ESOK-hanke 2006-2011

Esteettömyys korkeakoulujen verkkosivuilla 2008

Korkeakoulujen aloitussivujen teknisen esteettömyyden ja opiskelun esteettömyystiedon saannin arviointi

Tiivistelmä:

Tulokset:

Johtopäätökset:

Liitteet ja lähteet:

Tiivistelmä

Kehittämistyö vielä lähtökuopissa

Arvioinnissa selvitettiin, miten hyvin opiskelun esteettömyyttä kuvailevaa tietoa oli saatavissa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkkosivuilta huhti-toukokuussa 2008. Tiedon etsintää tehtiin ensisijaisesti opintojen aloittamista harkitsevan vammaisen henkilön kannalta. Arvioijat navigoivat sivuilla ja käyttivät apunaan hakupalveluja tietojen löytämiseksi. Lisäksi testattiin verkkosivujen teknistä esteettömyyttä useilla eri ohjelmilla.

Arvioinnissa ilmeni, että monessa suhteessa ollaan vielä lähtökuopissa, mutta opiskelun esteettömyyttä, tiedon tarjontaa ja verkkopalvelujen saavutettavuutta pyritään kehittämään. Kehittämistyön tehostamiseksi useissa korkeakouluissa on meneillään tai käynnistymässä esteettömyyttä edistäviä hankkeita. Opiskelun esteettömyyttä kuvailevaa tietoa löytyi useimpien korkeakoulujen sivuilta niukasti eikä sen perusteella ollut mahdollista vertailla eri korkeakoulujen tarjoamia mahdollisuuksia. Yleensä oli tarpeen käyttää hakupalvelua ja koota sirpaleista tietoa eri tahoilta. Arvioinnin ja korkeakoulujen palautteiden perusteella osa etsityistä tiedoista oli esillä vain Intranet-ympäristössä. Parhaimmillaan ympäristöjen ja käytäntöjen monipuolinen esteettömyystieto oli koottu verkkosivulle ja linkitetty hakemisen ja opiskelun alkuvaiheen aineistoihin, jopa aloitussivulle. Korkeakoulun omaa keskitettyä kuvausta täydentävänä tai korvaavana tietolähteenä käytettävissä oleva Opetushallituksen opas, Esteetön korkeakouluopiskelu /Högskolestudier för alla, löytyi alle puolelta yliopistojen ja alle viidennekseltä ammattikorkeakoulujen sivuilta.

Aloitussivujen arvioinnissa löytyivät hakupalvelu ja mahdollisuus palautteen antamiseen lähes kaikilta korkeakouluilta. Sen sijaan esteettömyyden perustasona pidetyn Web Content Accessibility Guidelines 1.0 -suosituksen A-tason tarkistuskohtia ei täyttänyt yksikään korkeakoulujen aloitussivuista. Kattavamman kuvan saamiseksi käytettiin useita automaattitestejä ja tarkasteltiin yleisemmin verkkosivun laadunvarmistusta esteettömyyden perustana. Testitulosten perusteella parantamisen varaa on suurimmalla osalla aloitussivuista. Onneksi monet sivun toimintaa kohentavista korjauksista ovat helppoja toteuttaa ja osa korkeakoulujen verkkosivuista vastaavista on jo ollut tuloksista kiinnostunut.

Tulokset

Esteettömyystiedon saanti korkeakouluittain

Esteettömyystiedon saanti koostuu tiedon saantia edistävistä aloitussivun palveluista ja sivustolla olevan tiedon organisoinnista sekä tietosisällöistä. Yhteensä arvioijan selvitettäviä kohtia oli 18:

 • Aloitussivun vuorovaikutteisuus.
 • Hakupalvelu aloitussivulla.
 • Tieto esteettömyyspalveluista keskitetysti.
 • Vastuu eteettömyyspalveluista keskitetysti.
 • Sisäiset linkit esteettömyyden vastuutahoihin.
 • Ulkoiset linkit esteettömyyden yhteistyötahoihin.
 • Linkki OPH:n oppaaseen.
 • Tieto esteettömyyspalveluista englanniksi.
 • Strateginen linjaus.
 • Vaihtoehtoiset oppimateriaalit.
 • Apuvälineet ja laitelainat.
 • Tietotekninen tuki.
 • Kommunikoinnin tuki.
 • Tutorointi tai ohjaus.
 • Tenttiminen ja arviointi.
 • Fyysiset ympäristöt.
 • Ylioppilas-/opiskelijakunnan tuki.
 • Valintakokeiden esteettömyys.

Löydettyjen tietojen yhteismäärät eivät ole korkeakoulujen kesken vertailukelpoisia koska ne koostuvat yksittäisistä kriteereistä, jotka eivät ole yhteismitallisia. Löydettyjen tietojen määrä ei myöskään kerro, millainen korkeakoulussa toteutuva esteettömyys on.

Löydettyjen tietojen määrät ovat kuitenkin korkeita samoilla yliopistoilla, jotka ovat saaneet parhaita arvioita Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön Opiskelijan yliopisto 2008 kartoituksen mittareissa Aktiivisuus esteettömyyskysymyksissä ja Yhteyshenkilö esteettömyysasioissa. Sen sijaan Svenska Handelshögskolan joka sai korkeat pisteet Opiskelijan yliopisto -mittareissa, jäi tässä arvioinnissa vähemmälle koska esteettömyys on vielä osin tekstinä suunnitelmissa eikä näy konkreettisina toimintoina.

Löydettyjen tietojen määrien lisäksi taulukossa on tiivistelmät arvioijan kommenteista ja korkeakoulujen esteettömyysyhteyshenkilöiden antama palaute oman oppilaitoksensa sivuille tehdyn arvioinnin tuloksista.

