ESOK-hanke 2006-2011

Hyvä käytäntö -toiminta

Hyvät käytännöt ovat yksi keskeinen menetelmä korkeakoulujen yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisessä. Seminaarissa pidettävä esitys "Johdatusta hyvä käytäntö -toimintaan ja käytäntöjen kuvaamiseen" on avaus hyvien käytäntöjen kuvaamiseen ja käyttämiseen korkeakoulusektorilla. Korkeakoulutuksen valtakunnalliseen yhteistyöverkostoon osallistuville tullaan järjestämään myöhemmin erillinen koulutus hyvä käytäntö -toiminnasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvä käytäntö -toiminnassa on käytössä kuvausmetodi, ja toimijoiden kuvaamisprosessia ja vertaisoppimista tuetaan tuutoroinnin ja oppimisverkostojen kautta.

Tutustu toimintaan tarkemmin Hyväkäytäntö.fi-sivustolla.