ESOK-hanke 2006-2011

Mångfalden av studenter - handböcker

De tre första handböckerna med grundläggande instruktioner om hur mångfalden av studerande ska uppmärksammas i högskolorna.

1. Ta hänsyn till synsvaga och blinda studenter i högskolestudier

Illustration av handböcker

2. Ta hänsyn till studenter som är döva och studenter med hörselproblem i högskolestudier


3. Ta hänsyn till läs- och skrivsvårigheter i högskolestudier4. Ta hänsyn till nervositetsproblem i högskolestudier


5. Ta hänsyn till en rörelsehämmad studerande i högskolestudier


6. Ta hänsyn till Aspergers syndrom i högskolestudier


7. Ta hänsyn till aktivitets-och uppmärksamhetsstörningar i högskolestudier


8. Ta hänsyn till mentala problem i högskolestudier


Berätta oss om fungerande praktik!

Känner du till praktiker som gör det lättare att uppmärksamma mångfalden bland studenterna?

Projektet ESOK samlar in kunskap om praktiker och utvecklingsprocesser i högskolorna som hjälper oss att uppmärksamma den mångfald som finns bland studenterna.

Berätta om dina erfarenheter >>