Esteettömyystiedon saanti ammattikorkeakoulujen sivuilta

Ammattikorkeakoulujen esteettömyystiedon saanti, kommentit ja palautteet
Ammattikorkeakoulu Löydetyt yhteensä Kommentit Palaute
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 6 Yhdenvertaisuus ja esteettömyys hyvin esillä. Yhteyshenkilö löytyy ja tietoa esteettömyydestä myös englanniksi. Täydennystä sisäisiin esteettömyys- linkkeihin.
Diakonia-ammattikorkeakoulu 8 Esteettömyystietoa helposti löydettävissä.
Ei palautetta toistaiseksi.
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2 Terveydenhuollon näkökulmasta Elämänhallinta sisältää monipuolisesti tietoa opiskelijalle, myös oppimisvaikeus ja mielenterveys. Ei palautetta toistaiseksi.
EVTEK - ammattikorkeakoulu 2 Opinto-oppaassa yleisellä tasolla kattava tieto. Esteettömyys ei ole esillä. Pedagogisessa strategiassa opettajan taito huomioida erilaiset opiskelijat.
Ei palautetta toistaiseksi.
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 5 Tietoa yleisesti opiskelijoille. Esteettömyys mainittu opiskelijavalinnoissa. Mahdollisuus  tutustumisvierailuun hyvin esillä.
Ei palautetta toistaiseksi.
HAAGA-HELIA yrkeshögskola 4 Tietoa yleisesti opiskelijoille. Esteettömyys mainittu opiskelijavalinnoissa. Ei palautetta toistaiseksi.
Högskolan på Åland 6 Selvät linjaukset, miten huomioidaan valinnoissa, opetuksessa ja arvioinnissa opiskelijat, joilla on jokin vamma tai oppimisvaikeus.
Ei palautetta toistaiseksi.
Helsingin ammattikorkeakoulu STADIA 12 Esteettömyys keskeisesti esillä yhdenvertaisuus- suunnitelmassa, liitteenä Suositukset opetuksen erityisjärjestelyistä.
Esteettömän opiskeluun edistäminen mainittu opinto-ohjaajan tehtävissä.
Joitain tarkennuksia tietoihin. Ratkaisuja kehitellään edelleen Metropoliassa.
Humanistinen ammattikorkeakoulu
1 Esteettömyys esillä opiskelijavalinnoissa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Hämeen ammattikorkeakoulu 3 Tiedot esitetty koulutusaloittain. Esteettömyys esillä opiskelijavalinnoissa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 15 Hyvin jäsennelty, helposti löytyvä tieto opiskelun esteettömyydestä. Esteettömyys esillä jossain määrin myös muissa yhteyksissä.
Toiveissa vielä parempi löydettävyys, linkki etusivulle. Strategiset asiakirjat ja ohjeita oppimateriaalin tuottamiseen Intrassa.
Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 Opinto-oppaassa kerrottu Mielen hyvinvoinnin tuesta.
Esteettömyys esillä opiskelijavalinnoissa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 12 Mainio raportti esteettömän opiskelun mahdollisuuksista. Löytyi nyt vain PDF-muodossa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 1 Tietoa kiintoisista hankkeista.  Esteettömyys esillä  opiskelijavalinnoissa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Mellersta Österbottens yrkeshögskola 1 Tietoa yleisesti.
Ei palautetta toistaiseksi.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 3 Esteettömyys esillä  opiskelijavalinnoissa. Kiintoisa yhteys Kymenlaakson hyvinvointistrategiaan.
Ei palautetta toistaiseksi.
Lahden ammattikorkeakoulu 2 Ohjauksessa mukana oppimaan oppimisen kurssi.
Ei palautetta toistaiseksi.
Laurea-ammattikorkeakoulu 3 Osallistuvan ohjauksen malli vaikuttaa hyvälle kehykselle. Mainintoja eri vuosilta Luki-projektista.
Tieto englanniksi Intrassa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu 5 Tiivis kuvaus esteettömästä opiskelusta. Kirjoittamisen kurssin osana yleisesti kiintoisa Lukivaikeus ja erilainen oppiminen.
Kehittäminen on meneillään ja ideoita otetaan vastaan. Nyt mm. tenttikäytänteet ja yhteistyö opiskelijakunnan kanssa esillä.
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 5 Esteettömyys löytyi lähinnä opiskelijavalinnoissa ja kv. opiskelijavaihdossa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 3 Esteettömyys esillä opiskelijavalinnoissa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 3 Esteettömyys esillä opiskelijavaliinossa. Opiskelijaohjauksen tavoitteet hyvä lähtökohta, samoin  Ohjaus ennen opintojen alkua.
Ei palautetta toistaiseksi.
Poliisiammattikorkeakoulu 2 Lakiin perustuvia vaatimuksia terveydentilan ja tehtävien hoitamiseen sopivuuden suhteen.
Ei palautetta toistaiseksi.
Polisyrkeshögskolan 2 Lakiin perustuvia vaatimuksia terveydentilan ja tehtävien hoitamiseen sopivuuden suhteen. Ei palautetta toistaiseksi.
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 3 Esteettömyys esillä opiskelijavalinnoissa ja pedagogisessa strategiassa. Esteetön opiskelu -lomake Intrassa.
Maininta  Esteetön opiskelu -hankkeesta, äydennyksiä tietoihin. Osa tiedoista Intrassa.
Satakunnan ammattikorkeakoulu 8 Esteettömyys esillä opiskelijavalinnoissa.
Kiintoisa Satakunnan ammattikorkeakoulun opas vammaiselle 2004 (vain PDF-muoto). Päivitys ja yhteydet eri toimintoihin olisivat tervetulleita.
Ei palautetta toistaiseksi.
Savonia-ammattikorkeakoulu 2 Esteettömyys esillä opiskelijavalinnoissa ja Tasa-arvo ja yhden- vertaisuussuunnitelmassa. Maininta esteettömyyshankkeesta.
Ei palautetta toistaiseksi.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 Esteettömyys esillä opiskelijavalinnoissa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Yrkeshögskolan Sydväst 3 Niukasti tietoa esteettömyydestä.
Tieto esteettömyys- hankkeesta Noviassa.
Svenska yrkeshögskolan 2 Niukasti tietoa esteettömyydestä. Ei palautetta toistaiseksi.
Tampereen ammattikorkeakoulu 4 Esteettömyys esillä opiskelijavalinnoissa. Esteetön opiskeluympäristö esillä hyvinvoinnissa ja tutkintosäännössä.
Tietoa odotettavissa.
Turun ammattikorkeakoulu 3 Tietoja lukikurssista, mutta hakujen kautta ja vanhoissa opinto-oppaissa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Vaasan ammattikorkeakoulu 3 Tietoa esteettömyydestä niukasti.
Ei palautetta toistaiseksi.
Vasa yrkeshögskola 4 Tietoa esteettömyydestä niukasti. Ei palautetta toistaiseksi.

Eniten opiskelun esteettömyyteen liittyvää tietoa ja sen saantia edistäviä ratkaisuja löytyi ammattikorkeakoulujen sivustoilta (34)  Jyväskylän ammattikorkeakoulun,  Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun ja Stadian sivuilta. Muutaman ammattikorkeakoulun sivuilla päästiin lähes yhtä hyvään tulokseen, mutta useimmilta tutkituista sivuista löytyi viisi (5) tai vähemmän etsityistä kohdista. Kun palautemahdollisuus ja hakupalvelu on lähes 90% etusivuista, jäi opiskelun esteettömyyttä kuvailevan tiedon saanti valtaosalla ammattikorkeakoulujen sivustoista (27/34) minimaaliseksi.

