ESOK-hanke 2006-2011

Ryhmien vetäjät

<h1 id="r1">1. Mielenterveyden vaikeudet ja hyvät käytännöt</h1>
<h3>Eija Rautakorpi</h3>
<p>Eija Rautakorpi, KM, työskentelee Mielenterveyden keskusliitossa
työllisyyspäällikkönä vastaten ammatilliseen kuntoutumiseen ja
työllistymiseen tähtäävien palvelujen kehittämisestä
mielenterveyskuntoutujille. Mielenterveyden keskusliitto ylläpitää
Ammatillisen kuntoutumisen tukipistettä, joka järjestää koulutusta,
valmennusta ja kursseja paitsi opiskelemaan tai työelämämään pyrkiville kuntoutujille myös ammatillisen kuntoutuksen ammattilaisille ja opetusalan
henkilöstölle.</p>
<h1 id="r2">2. ADHD & Aspergerin oireyhtymä ja hyvät käytännöt</h1>
<h3>Juha Nieminen</h3>
<p>Juha Nieminen on toimut opintopsykologina Helsingin yliopistossa
vuodesta 1999. Tällä hetkellä hän kehittää opintopsykologista työtä
suomalaisissa yliopistoissa ProPeda-hankkeessa.</p>
<p>Työpajan aihe, ADHD ja Asperger korkeakouluissa, on osoittautunut
ajankohtaiseksi sekä opintopsykologien vastaanotoilla että lukuisien
eri toimijoiden -- kuten opettajajien, ohjaushenkilökunnan,
terveydenhuollon ja työvoimahallinnon työntekijöiden, työssä. </p>
<h1 id="r3">3. Luki-vaikeus ja hyvät käytännöt</h1>
<h3>Heli Turja</h3>
<p>Heli Turja on aikuisopiskelija Helsingin yliopistossa ja Oulun seudun
opettaja-ammattikorkeakoulussa. Aikaisemmin hän on toiminut
tv-toimittajana, -ohjaajana ja dokumentaristina. Tällä hetkellä Heli
Turja opettaa Kemi -Tornion ammattikorkeakoulussa tv-journalismia ja
mediatuotantoa.</p>
<h1 id="r4">4. Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisen hyvät käytännöt</h1>
<h3>Panu Artemjeff</h3>
<p>Panu Artemjeff Sisäasiainministeriöstä on toiminut SEIS-hankkeen (Suomi eteenpäin ilman syrjintää) projektikoordinaattorina.</p>
<h1 id="r5a">5. Inclusive teaching is good practice</h1>
<h3>Alison Cox</h3>
<p>Alison Cox is the Director of the BRITE Centre Edinburgh and the
National Co-ordinator of the BRITE Initiative - a national resource for Scotland's 43 further/higher education colleges. More information about <a href="http://www.brite.ac.uk">BRITE</a>
<p>Alison has worked in the post-school education sector for more than twenty-five years, following a first career as a chartered
physiotherapist with a special interest in occupational health and
rehabilitation.</p>
<p>During her career she has
<ul>
<li>done research on the role of technology in enabling people with disabilities to
participate fully in education,</li>
<li>evaluated post school education for with students with additional needs,</li>
<li>devised a set of Protocols for Effective Multi-agency Working which has since been
adopted as a model by health board, education partners and voluntary
organisations when supplying assistive technology and communication aids.</li>
</ul></p>
<p>Alison has previously spoken at conferences and delivered
training in Botswana, Denmark, England, France, Ireland, Norway, Sweden and the United States. </p>
<h3>Contact information</h3>
<p>Alison Cox<br>
Centre Director<br>
The BRITE Initiative<br>
on the campus of SCE<br>
Bankhead Avenue<br>
EDINBURGH<br>
EH11 4DE<br>
Tel: +44 131 535 4756<br>
Fax: +44 131 535 4880<br>
Web: www.brite.ac.uk</p>
<h1 id="r5b">5. What every student should know of inclusion</h1>
<h3>Anne-Dore Stein</h3>
<p>Anne Stein vastaa Saksassa, Darmstadtin evankelisessa ammattikorkeakoulussa toteutettavasta Inclusive Education -koulutusohjelmasta. Koulutusohjelmassa perehdytään vammaisten henkilöiden osallisuuden edellytysten rakentamiseen yhteiskuntaan sekä yksilöiden osallisuuden vahvistamiseen mm. ohjauksen ja kasvatuksen keinoin.</p>
</p>Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka voivat ohjata ja tukea erilaisia organisaatioita ja järjestöjä yhdenvertaisuuden edistämisessä ja osallisuuden vahvistamisessa. Inklusiivisuutta käsitellään erilaisten tarpeiden, elämäntilanteiden, ikääntymisen ja instituutioiden näkökulmasta. Tiedon ja tietoisuuden lisäämistä tarvitaan mm. kasvatuksen ja koulutuksen saralla, työllistymiseen sekä vapaa-aikaan liittyen.
</p>
<p>Inclusive Education -ohjelman kandidaatti- ja maisterikoulutusta on Darmstadtissa järjestetty syksystä 2002 alkaen. Ensimmäiset kandidaattitutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet hyvin julkiselle sektorille sekä järjestökenttään ohjaus-, neuvonta- ja kartoitustehtäviin. Myös maisteritason koulutuksesta vuonna 2007 valmistuneiden työnäkymät ovat hyvät.</p>
<p><a href="http://www.efh-darmstadt.de/index.php?lng=en">Evangelische Fachhochschule Darmstadt - englanniksi</a></p>