ESOK-hanke 2006-2011

Korkeakoulujen aloitussivujen esteettömyys

Arviointi Foxability-testillä WCAG 1.0 -kriteerein 2009

Arviointi Foxability-testillä WCAG 1.0 -kriteerein

Yleisin ohjeistus, jonka perusteella WWW-sivujen esteettömyyttä arvioidaan on Web Content Accessibility Guideline, eli tuttavallisemmin WCAG. WCAG 1.0 julkaistiin vuonna 1999 ja WCAG 2.0 versio joulukuussa 2008. Tässä testauksessa käytettiin vielä ainoastaan WCAG 1.0:a. Yleensä on suositeltavaa käyttää uudempaa versiota tai soveltaa kumpaakin.

WCAG 1.0 sisältää tarkistuskohtia, jotka ovat jaettu tärkeysjärjestyksen mukaan kolmeen eri tasoon:

Taso 1
Sisällöntuottajan pitää noudattaa tätä tarkistuskohtaa. Mikäli kohtaa ei noudateta, yhden tai useamman käyttäjäryhmän on mahdotonta saavuttaa dokumentin sisältämä informaatio. Kyseinen tarkistuskohta on perusehto, jonka avulla tietyt ryhmät kykenevät käyttämään verkkoaineistoa.
Taso 2
Sisällöntuottajan tulisi noudattaa tätä tarkistuskohtaa. Muussa tapauksessa yhden tai useamman käyttäjäryhmän voi olla vaikeaa saavuttaa dokumentin sisältämä informaatio. Tämän tarkistuskohdan noudattaminen poistaa suuria esteitä verkkosivujen käytön tieltä.
Taso 3
Sisällöntuottaja voi noudattaa tätä tarkistuskohtaa. Muussa tapauksessa yhden tai useamman käyttäjäryhmän voi olla hieman hankalaa saavuttaa dokumentin sisältämä informaatio. Tarkistuskohdan noudattaminen parantaa verkkoaineiston saavutettavuutta.

Lisäksi testatulle sivulle voidaan määrittää tarkistuskohtien noudattamisen myötä kolme eri tasoa:

A-taso
Kaikki tason 1 tarkistuskohdat täyttyvät.
AA-taso
Kaikki tasojen 1 ja 2 tarkistuskohdat täyttyvät.
AAA-taso
Kaikki tasojen 1, 2 ja 3 tarkistuskohdat täyttyvät.

Foxability-testin perusteella suosituksen A-tasoa ei aivan vielä onnistuttu noudattamaan koska jokaisella arvioiduista sivuista oli puutteita. "Virheitä" oli WCAG 1.0 -suosituksen 1 tasolla viidessä tarkistuskohdassa:

  • Kohdan 1.1 ohjetta "Tarjoa tekstivastine jokaiselle ei-tekstimuotoiselle elementille" ei täyttänyt mikään arvioiduista sivuista,
  • kaikilla sivuilla, neljää lukuunottamatta oli testin mukaan puutteita kohdassa 6.2 "Varmista, että dynaamisen sisällön vastineet päivitetään aina kun dynaaminen sisältö muuttuu" (Kohdan 6.2 virheilmoituksen vakavuus selviää varmasti vasta käyttäjätestauksella),
  • sivuista 12 ei täyttänyt kohtaa 6.3 "Varmista, että sivut ovat käytettävissä vaikka skriptit, sovelmat tai muut ohjelmat eivät ole käytössä tai selain ei tue niitä" ja
  • yhdellä sivulla virheilmoitus aiheutui kohdasta 12.1 "Nimeä jokainen kehys erikseen navigoinnin helpottamiseksi".
  • yksi sivu ei läpäissyt kohtaa 5.1 "Määrittele rivien ja sarakkeiden otsikot datataulukoissa."

Tason 1 tarkistuskohdissa 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 9.1, 11.4, 12.1 ja 14.1 ei ollut vakavia puutteita.

WCAG tason 2 tarkistuskohtien yleisimmät valituksen paikat olivat:

  • 12.3 "Jaa suuret informaatiokokonaisuudet sopiviin, helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin." (55 sivulla)
  • 10.2 ja 12.3. "...varmista että ohjeteksti (label-elementti) on ennen täytettävää kenttää." ja "Sijoita ohjeteksti yhteen siihen liittyvän lomake-elementin kanssa." (molemmat 47 sivulla)
  • 10.1 "älä käytä itsestään avautuvia valikkoja tai muita ikkunoita äläkä vaihda aktiivista ikkunaa tiedottamatta asiasta käyttäjälle." (34 sivulla)
  • 3.4. "Käytä mieluummin suhteellisia yksiköitä absoluuttisten sijaan merkintäkielen attribuuttiarvoja ja tyylitiedostojen ominaisuusarvoja määritettäessä." (32 sivulla)
  • 6.4 "Varmista, että skripteihin ja sovelmiin käytettävät tapahtumankäsittelijät ovat syöttölaitteista riippumattomia." (32 sivulla)

Seuraavissa taulukoissa ovat testin ilmoittamien ongelmakohtien määrät korkeakouluittain 2008 ja 2009 testeissä. Taulukon Testiraportti-linkistä  pääsee tutustumaan kunkin korkeakoulun HTML-muotoiseen testiraporttiin.