Esteettömyystiedon saanti yliopistojen sivuilta

Yliopistojen sivuilta löydettyjen tietojen määrät, kommentit ja palautteet
Yliopisto Löydetyt yhteensä Kommentit Palaute
Helsingin kauppakorkeakoulu
2 Tiedot hyvin jäsennelty. Esteettömyys ei näkyvästi esillä.
Ei palautetta toistaiseksi.
Helsingin yliopisto 10 Vammaiset hakijat ja opiskelijat huomioitu. Esteettömyysraportti 2007 ja Syrjinnän vastainen suunnitelma (myös englanniksi) tärkeitä dokumentteja. Tilojen esteettömyys kuvailtu kohtalaisen kattavasti. Ylioppilaskunta näkyvä toimija esteettömyysasioissa.
Täydennyksiä tietolähteisiin.
Osa etsityistä tiedoista Intranetissä, osa laitosten aineistoissa. 
Helsingfors universitet 9 Vammaiset hakijat ja opiskelijat huomioitu.
Täydennyksiä tietolähteisiin.
Osa etsityistä tiedoista Intranetissä mm. tenttiminen, sisäiset linkit.
Joensuun yliopisto 3 Hakuoppaassa valintakokeiden erityisjärjestelyt. Ohje erityisjärjestlyistä Intranetissä.
Kehittämisajatuksia ja vahvistus tuloksille.
Jyväskylän yliopisto 14 Esteettömyys esillä monipuolisesti Opiskelijan oppaassa ja Esteetön yliopisto -sivulla.
Ei palautetta toistaiseksi.
Kuopion yliopisto 15 Tietoa kattavasti ja kohtuullisen hyvin löydettävissä.
Pieniä täydenyksiä ja tieto esteettömyyshankkeesta.
Kuvataideakatemia 3 Esteettömyys esillä valintakokeessa, mainittu OPH:n opas tietolähteenä vammaiselle opiskelijalle (myös englanniksi).
Ei palautetta toistaiseksi.
Bildkonstakademin 4 Esteettömyys esillä valintakokeessa, mainittu OPH:n opas tietolähteenä vammaiselle opiskelijalle Ei palautetta toistaiseksi.
Lapin yliopisto 16 Esteettömyys kattavasti esillä valintaoppaassa, hakijoiden opintoneuvonnassa, opinto-oppaassa ja syrjinnän vastaisessa suunnitelmassa. Tietoa esteettömyydestä myös englanniksi.
Täsmennys tietoteknisen tuen löytymisestä.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3 Tieto erityisjärjestelyistä yhteisvalintaoppaassa.
Tilinpäätöksessä tieto esteettömyysselvityksestä ja 2008 alkavista toimenpiteistä.
Ei palautetta toistaiseksi.
Maanpuolustuskorkeakoulu 2 Ehtoja henkisen ja fyysisen kunnon, terveyden ja upseerin ammattiin sopivuuden suhteen sekä soveltuvuustestejä ja -kokeita. Koulutustaidon viestintästrategiassa päämääränä www-sivujen hyvä selkeys ja esteettömyys.
Ei palautetta toistaiseksi.
Oulun yliopisto 9 Esteettömyystietoa monipuolisesti ja helposti löydettävissä. Esteettömyys sisältyy sekä opetuksen että yhteisön toiminnan kehittämiseen.
Muutamia täydennyksiä ja tietoa tulevasta.
Esteettömyyssivut odotettavissa. Tasa-arvo suunnitelmassa tulossa suunnitelma esteettömyystyölle.
Sibelius-Akatemia 2 Esteettömyys yksi tasa-arvosuunnitelman painopistealue. Tiloja kartoitetaan ja korjataan. Opiskelijoille tarkoitettu tieto Intranetissä.
Ei palautetta toistaiseksi.
Sibelius-Akademin 1 Mielenterveys ja keskeiset yhteistyötahon mm. Nyyti esillä myös ruotsiksi.
Ei palautetta toistaiseksi.
Svenska handelshögskolan - HANKEN 3 Kaksikielinen Hyvinvointikioski on kiintoisa kauppakorkeakoulujen toimintamalli. Esteettömyyden edistäminen vahvasti esillä. yhdenvertaisuussuunnitelmassa  Tiedot sivustolla selkeästi jäsennelty. Osa tiedoista Intranetissä.
Ei palautetta toistaiseksi.
Taideteollinen korkeakoulu 11 Tietoa esteettömyydestä monipuolisesti helposti löydettävissä.
Esteettömyyskartoitus tehty, tiedot tulossa sivuille, myös muita uudistuksia odotettavissa.
Konstindustriella högskolan 3 Tietoa esteettömyydestä ei löytynyt ruotsiksi vastaavalla tavalla.
Arvioinnin tuloksia toivottu ruotsinkielisinä.
Tampereen teknillinen yliopisto 3 Tieto valintakokeiden erityisjärjestelyistä ja lukivaikeuden huomioimisesta kypsyysnäytteessä. Kiintoisa epävirallinen Oppimisen ja opiskelun tuki -materiaali. Ohjaus ja tieto tarkemmin koulutusohjelmakohtaisesti.
Osa etsityistä tiedoista on Intranetissä. Palautteessa saatiin täydennystä joihinkin kohtiin. Sivujen esteettömyyssisältöä kehitetään.
Tampereen yliopisto 10 Valintakokeiden eristyisjärjestelyt, vammaispalvelut, poikkeusjärjestelyt tenttiin ja saavutettuvuusyhteyshenkilö löytyvät. Tietoa myös englanniksi. Saavutettavuustyöryhmän raportti ja suositukset kiintoisa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Teatterikorkeakoulu 6 Tiedot valintakokeesta ja yhteyshenkilöstä löytyvät.
Esteettömyys ja saavutettavuus ovat toiminta- ja taloussunnitelmassa ja tilinpäätösasiakirjassa. Suunnitelma esteettömyyden edistämiseksi huomioi käytäntöjen ja ympäristöjen kehittämisen eri käyttäjäryhmien kannalta.
Ei palautetta toistaiseksi.
Teaterhögskolan 2 Ruotsiksi löytyi vähemmän tietoa esteetömyydestä. Valintakoeohjeiden Sudiespråk-kohdassa tieto kielitaidon tarpeesta eri koulutusohjelmissa.
Ei palautetta toistaiseksi.
Teknillinen korkeakoulu 8 Esteettömysys  mukana tasa-arvosuunnitelmassa.  Toimenpiteet mainittu rakennetun ympäristön ja opiskelun  esteettömyyden edistämiseksi. Harjoittelutyönä tehty Erilaisen oppijan opas.
Ei palautetta toistaiseksi.
Tekniska högskolan 9 Strategiassa tavoitteena aidosti kaksikielinen kampus.
Ei palautetta toistaiseksi.
Turun kauppakorkeakoulu 4 Tieto valintakokeesta. Tilojen liikkumisesteetömyys kartoitettu.
Ei palautetta toistaiseksi.
Turun yliopisto 15 Esteettömyys- ja yhdenvertaisuusasiat hyvin esillä.
Pieniä tarkennuksia löydettyihin tietoihin ja ajatuksia sisältöjen kehittämiseksi.
Vaasan yliopisto 12 Esteettömyystietoa monipuolisesti ja helposti löydettävissä.
Tieto verkkosivujen esteettömyyden tarkistamisesta.
Åbo Akademi 8 Esteettömyystietoja löytyy, osa hyvinvoinnin aineistossa.
Tieto linkin lisäämisestä.

Yliopistojen sivustoilta (27) arvioija löysi kahdeksalta (HY, JY, KY, LaY, TaiK, TaY, TY ja VY) vähintään 10 etsityistä tiedonsaannin kohdista. Muutamilla sivustoilla etsinnässä päästiin aivan "kympin" tuntumaan (HYsve, OY, TKK ja TKKsve sekä ÅA).  13:lta yliopistojen sivustoista tavoitettiin viisi (5) tai vähemmän etsityistä kohdista. Kun palautemahdollisuus ja hakupalvelu ovat käytännössä kaikilla yliopistojen aloitussivuilla, jäi löydettyjen esteettömyystietojen määrä aivan minimiin lähes puolella (13/27) sivustoista.

Esteettömyystiedon saanti alakohdittain

Esteettömyystiedon saannin eri kohtien löytyminen ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta (34)

Esteettömyystiedon saannin eri kohtien löytyminen ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta

Myös luetelmamuotoinen esitys eri kohtien löytymisestä on saatavilla.

Palautemahdollisuus ja hakutoiminto ovat verkkopalvelujen perusominaisuuksia. Ne ovat jo lähes joka ammattikorkeakoulun sivuilla, ja tietojen löytämistä helpottava sivustokartta on niiden rinnalla yleistynyt.

Yleisimmin etsityistä esteettömyyssisällöistä löytyivät sivuilta tiedot valintakoejärjestelyistä yli puolelta (58.80%:lla), Yksilöllinen tai tehostettu ohjaus noin kolmannekselta (29,40%:lla) ja Fyysisen ympäristön esteettömyys joka viidenneltä (20,60%:lla).

Käytäntönä keskitetty esteettömyystiedon esittäminen löytyi yhtä suurelta osalta ammattikorkeakoulujen aineistoista (17,65%:lta) kuin Tenttiminen ja arviointi sekä Apuvälineet ja laitelainat.

Yli kymmeneltä prosentilta sivustoista löytyi tietoa keskitetystä vastuusta (14,70%) esteettömyyden kannalta tärkeistä oppilaitoksen sisäisistä yhteyksistä (11,75%) ja esteettömyyden esittelyä englanniksi (11,75%).

Harvinaisiksi löydöiksi jäivät Kommunikoinnin tuki, Strateginen linjaus, Linkki OPH:n oppaaseen, Vaihtoehtoiset oppimateriaalit, Ulkoiset linkit ja Opiskelijakunnan tuki. Yhdenkään ammattikorkeakoulun sivuilta ei löydetty viitteitä tietoteknisen tuen suhteesta esteettömyyteen tai vammaisten opiskelijoiden apuvälineisiin.

Esteettömyystiedon saannin eri kohtien löytyminen yliopistojen verkkosivuilta (27)

Esteettömyystiedon saannin eri kohtien löytyminen yliopistojen verkkosivuilta

Myös luetelmamuotoinen esitys eri kohtien löytymisestä on saatavilla.

