ESOK-hanke 2006-2011

Toteutettu esteettömyyskoulutus 2008

AmmattikorkeakoulutAmmattikorkeakouluissa toteutettu ja tuleva esteettömyyskoulutus 2008
Ammattikorkeakoulu Koulutuksen aihe
Kohderyhmä Kesto
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Yhdenvertaisuus
Esimiehet

Diakonia
ammattikorkeakoulu
Erilaisten oppijoiden huomioiminen
Henkilöstö
2x8 h
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Psyykkiset voimavarat opiskelussa
Opiskelijat

2 h

Psyykkisten vaikeuksien ja jaksamisongelmaisten tunnistaminen ja tukeminen
Lehtorit
2 h
Hämeen ammattikorkeakoulu Opiskelukyky ja oppimisen esteet
Aloittavat opiskelijat

1 h


Yhdenvertaisuussuunnitelma


Opiskelijahuoltoryhmä

1 h

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Esteetön opiskelu, oppimisvaikeudet

Henkilöstö
4 h
Lahden ammattikorkeakoulu

Lukivaikeudet, oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet

Opettajat, opinto-ohjaajat
4 h
Oppimisvaikeudet, näkö- ja kuulovamman huomioiminen, esteettömyys liikuntarajoitteisen näkökulmasta

Opettajat, opinto-ohjaajat4 h
Laurea-ammattikorkeakoulu
Esteettömyys (esteetön oppimisympäristö, erilaisten oppijoiden huomioiminen, esteettömät oppimateriaalit)


8 h tai 2x8 h
Mikkelin
ammattikorkeakoulu
Opiskelijoiden ohjaus


Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Esteettömyys, yhdenvertaisuus, erilaisten oppijoiden huomioiminen, DfA

Opettajat, henkilöstö, opiskelijat
6 h

Erilaisten oppijoiden huomioiminen

Henkilöstö
Rovaniemen ammattikorkeakoulu Opintojen ohjaus

Opettajat, opettajatuutorit, koulutuspäälliköt, opiskelijakunta, opiskelijat, yhteistyökumppanit

3+4 h

Esteetön opiskelu, oppimisvaikeudet

Henkilöstö4 h
Savonia-
ammattikorkeakoulu
Esteettömyys

Opettajat, opiskelijat, henkilöstö


Turun ammattikorkeakoulu

Monikulttuurisuus

Henkilöstö

2+2 h

Erilaisten oppijoiden huomioiminenTutoropettajat
3x4 h


Yhdenvertaisuus

Henkilöstö
2 h

Vaasan ammattikorkeakoulu

Lukivaikeudet

Opiskelijat


Erilaiset oppijat

Ryhmäohjaajat


Mielenterveys (opiskelijan masennuksen tunnistaminen)

Opettajat, henkilöstö

Yrkeshögskolan
Novia

Esteettömät oppimateriaalit


5 h

YliopistotYliopistoissa toteutettu ja tuleva esteettömyyskoulutus 2008
Yliopisto Koulutuksen aihe
Kohderyhmä Kesto
Helsingin yliopisto Esteettömyys
Henkilöstö

1 h

YhdenvertaisuusUusi henkilöstö, johto, lähiesimiehet
10 min - 1,5 h

Jyväskylän yliopisto
Esteettömien verkkosivujen ja verkkoviestinnän tekeminen (foxability)

Henkilöstö

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Luku- ja kirjoitusvaikeudet sekä yliopistokeskuksen LUKI-käytänteen esittely

Henkilöstö ja opiskelijat
2 h

Fyysiset tilat ja niiden testauksen esittely + opiskelijoiden kokemuksia esteettömyydestä

Henkilöstö2 h

Kuopion
yliopisto
Esteettömyys opetussuunnitelmatyössä
Opettajat
2 h
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lukivaikeudet, LTY:n omista periaatteista tiedottaminen

Henkilöstö
4 h
Oulun yliopisto

Studia generalia luentosarja mm. erilaiset oppijat, monikulttuurisuus, ohjaus, oppimisen esteiden tunnistaminen

Henkilöstö
21 h
Taideteollinen korkeakoulu

Oppimisen monenlaisuus, erilaisten oppijoiden huomioiminen ja esteettömät oppimateriaalit

Opettajat, ohjaajat
3-4 h
Tampereen teknillinen yliopisto
Esteettömyys
Opettajat, henkilöstö, opintoneuvojat,  opetuksen suunnittelijat,
1+1 h
Turun
yliopisto
Esteettömyys, opiskelukyky
Kaikki kiinnostuneet
20 h
Vaasan
yliopisto
Tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet

5 h
Åbo Akademi
Erilaisten oppijoiden ohjaaminen

Henkilöstö
3 h

Oppimistyylit ja -strategiat, erilaiset oppijat

Henkilöstö 3 h


Opiskelija- ja ylioppilaskunnatOpiskelija- ja ylioppilaskunnissa toteutettu ja tuleva esteettömyyskoulutus 2008
Opiskelija-/ylioppilaskunta
Aihe
Kohderyhmä
Kesto
Kajaanin amk:n opiskelijakunta
Ei varsinaista koulutusta mutta yhdenvertaisuutta painotettu arkielämän kautta ja kannustettu avoimuuteen.


Kuopion yo:n ylioppilaskunta
Seksuaalisuuden monimuotoisuus ja tasa-arvo
Yliopiston vertaistutorit ja ylioppilaskunnan hallitus

1,5 h
Tampereen yo:n ylioppilaskunta
Tasa-arvo ja esteettömyys
Ainejärjestöjen tasa-arvovastaavat

2 h
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta
Tasa-arvo ja esteettömyys
Ylioppilaskunnan hallitus ja sihteeri

1 h
Vaasan yo:n
ylioppilaskunta
Tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet

5 h