset oppijatKuopion yliopiston ylioppilaskuntaErilaisten opiskelijoiden (esim. liikuntaesteisten, näkövammaisten ja ulkomaalaistaustaisten) huomioiminen 
Tutorit
Kymeen amk:n opiskelijakunta
Erilaisten oppijoiden huomioiminen
Tutorit
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Esteettömyys yleensä
Ainejärjestöjen tasa-arvovastaavat, ylioppilaskunnan tasa-arvosektori, ylioppilaskunnan tasa-arvojaosto, tuutorit, kv-tuutorit

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntaEsteettömyys, saavutettavuus
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Erilaisten oppijoiden ja opiskelijoiden huomioiminen, oppimisen monenlaisuus, käytännön sovellukset opiskelijoiden erilaisten tarpeiden huomioimiseen