Hakupalvelu on jokaisella yliopistojen aloitussivuista, palautemahdollisuuskin on tarjolla jo kolmella neljästä sivusta. Tietosisällöistä yleisimmin (77,80%:lta) saatiin yliopistojen sivustoilta tietoa valintakokeen esteettömyydestä.

Lähes puolelta sivustoilta löytyi tietoa esteettömyyden edistämisen strategisesta linjauksesta (48,15%) yleisimmin käytännön esteettömyystyö näyttäytyi fyysisten ympäristöjen kartoituksina ja kehittämispyrkimyksinä (44,45%). Jokseenkin yhtäläisesti (40,75%:lla) tulivat vastaan keskitetty vastuu ja tieto esteettömyysasioista.

Suurin piirtein kolmannekselta yliopistoista löytyivät verkosta keskeiset esteettömyyteen liittyvät Sisäiset linkit, Ulkoiset linkit, Linkki Opetushallituksen oppaaseen, Esteettömyystieto englanniksi, tieto tenttimisen ja arvioinin ratkaisuista ja Ylioppilaskunnan tuki esteettömän opiskelun edistämiseksi.

Yksilöllisen tai tehostetun ohjauksen kohdalla etsityt kriteerit täyttyivät 18,50%:lla. Vielä harvinaisempia olivat tässä arvioinnissa esteettömyyttä kuvaavat tiedot apuvälineistä ja lainalaitteista (14,80%:illa), kommunikoinnin tuesta (11,10%:lla) ja tietoteknisestä tuesta (3,70%:lla), mikä osaltaan johtunee siitä, ettei vastuu näistä osa-alueista ole ensisijaisesti yliopistolla. Hakusalla oli myös tieto opiskelun esteettömyyden kannalta keskeisten, vaihtoehtoisten oppimateriaalien kohdalla (7,40%:lla).

Automaattitestien tulokset aloitussivuilta

Tommi Lahtonen

Testitulosten perusteella korkeakoulujen WWW-sivujen sisäinen rakenne ja tekninen taso ovat juuri niin huonot kuin WWW-sivujen yleensäkin. Tavalliselle käyttäjälle tämä ei välttämättä näy mitenkään, mutta erikoisten selainohjelmien, poikkeavien selausympäristöjen ja -laitteiden käyttäjät saattavat törmätä ongelmiin. Yksinkertaisimmillaan ongelmat eivät ole sen ihmeellisempiä kuin sivujen kankea ja hankala käytettävyys normaalista pöytäkoneesta eroavissa ympäristöissä. Pahimmillaan sivun sisältöä ei pystytä esittämään ollenkaan.

WWW-sivujen alkuperäinen perusajatus 90-luvun alussa oli, että voitaisiin tuottaa dokumentteja joita kuka tahansa voisi lukea missä tahansa ympäristössä ja millä tahansa laitteella. Tarkoitus oli korvata word-dokumentit ja muut ympäristö- ja ohjelmistoriippuvaiset dokumentit sellaisella muodolla jota olisi helppo kenen tahansa lukea. Valitettavasti tämä ajatus on vuosien kuluessa hämärtynyt, kun WWW-sivuja on keskitytty "pikseliviilaamaan" pöytäkoneisiin ja juuri tietyn kokoisiin ruutuihin sopiviksi. Onneksi viime vuosien aikana kännyköiden käyttäminen WWW-sivujen selaamiseen on yleistynyt ja on havahduttu huomaamaan, että maailmassa on muitakin tapoja selata WWW:tä kuin perinteisen työpöydän ja -koneen edessä istuen. TV:n digitalisoituminen saattaa tuoda WWW-sivut pian suoraan televisioihin tai miltä tuntuisi kuunnella Helsingin Sanomien tuoreita uutisia automatkalla radio-ohjelman tapaan ääniselaimen lukemana? Kaikki on mahdollista kunhan WWW-sivut saadaan tarpeeksi laadukkaaseen kuntoon.

Testattavana olevia sivustoja analysoitiin useilla eri testiohjelmilla. Sivuista tutkittiin niissä käytetyn HTML/XHTML-merkkauksen syntaktinen oikeellisuus ja kuinka hyvin ne noudattivat käyttämäänsä dokumenttityyppiä. Samalla tarkistettiin mitä merkistöä sivullä yritettiin käyttää. Sivun rakenteelliseen merkkaukseen liittyen tarkistettiin myös onko sivulla käytetty taulukkotaittoa ja löytyykö sivulta edes perustavimpia hyvän sivun rakenteeseen liittyviä merkintöjä kuten pääotsikkoa.

Sivujen ulkoasuun liittyen testattiin CSS-kielellä tehtyjen ulkoasumääritysten syntaktinen oikeellisuus. Samalla yritettiin etsiä esteettömyyden kannalta oleellisia CSS-määrityksiä. Sivuille suoritettiin myös mobiililaitteissa käyttämiseen liittyvä MobileOK-testi.

Testaamiseen käytettiin seuraavia ohjelmia:

W3C Markup Validation Service
Tarkistaa noudattaako WWW-sivu käyttämäänsä dokumenttityyppiä ("kielioppia"). Kertoo myös käytetyn merkistön ja jos sen määrittelyssä on ristiriitoja.
W3C CSS Validation Service
Tarkistaa ovatko WWW-sivulla käytetyt CSS-määritykset syntaktisesti oikein ja suositusten mukaisia. Varoittaa myös tärkeimmistä esteettömyyteen liittyvistä ulkoasuongelmista.
W3C Link Checker
Tarkistaa ovatko WWW-sivulla olevat linkit kunnossa.
W3C mobileOK Basic Checker
Toteuttaa W3C mobileOK Basic Tests 1.0-dokumentissa määriteltyjä testejä joilla voidaan selvittää kuinka hyvin sivua voidaan käyttää yksinkertaisilla mobiililaitteilla. Tuloksia voidaan hyvin soveltaa myös moneen muuhun erikoisympäristöön. Ohjelma on vielä beta-vaiheessa eikä aina kykene kaikkia sivuja tarkistamaan.
W3C Semantic Data Extractor
Yrittää etsiä sivusta semanttista informaatiota kuten sivun otsikoita. Toimii omalla tavallaan esimerkkinä koneesta/ohjelmasta, joka yrittää tulkita sivun sisältöä ihmisen tai muiden laitteiden ja ohjelmien paremmin ymmärrettävään muotoon. Hakukoneet ovat omalla tavallaan hyvin samankaltaisia ohjelmia.
Web Page Analyzer
Laskee sivun kokonaiskoon sivun HTML/XHTML-koodin ja siihen linkitettyjen kuvien ja muiden objektien perusteella. Antaa arvion sivun latausnopeudesta ja vinkkejä siitä kuinka sitä voisi parantaa.

Automaattitestien rajallisuus

Jos sivu läpäisee automaattisen testin, ei kaikki ole välttämättä vielä kunnossa. Testit ovat vain ohjelmia ja keskittyvät useimmiten jonkin ominaisuuden tarkasteluun sivun koodissa. Testit eivät voi tietää, mitä sivun toiminnalta odotetaan ja miten se olisi pitänyt toteuttaa. Eri testiohjelmat saattavat antaa samasta sivusta erilaiset tulokset ja useampaakin testiä käytettäessä voi osa virheistä jäädä löytymättä.

Tässä arvioinnissa esimerkiksi ulkoasun suhteen saadaan tietoa vain siitä, miltä sivuilla löytyy kiinteitä koon ja sijainnin määrityksiä. Jos testi ei löydä kiinteitä määrityksiä, ei se vielä takaa, että sivu mukautuisi ongelmitta eri kokoisiin näyttöihin. Testi voi myös ilmoittaa koodissa olevista merkinnöistä, joilla ei ole käytännössä vaikutusta sivun mukautumiseen. Mukautuvat sivut löytyisivät toistaiseksi vain ihmisen tekemällä käyttäjätestauksella ja automaattitesteissä löytyneet kiinteät toteutuksetkin olisi hyvä varmistaa ihan itse.