Ammattikorkeakoulujen aloitussivut

Ammattikorkeakoulujen aloitussivujen virheet WCAG 1.0 tärkeysjärjestyksessä 2008 ja 2009
WCAG 1.0 tulokset 2008 2009
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Testiraportti (HTML-muoto)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Testiraportti (HTML-muoto)
Diakonia-ammattikorkeakoulu 2 9 5 16 diak.fi 2 9 6 17 diak.fi
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 2 6 4 12 haaga-helia.fi 3 4 5 12 haaga-helia.fi
Humanistinen ammattikorkeakoulu
2 8 0 10 humak.edu 2 3 1 6 humak.edu
Hämeen ammattikorkeakoulu 2 8 2 12 hamk.fi
3 7 3 13 hamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2 9 2 13 jamk.fi 2 7 3 12 jamk.fi
Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 9 4 15 kajak.fi 3 8 4 15 kajak.fi
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 3 6 2 11 tokem.fi 3 6 2 11 tokem.fi
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2 8 3 13 cou.fi 2 8 4 14 cop.fi
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 6 3 11 kyamk.fi ? ? ? ? ?
Lahden ammattikorkeakoulu 2 8 4 13 lamk.fi 2 8 5 15 lamk.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu 3 11 2 16 laurea.fi 2 6 5 13 laurea.fi
Metropolia ammattikorkeakoulu - - - - Ei vielä toiminnassa 2 7 3 12 metropolia.fi
Mikkelin ammattikorkeakoulu 3 10 3 16 mikkeliamk.fi 3 8 4 15 mikkeliamk.fi
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 3 7 2 12 oamk.fi 3 5 3 11 oamk.fi
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 6 3 11 piramk.fi 2 6 3 11 piramk.fi
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2 1 1 4 ncp.fi 2 1 2 5 ncp.fi
Poliisiammattikorkeakoulu 2 10 4 16 Poliisiammattikorkeakoulu.fi 3 8 5 16 polamk.fi
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 3 8 2 13 ramk.fi 3 8 3 14 ramk.fi
Saimaan ammattikorkeakoulu (1)
2 8 0 10 scp.fi 2 6 1 9 saimia.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 2 0 4 samk.fi
2 5 4 11 samk.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu 3 10 2 15 pspt.fi 3 10 4 17 savonia.fi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2 12 2 16 seamk.fi 2 9 3 14 seamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu 2 10 3 15 tamk.fi 2 8 4 14 tpu.fi
Turun ammattikorkeakoulu 2 7 5 14 turkuamk.fi 2 5 4 11 turkuamk.fi
Vaasan ammattikorkeakoulu 3 10 3 16 puv.fi 1 5 3 9 puv.fi

(1) 01.01.2009 saakka Etelä-karjalan ammattikorkeakoulu.

Vaasan ammattikorkeakoululla oli suomenkielisistä ammattikorkeakoulujen sivuista ainoa, joka oli vain yhden kohdan osalta yhteensopimaton WCAG 1.0 -suosituksen 1-tason kriteerien kanssa. Myös virheiden kokonaismäärä jää yhdeksään (9), joten kehitystä vuoden 2008 yhteensä 16 virheestä on paljon. Muita alle 10 kokonaisvirheen sivuja olivat Pohjois-Karjalan (5), Humanistisen ammattikorkeakoulun (6) ja Saimaan ammattikorkeakoulun (9) sivut, joissa jokaisessa oli kaksi 1-tason virhettä.