Kattava verkkosivun esteettömyyden arviointi edellyttää usean eri ohjelman, menetelmän ja testaajan käyttämistä. Koska kattavaan testaamiseen ei usein ole käytännössä mahdollisuuksia, on testiohjelmien suuntaa-antava arviointi nopeana menettelynä esteettömyyttä edistävä.

Dokumenttityyppi

WWW-sivujen pitäisi noudattaa jotain suositusten mukaista dokumenttityyppiä, joka tarkoittaa lähinnä sivulla noudatettavaa kielioppia. Oikean kieliopin noudattaminen varmistaa, että sivun sisältö tulee mahdollisimman oikein tulkituksi erilaisissa ympäristöissä ja laitteissa.

Erilaisia dokumenttityyppejä on useita mutta ne voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: HTML-dokumenttityypit ja XHTML-dokumenttityypit. HTML-dokumenttityypit ovat vanhimpia ja pisimpään käytössä olleita ja myös huonoiten sivuilla noudatettuja. Suositukset neuvovat, että WWW-sivuilla käytettäisiin aina uusinta mahdollista dokumenttityyppiä. XHTML-dokumenttityypit ovat uusimpia ja ne ovat samalla XML-sovelluksia eli niihin pätevät kaikki säännöt jotka koskevat XML-dokumentteja.

Dokumenttityypit

Lukumäärä%
XHTML 1.136 %
XHTML 1.0 strict48 %
XHTML 1.0 Transitional1631 %
HTML 4.01 Strict24 %
HTML 4.01 Transitional1122 %
HTML 4.01 Frameset12 %
Puuttuu1427 %

Jos XML-dokumentteihin liittyviä sääntöjä oikeasti sovellettaisiin niihin WWW-sivuihin jotka väittävät noudattavansa XHTML-dokumenttityyppejä niin lähes kaikki nämä sivut lopettaisivat toimintansa. Yksi XML-sovelluksien perussääntöjä on, että XML-sovelluksen on oltava hyvin muodostettu (well-formed) ja jos näin ei ole niin ohjelman, joka tälläistä dokumenttia käsittelee, pitää jättää dokumentti käsittelemättä.

Käytännössä WWW-selaimet eivät XHTML-dokumentteja käsittele oikeina XML-dokumentteina vaan ne käsitellään kuten vanhanaikaiset HTML-dokumentit joiden rakenne on yleensä mitä sattuu. WWW-dokumentteja joiden rakenne on tehty miten sattuu kutsutaan ns. tagisoppa (tagsoup) -dokumenteiksi. Näissä dokumenteissa on syntaksivirheitä, dokumenttityypin vastaisia merkintöjä, elementtejä joita mikään dokumenttityyppi ei tunnista ja mitä tahansa muita virheitä. Näiden virheellisyyksien korjaamiseksi WWW-selaimiin on rakennettu massiivinen määrä virheenkorjauslogiikkaa, joka hidastaa WWW-selaimia ja kasvattaa niiden kokoa. Menossa on kilpajuoksu WWW-selaimien virheenkorjausominaisuuksien ja huonosti tehtyjen WWW-sivujen välillä. Mitä paremmin selaimet sietävät virheitä sitä huolimattomammin WWW-sivuja tehdään ja lopputuloksena on paljon huonosti tehtyjä WWW-sivuja ja hitaita WWW-selaimia.

Perinteisessä pöytätietokoneympäristössä huonosti tehdyt WWW-sivut eivät ole kovin suuri ongelma. Mobiiliympäristöissä ja muissa ympäristöissä, joissa on käytössä rajallinen määrä prosessoritehoa ja rajallinen määrä muistia voidaan törmätä ongelmiin. Hyvin muodostettuja XHTML-dokumentteja käsiteltäessä mitään ylimääräisiä virheenkorjausvirityksiä ei tarvittaisi vaan selaimen runkona toimiva XHTML-tulkki olisi yksinkertainen ja nopea.

Suurelta osalta korkeakoulujen aloitussivuja (23%) puuttuu dokumenttityyppimääritys kokonaan. Nämä dokumentit käsitellään yleensä jonkun HTML-dokumenttityypin mukaan. Vajaa kolmannes (31%) sivuista käytti jotakin HTML-dokumenttityyppiä ja peräti 45% väitti olevansa XHTML-dokumentteja. Valitettavasti näistä XHTML-dokumenteista (23 kpl) vain kaksi (2) sivua oli oikeasti rakenteeltaan hyvin muodostettuja ja noudatti dokumenttityyppiä. Tässä kohtaa mennään siis pahasti metsään. Jos sivua ei oikeasti aiota kirjoittaa rakenteeltaan ehjäksi niin ei pitäisi esimerkiksi muodin takia väittää sen olevan XHTML:ää. Rikkinäisen dokumentin väittäminen XML-dokumentiksi aiheuttaa vain ja ainoastaan lisää ongelmia. Sivua saatetaan haluta käsitellä jollakin XML-työkalulla mutta se ei onnistu koska sivu on rikki. Jos tietokoneohjelmia kirjoitettaisiin yhtä huolimattomasti niin 90% ohjelmista ei toimisi ollenkaan. Näiden virheiden takana ei voi olla tiedon tai taidon puute koska ehjien XHTML-dokumenttien tuottaminen on paljon helpompaa kuin kirjoittaa jotain puhuttua kieltä kielen kieliopin mukaan.

Validius

Lukumäärä%
Validi2
4 %
Ei validi
49
96 %

Luultavasti ongelman taustana on historian painolasti: HTML-dokumentteja on kirjoitettu miten sattuu joten sama pätee nyt XHTML-dokumentteihin varsinkin kun selaimet eivät niiden virheistä (vielä) mitenkään ilmoittele.

HTML/XHTML-rakenne

Lukumäärä%
Rikki3976 %
Ei rikki
1224 %

Merkistöt

Dokumenttien rakennetta tutkittaessa kiinnitettiin huomiota myös dokumenteissa käytettyihin merkistöihin. Käytetty merkistö määrää sen näkyvätkö skandinaaviset merkit ja muut mahdolliset erikoismerkit oikein kaikissa ympäristöissä.

Merkistöt
MerkistöLukumäärä%
ISO-8859-12651 %
ISO-8859-1512 %
UTF-81835 %
windows-125212 %
Puuttuu510 %

Useimmissa sivuissa (61%) oli käytetyn merkistön suhteen epäselvyyksiä. Merkistö voidaan yrittää ilmaista usealla eri tavalla ja jos näiden tapojen välillä on ristiriitoja niin tuloksena voi olla dokumentti jonka merkit näkyvät väärin. Yleisin ongelma on ilmoittaa HTTP-protokollan tasolla eri merkistö kuin XHTML-dokumentin sisällä. Näissä tapauksissa jää selaimen arvailtavaksi kumpaa merkistöä se käyttää dokumenttia esittäessään.

Merkistömääritysristiriidat

Lukumäärä%
Ristiriitoja3161 %
Ei ristiriitoja
1937 %
Ei tietoja
12 %

Merkistöristiriidat on helppo korjata jos asiaan vain hieman paneudutaan. Kaikeksi onneksi selaimet ovat melko hyviä arvaamaan oikean merkistön.

Semanttinen rakenne

Dokumentti saattaa olla hyvinkin dokumenttityyppimäärityksensä mukainen ja hienosti ja kauniisti muodostettu mutta se ei vielä tarkoita, että dokumentin rakenne olisi hyvä. Suomeakin voi kirjoittaa aivan kieliopin mukaan mutta silti epäselvästi. Hyvässä WWW-sivussa on käytetty HTML/XHTML-elementtejä oikein niiden semanttisen merkityksen mukaan eikä sen mukaan miltä jokin elementti sattuu ulkoasultaan näyttämään sivuntekijän selaimessa.

Kun sivun rakenne on merkitty semanttisesti oikein on sivun sisällön ymmärtäminen koneellisesti huomattavasti helpompaa. Esim. erikoisemmat selaimet osaavat paljon paremmin jäsentää sivun sisältöä käyttäjälleen sopivaksi tai Google osaa paremmin painottaa tiettyjä osia sivusta. Yksinkertaisin tapa tehdä hakukoneoptimointia, eli saada sivustonsa löytymään hakukoneilla paremmin, on kirjoittaa sivunsa rakenteellisesti oikein.

Valitettavasti 41% tutkituista sivuista käyttää sivun ulkoasun muodostamiseen taulukkotaittoa eli sivun rakenteessa on erilaisia taulukoita sisäkkäin sijoiteltuina vain sen takia, että saadaan sivun ulkoasu tiettyyn muotoon. Taulukot ovat kuitenkin tarkoitettu taulukkomuotoisen tiedon esittämiseen eivätkä sivun taittamiseen. Sivun ulkoasu pitäisi muodostaa erillisellä CSS-tyylitiedostolla, joka määrää sen miten missäkin ympäristössä mikäkin HTML/XHTML-elementti esitetään mutta säilyttää elementtien rakenteellisen merkityksen ennallaan. Taulukkotaitettua sivua on erittäin hankala tulkita esim. ääniselaimilla, jotka yrittävät tulkita taulukkoa taulukkomuotoisena tietona.

Taulukkotaitto

Lukumäärä%
Taulukkotaitto2141 %
Ei taulukkotaittoa3059 %

Yksinkertaisin tapa parantaa sivun rakennetta on luopua taulukkotaitosta ja varmistaa, että sivulta löytyy sivun pääotsikko (h1-elementti) ja tarpeellinen määrä alaotsikoita (h2-, h3-elementtejä). Kirjoittamalla sivulle järkevä otsikkorakenne saadaan sivua heti paljon helpommin jäsenneltyä, pystytään luomaan tarvittaessa automaattinen sisällysluettelo ja Googlekin tietää mitkä ovat sivun oleellisimpia sisältöä (otsikot tietenkin!). Nyt pääotsikko eli h1-elementti löytyi vain 17%:sta sivuja.

Semanttinen rakenne

Lukumäärä%
Pääotsikko (h1) löytyy918 %
Ei pääotsikkoa
4282 %

Ulkoasu

Hyvin tehdyn WWW-sivun ulkoasu on määritelty kokonaan CSS-kielellä tehdyllä ulkoisella tyylitiedostolla. Tällä saavutetaan mahdollisimman yksinkertainen (kevyt) ja rakenteellisesti siisti ja ymmärrettävä HTML/XHTML-dokumentti. Sekoittamalla ulkoasumäärityksiä suoraan HTML/XHTML-dokumentin sisään vain hankaloitetaan sivun ylläpitoa. Pitämällä ulkoasu erillisessä tiedostossa on erittäin helppoa hallinnoida koko sivuston ulkoasua.

Korkeakoulujen aloitussivuilla käytetty CSS testattiin W3C:n CSS-validaattorilla, joka tarkistaa CSS:n syntaktisen oikeellisuuden. Vajaa kolmannes (31%) sivuista sisälsi oikeita syntaksivirheitä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa sivun näkymiseen tietyissä ympäristöissä. Selaimien virheentarkistus- ja sietokyvyissä on eroja joten on syytä pyrkiä kirjoittamaan määrityksensä syntaktisesti oikein. Suurimmassa osassa sivuja oli käytetty joitakin epästandardeja ulkoasumäärityksiä tai tehty muita pienempiä erheitä. Oikein käytettynä epästandardit (selainkohtaiset) ominaisuudet eivät aiheuta ongelmia mutta jos niiden toiminnasta ollaan sivun ulkoasussa liian riippuvaisia saattaa sivun ulkoasu hajota jossakin erikoisemmassa ympäristössä.

CSS-syntaksi

Lukumäärä%
Validi
1631 %
Ei validi
3569 %

CSS:llä on mahdollista määrätä sivun ulkoasu mediakohtaisesti eli esim. tulostusulkoasu eroaa normaalista ruutunäkymästä ja mobiililaitteissa saattaa olla oma ulkoasunsa. Muutamalla harvalla sivulla oli osattu tehdä mediakohtaisia määrityksiä. Olisi erittäin suositeltavaa, että kaikilla sivustoilla osattaisiin huomioida eri mediat. Minimissään kannattaisi määritellä siisti ulkoasu tulostusta varten. Joillain sivuilla esiintyy sivusta aivan erillinen versio tulostamista varten mutta se on turhaa vaivannäköä eikä ole mitään takeita, että käyttäjä edes löytää tätä tulostusversiota.

Erittäin tyypillinen suunnitteluvirhe WWW-sivuissa on määritellä sivun ulkoasu johonkin tiettyyn näyttökokoon sopivaksi. Tapa lienee perua paperille suunniteltavasta taitosta jossa tietenkin tiedetään täsmälleen minkäkokoinen media (paperi) on käytössä. WWW-maailma ei kuitenkaan ole staattinen vaan maailma on täynnä erikokoisia näyttöjä joissa kaikissa on erilainen tarkkuus ja käyttäjillä on itsellään mahdollisuus määrätä selainikkunansa koko ja valita silmilleen sopiva fonttikoko. WWW-sivuja ei siis pidä suunnitella tiettyyn kiinteään kokoon vaan ne on suunniteltava ulkoasultaan ympäristöön sopeutuviksi. Nyt kuitenkin peräti 56% sivuista käytti kiinteää sivulayoutia! Todellinen luku saattaa olla suurempikin mutta automaattitestaus arvioi lukumääräksi 56%. Kiinteä sivun ulkoasu on yksi kymmenestä eniten rikotusta etusivun suunnitteluvirheestä.

Sivun ulkoasun mukautuvuus

Lukumäärä%
Kiinteä2957 %
Ei kiinteä
2243 %

Hyvä WWW-sivu skaalautuu käyttäjän näytön koon mukaan eli sopii vaikka kännykän kapealle näytölle ja osaa myös käyttää isomman näytön pinta-alan hyödykseen. Kompromissejä joutuu kuitenkin aina tekemään eikä aivan kaikkea pystytä tunkemaan hyvin pienelle näytölle mutta sitä varten onkin keksitty mediakohtaiset CSS-tiedostot.

Toinen käyttäjän kannalta kiusallinen ongelma on fonttikoon määrääminen johonkin kiinteään kokoon. Kunkin käyttäjän silmälle sopiva fonttikoko on täysin riippuvainen käyttäjän näkökyvystä, käytetyn näytön koosta, kontrastista, valaistuksesta ja muista ympäristöön liittyvistä asioista. Sivun suunnittelijan ei siis pidä määrätä kirjasinta tiettyyn kokoon vaan se täytyy aina suhteuttaa käyttäjän itsensä määräämään oletuskokoon.

Yli 78% sivuista käytti kiinteää kirjasinkokomääritystä. Mitä enemmän otetaan käyttöön kännykkäselaimia, minikokoisella näytöllä varustettuja minikannettavia, jättikokoisia näyttöjä ja muita erikoisuuksia niin sitä enemmän tulee ongelmia kiinteiden kirjasinkokomääritysten takia. Kiinteät kirjasinkootkin pyritään yleensä määrittämään aivan liian pieniksi. Tämä johtunee WWW-suunnittelijoiden matalasta keski-iästä: heillä on vielä näkökyky parhaimmillaan. Kiinteä kirjasinkoko on yksi kymmenestä pahimmista WWW-sivujen suunnitteluvirheestä.