Yliopistojen aloitussivut

Yliopistojen aloitussivujen virheet WCAG 1.0 tärkeysjärjestyksessä 2008 ja 2009
WCAG 1.0 tulokset 2008 2009
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Testiraportti (HTML-muoto)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Testiraportti (HTML-muoto)
Helsingin kauppakorkeakoulu
2 10 4 16 hse.fi 2 8
5
15 hse.fi
Helsingin yliopisto 3 7 2 12 helsinki.fi/yliopisto 3
7
3
13 helsinki.fi/yliopisto
Joensuun yliopisto 2 2 0 4 joensuu.fi -
-
-
-
Ei arvioitu
Jyväskylän yliopisto 2 4 3 9 jyu.fi 2 4
4
10 jyu.fi
Kuopion yliopisto 2 10 3 15 uku.fi -
-
-
-
Ei arvioitu
Kuvataideakatemia 2 8 3 13 kuva.fi 2 3
3
8
kuva.fi
Lapin yliopisto 2 8 3 13 ulapland.fi 2 8
3
13 ulapland.fi
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3 9 2 14 lut.fi 2 9 2 13 lut.fi
Maanpuolustuskorkeakoulu 2 11 5 18 mpkk.fi 2 8
6
16 mpkk.fi
Oulun yliopisto 2 7 3 12 oulu.fi 2 4
5
11 oulu.fi
Sibelius-Akatemia 2 7 3 12 siba.fi 2 6
4
12 siba.fi
Taideteollinen korkeakoulu 2 7 2 11 taik.fi 2 5
1
8
taik.fi
Tampereen teknillinen yliopisto 2 5 5 12 tut.fi 2 4
6
12 tut.fi
Tampereen yliopisto 2 6 2 10 uta.fi 2 5
5
12 uta.fi
Teatterikorkeakoulu 2 11 3 16 teak.fi 2 9 4
15 teak.fi
Teknillinen korkeakoulu 2 2 2 6 tkk.fi 2 3
2 7
tkk.fi
Turun kauppakorkeakoulu 2 8 2 12 tse.fi 2 9 3
14 tse.fi
Turun yliopisto  2 4 0 6 utu.fi 2 3
1
6
utu.fi
Vaasan yliopisto 2 7 3 12 uwasa.fi 1
5
4
10 uwasa.fi

Vaasan yliopiston aloitussivu selvisi ainoana testatuista suomenkielisistä yliopistojen sivuista yhdellä 1-tason virheellä, kokonaisvirhemäärä oli 10. Vähiten virheilmoituksia saivat: Turun yliopisto (6), Teknillinen korkeakoulu (7), Kuvataideakatemia (8), Taideteollinen korkeakoulu (8) ja Jyväskylän yliopisto (10). Näistä jokaisella oli 2 WCAG ykköstason virhettä.

Ruotsinkieliset ammattikorkeakoulujen aloitussivut

Ammattikorkeakoulujen ruotsinkielisten aloitussivujen virheet WCAG 1.0 tärkeysjärjestyksessä 2008 ja 2009
WCAG 1.0 tulokset 2008 2009
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Testiraportti (HTML-muoto)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Testiraportti (HTML-muoto)
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 2 6 2 10 arcada.fi 2 7
4
13 arcada.fi
HAAGA-HELIA yrkeshögskola 2 6 4 12 Haaga-Helia.fi/sv 3
4
5
12 Haaga-Helia.fi/sv
Högskolan på Åland 2 9 4 15 ha.ax 2 7
6
15 ha.ax
Mellersta Österbottens yrkeshögskola 2 8 3 13 cou/sve 2 8
4
14 cou.fi/sve
Novia Yrkeshögskolan 2 - - - Ei toiminnassa 2 9 5
16 novia.fi
Polisyrkeshögskolan 2 7 3 12 poliisi/sve 2 7
5
14 polamk_sve.fi
Vasa yrkeshögskola 1 10 3 14 puv.fi/sv 1
5
3
9
puv.fi

Ruotsinkielisistä ammattikorkeakoulujen aloitussivuista vähiten virheilmoituksia kokosi Vasa yrkeshögskolan:in sivu, jolla oli yksi 1-tason virhe ja yhteensä yhdeksän (9) virhettä. Kaikilla muilla ruotsinkielisillä ammattikorkeakoulujen sivuilla oli toistakymmentä eri virhekohtaa.

Ruotsinkieliset yliopistojen aloitussivut

Yliopistojen ruotsinkielisten aloitussivujen virheet WCAG 1.0 tärkeysjärjestyksessä 2008 ja 2009
WCAG 1.0 tulokset 2008 2009
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Testiraportti (HTML-muoto)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Testiraportti (HTML-muoto)
Bildkonstakademin 2 8 3 13 kuva/sve 2 3
3
8
kuva.fi/svenska
Helsingfors universitet 3 7 2 12 helsinki/sve 3
6
3
12 helsinki.fi/universitetet
Konstindustriella högskolan 2 8 2 12 taik.fi/sv 2 7
1
10 taik.fi/sv
Sibelius-Akademin 2 7 3 12 siba.fi/sv 2 5
4
11 siba.fi/sv
Svenska handelshögskolan - HANKEN 3 5 2 10 hanken.fi 3
5
1
9
hanken.fi
Teaterhögskolan 2 11 3 16 teak.fi/swe 2 9 4
15 teak.fi/swe
Tekniska högskolan 2 2 3 7 tkk.fi/swe 2 3
3
8
tkk_sv.fi
Åbo Akademi 2 8 4 14 abo.fi 2 7
5
14 abo.fi

Ruotsinkielisistä yliopistojen aloitussivuista yksikään ei pääse alle kahdella (2) WCAG 1.0 -suosituksen 1-tason virheellä. Pienimmät kokonaisvirhemäärät ovat: Bildkomstakademi:n (8), Tekniska Högskolan:in (8), Hanken:in (9) ja Konstindustriella högskolan:in (10) sivuilla.