Tekstin koon mukautuvuus

Lukumäärä%
Kiinteä koko4078 %
Ei kiinteä
1122 %

Mobiililaitteet

Sivuille ajettiin W3C mobileOK Basic Checker -testi, joka tutkii kuinka hyvin sivut soveltuvat mobiililaitteilla luettaviksi. Mobiililaitteisiin pätevät periaatteessa aivan samat esteettömyysongelmat kuin muihinkin erikoisympäristöihin ja -selaimiin. Erityistä huomiota kannattaa kuitenkin kiinnittää sivujen ulkoasun vaativaan tilaan koska mobiililaitteiden näytöt ovat pieniä ja yleensä kapeita sekä sivun ja siihen liittyvien kuvien ja muiden objektien tiedostokokoon. Mobiililaitteiden verkkoyhteys on yleensä hitaampi kuin perinteisten pöytäkoneiden ja isojen kuvien ja muiden tiedostojen lataaminen kestää siis kauemmin. Lisäksi mobiililaitteiden muisti- ja prosessoriresurssit ovat rajoitetummat mikä voi jo estää liian isojen dokumenttien tai objektien käsittelyn kokonaan. Käytännössä lähes kaikki testatut sivut vaativat korjailua ja viilailua jotta niistä tulee hyvin mobiiliympäristöissä käytettäviä.

Tyypillisimpiä ongelmia mobiililaitteiden kannalta olivat:

 • Sivun koko on liian suuri (yli 20 kilotavua kaikki sivuun liittyvät tiedostot laskettuina)
 • Taulukkotaitto
 • Kuvien korkeutta ja leveyttä ei ole määritelty
 • Absoluuttiset yksiköt
 • Välimuistitallennukseen liittyvät tiedot puutteellisia
 • On käytetty embed- tai iframe-elementtejä
 • Kuvien alt-attribuutit puuttuvat
 • Popup-ikkunoita tai -linkkejä
 • Merkistöristiriidat
 • XHTML-dokumentti ei ole hyvin muodostettu
 • Kehykset
 • Edelleenohjaukset on määritelty väärin
 • javascript:-linkkejä
 • Sivun ulkoasua on muotoiltu läpinäkyvillä kuvilla

Testitulosten yhteenvetotaulukko

Tärkeimmät testitulokset on koostettu seuraavaan taulukkoon. Tuloksista joissakin Kyllä-merkintä tarkoittaa testin ilmoittamia virheitä tai huonoa ratkaisua (Merkistöristiriitoja, Kiinteä layout, Kiinteä tekstin koko, Rakenne rikki, ja Taulukkotaitto), joissakin kriteereistä hyväksyttyä tulosta (Validi HTML, Validi CSS-syntaksi, Pääotsikko). Taulukossa Ei-merkintä kohdissa, Merkistöristiriitoja, kiinteä layout jne. kertoo vain, että testi ei havainnut sivulla etsittyjä ongelmia. Tieto siitä, että sivulla ei ole kiinteää ulkoasua (layout) ei myöskään vielä merkitse, että sivun ulkoasu olisi mukautuva.

Aivan kaikista sivuista ei syystä tai toisesta pystytty tekemään kaikkia testejä. Jos sivun testaaminen ei onnistu, se on yleensä merkki siitä, että sivussa on jotain pielessä. Joidenkin sivujen kohdalla tuli esille myös testiohjelman puutteita. Ei tietoja -merkintä taulukossa kertoo, että kyseisen kohdan tulokset puuttuvat.

Testitulosten kooste
OsoiteDokumenttityyppiMerkistöMerkistö-
ristiriitoja
Validi
HTML
Validi
CSS-syntaksi
Kiinteä
layout
Pääotsikko (h1)Kiinteä
tekstin koko
Rakenne
rikki
Taulukko-
taitto
MobileOK HylättyMobileOK HyväksyttyMobileOK Varoituksia
www.abo.fiHTML 4.01 Transitional ISO-8859-1 Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä Kyllä Kyllä Ei
Ei tietoja
Ei tietoja Ei tietoja
www.arcada.fi XHTML 1.0 Transitional ISO-8859-1 Kyllä
Ei Ei
Kyllä Ei
Kyllä Kyllä Ei
9 16 192
www.cop.fi - - Kyllä Ei Kyllä
Ei
Ei
Kyllä Ei
Kyllä
11 14 33
www.cou.fi-ISO-8859-1KylläEiKyllä
Ei
Ei
KylläEi
Kyllä101526
www.diak.fiHTML 4.01 TransitionalISO-8859-1KylläEiKylläKylläEi
KylläKylläKyllä1312105
www.evtek.fiXHTML 1.0 TransitionalUTF-8EiEiEi
KylläEi
KylläKylläKyllä916197
www.ha.aland.fiHTML 4.01 TransitionalISO-8859-1KylläEiKylläKylläKylläKylläKylläEi
111493
www.haaga-helia.fiXHTML 1.0 TransitionalUTF-8Ei
EiKylläKylläEi
KylläKylläEi
TPTPTP
www.hamk.fiHTML 4.01 Transitional-KylläEiEi
Kyllä
Ei
KylläEiKyllä1213101
www.hanken.fiXHTML 1.1ISO-8859-1KylläEiEi
KylläEi
KylläKylläEi
5208
www.helsinki.fi_yliopistoXHTML 1.0 TransitionalISO-8859-1KylläEiKylläKylläEi
KylläKylläEi
91693
www.hkkk.fiXHTML 1.0 TransitionalUTF-8Ei
EiKylläKylläKylläKylläEi
Ei
Ei tietojaEi tietojaEi tietoja
www.humak.eduXHTML 1.0 strictUTF-8Ei
EiKylläKylläEi
KylläKylläEi
52019
www.jamk.fiXHTML 1.1UTF-8Ei
EiKylläKylläKylläKylläKylläEi
Ei tietojaEi tietoja Ei tietoja
www.joensuu.fiHTML 4.01 TransitionalISO-8859-1KylläEiKylläEi
Ei
Ei
EiEi
4211
www.jyu.fiXHTML 1.0 TransitionalUTF-8Ei
KylläEi
Ei
KylläKylläEi
Ei
71833
www.kajak.fiXHTML 1.0 TransitionalUTF-8KylläEiKylläKylläEi
KylläKylläEi
101561
www.kuva.fiXHTML 1.0 TransitionalUTF-8Ei
EiKylläEi
Ei
Ei
KylläEi
5202
www.kyamk.fiXHTML 1.1ISO-8859-15Ei
EiKylläKylläEi
KylläKylläEi
Ei tietojaEi tietojaEi tietoja
www.lamk.fiHTML 4.01 TransitionalISO-8859-1Ei
EiEi
KylläKylläKylläKylläEi
Ei tietojaEi tietojaEi tietoja
www.laurea.fi-UTF-8KylläEiKylläEi
Ei
KylläKylläEi
5208
www.lut.fiHTML 4.01 TransitionalISO-8859-1KylläEiKylläEi
Ei
KylläKylläKyllä1411160
www.mikkeliamk.fi-ISO-8859-1KylläEiEi
KylläEi
KylläKylläKyllä1114330
www.mpkk.fiHTML 4.01 TransitionalUTF-8Ei
EiKylläEi
KylläKylläKylläKyllä111464
www.ncp.fiHTML 4.01 FramesetISO-8859-1KylläEiKylläEi
Ei
Ei
Ei
Ei
4211
www.oamk.fiXHTML 1.0 TransitionalISO-8859-1KylläEiEi
KylläEi
KylläKylläEi
718221
www.oulu.fi_yliopisto-ISO-8859-1KylläEiEi
KylläEi
KylläKylläKyllä718176
www.piramk.fiHTML 4.01 StrictUTF-8Ei
EiKylläKylläEi
KylläKylläEi
Ei tietojaEi tietojaEi tietoja
www.poliisiammattikorkeakoulu.fiHTML 4.01 TransitionalISO-8859-1Ei
EiKylläKylläKylläEi
KylläKyllä111447
www.puv.fiXHTML 1.0 TransitionalISO-8859-1KylläEiKylläEi
Ei
Ei
KylläKyllä121369
www.ramk.fi--Ei tietoja
EiKylläEi
Ei
Ei
KylläKyllä111469
www.samk.fi--KylläEiKylläEi
Ei
Ei
Ei
Ei
4212
www.savonia-amk.fiHTML 4.01 Transitional-KylläEiKylläEi
Ei
KylläEi
Ei
5203
www.scp.fi-ISO-8859-1Ei
EiKylläKylläEi
KylläKylläEi
121359
www.siba.fiXHTML 1.0 strictISO-8859-1KylläEiKylläKylläEi
KylläKylläEi
81789
www.stadia.fi-windows-1252KylläEiKylläEi
Ei
KylläKylläKyllä111452
www.sydvast.fiXHTML 1.0 TransitionalISO-8859-1KylläEiKylläEi
Ei
KylläKylläKyllä817200
www.syh.fi-UTF-8KylläEiEi
Ei
Ei
Ei
KylläKyllä111497
www.taik.fiXHTML 1.0 TransitionalISO-8859-1KylläEiEi
KylläEiKylläKylläEi
1015221
www.teak.fi-ISO-8859-1KylläEiEi
KylläEiKylläKylläKyllä1312272
www.tkk.fiXHTML 1.0 TransitionalUTF-8Ei
EiEi
KylläEiKylläKylläEi
101580
www.tokem.fi-UTF-8Ei
EiKylläEi
EiEi
EiEi
121364
www.tpu.fiXHTML 1.0 TransitionalISO-8859-1KylläEiEi
KylläEi
KylläKylläEi
1015181
www.tse.fiXHTML 1.0 strictUTF-8KylläEiEi
KylläEiKylläKylläEi
5207
www.turkuamk.fiXHTML 1.0 TransitionalUTF-8Ei
EiKylläEi
EiKylläKylläKyllä91612
www.tut.fiHTML 4.01 TransitionalISO-8859-1KylläEiKylläEi
EiEi
KylläKyllä1015116
www.uku.fi-ISO-8859-1KylläEiKylläEi
EiKylläKylläKyllä1213102
www.ulapland.fi-ISO-8859-1KylläEiKylläKylläEiKylläKylläKyllä131290
www.uta.fiHTML 4.01 StrictISO-8859-1KylläEiKylläKylläEiEi
KylläEi
61953
www.utu.fiXHTML 1.0 strictUTF-8Ei
EiKylläEi
Kyllä
KylläEi
Ei
81791
www.uwasa.fiXHTML 1.0 TransitionalUTF-8Ei
KylläKylläKylläEiKylläEi
Kyllä101553

Johtopäätökset

Arvioinnin anti kehittämistyölle

Arvioinnin tulokset ja korkeakoulujen esteettömyysyhteyshenkilöiltä saadut palautteet kertovat, että useissa korkeakouluissa edistetään monien muutosten keskellä aktiivisesti opiskelun esteettömyyttä. Myös useiden korkeakoulujen viestijät ja verkkosivujen tekijät ovat olleet kiinnostuneita arvioinnista ja esteettömyystyöstä.

Tässä arvioinnissa toteutetuissa verkkosivujen esteettömyyden ja käytettävyyden testaamisessa sekä esteettömyystiedon ja sen organisoinnin tarkastelussa on puutteita. Aitoja opiskelunsa suunnitteluun tietoja etsivän henkilön toimintatapoja tai kokemuksia ei tavoiteta. Löydetty opiskelun esteettömyystieto on korkeakoulun kuvaus tilanteesta ja jää vaille opiskelijoiden ja henkilöstön kokemusta todellisuudesta. Lisäksi tietoa opiskelun esteettömyyteen vaikuttavista asioista jää eri syistä löytämättä. Joitain kehittämisnäkymiä arviointi näyttäisi kuitenkin tarjoavan.

Aloitussivujen teknisen esteettömyyden arvioimiseksi käytettiin useita automaattisia testejä, joista useimpien tuloksia tarvitsee ihmistyönä täydentää tai tarkistaa. Pelkästään testitulosten perusteella oli kaikilla korkeakoulujen aloitussivuilla ratkaisuja, jotka eivät täyttäneet esteettömyyssuosituksen perusvaatimuksia. Useilta sivuilta löytyi myös muissa testeissä ongelmia, joista kuitenkin monet ovat kohtalaisen helposti korjattavissa.

Löydettävyyden ja tietosisältöjen arvioinnin taustalla oleva toive saada tietoa esteettömyydestä mahdollisimman vaivattomasti, toteutuu toistaiseksi korkeakoulujen sivustoilla harvoin. Useimmiten tietoja saa etsiä pitkäänkin hakupalvelun avulla. Onneksi löytyi myös esimerkkejä esteettömyyttä kuvailevista verkkosivuista, joihin oli pääsy jo aloitussivulta ja opinto-oppaista.

Linkki Opetushallituksen oppaaseen Esteetön korkeakouluopiskelu (http://www.oph.fi/koulutusoppaat/Esteeton_opas.pdf)/ Högskolestudier för alla (http://www.oph.fi/koulutusoppaat/Hinderfri_guide.pdf) olisi toistaiseksi monella sivustolla auttava vähimmmäistieto tai kattavassa esittelyssä perusteltu täydennys. Kun korkeakouluissa nähdään vaiva tietojen toimittamiseksi oppaaseen, on yllättävää, että suomekielisillä yliopistojen sivuilla alle puolella ja ammattikorkeakouluista vain joka viidennellä on linkki oppaaseen. Ruotsinkielisillä sivuilla tieto oppaasta näyttää olevan vielä harvinaisempi.

Oppaan esteetön verkkoversio saattaisi olla nykyistä PDF-toteutusta suositumpi luettava ja linkitettävä. Verkkototeutus voisi myös olla korkeakoulujen esteettömyysvastaavien päivitettävissä, jolloin se pysyisi ajantasaisena. Korkeakoulujen kuvaukset voisivat myös olla oppaassa tietokantana, josta voisi tehdä hakuja eri kriteereillä opintopaikkojen vertailemiseksi.

Oppaan linkittämisen ohella nousi esiin laajemminkin kysymys esteettömyyttä koskevan tiedon löytymisestä ruotsinkielisenä ja englanninkielisenä. Arvioinnin perusteella suomenkielisissä korkeakouluissa on tarjolla useimmiten hyvin vähän tai ei ollenkaan tietoa opiskelun esteettömyydestä opiskelijalle, joka ei hallitse suomen kieltä. Vastaavasti vaikeaa oli löytää esteettömyyskuvauksia englanniksi ruotsinkielisten korkeakoulujen sivuilta.

Arvioinnin toteuttamisessa on pyritty saamaan mahdollisimman monia tahoja mukaan, ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Arvioinnin kestäessä on tullut selväksi, että tuleva toteutus on suunnittelusta raportointiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä, mahdollisesti myös englanniksi.

Kokonaisuudessaan prosessi on tuottanut runsaasti tietoa ja ideoita, joista vain osa sisältyy raporttiin. Arviointi on antanut näkökulmia myös tekeillä oleviin esteettömyyssuosituksiin. ESOK-hanke kiittää kaikkia tavalla tai toisella osallistuneita ja toivoo edelleen palautteita ja keskustelua.

Liitteet ja lähteet

Liitteet

Arvioinnin taustaa.

Osa-aluekohtaiset tulokset.

Lähteet ja lisätieto

Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Näkövammaistahojen testausohjeet verkkosivuille ja -palveluille Näkövammaisten keskusliitto

Verkkopalvelujen laatukriteeristö Laatua verkkoon. Suomi.fi.

PDF-tiedostot ja esteettömyys -ohje ESOK-hanke

Esteetön esitysgrafiikka
ESOK-hanke