ESOK-hanke 2006-2011

Asiantuntijapankki

Ota yhteyttä ja kutsu esteettömyyden asiantuntijat kehittämään korkeakoulusi esteettömyyttä!


Design for All

Sonja Iltanen-Tähkävuori

Aihe: Design for All eli inklusiivinen suunnittelu: tuotteiden suunnittelu teollisuudelle, vaatteet ja tekstiilit, ikääntyminen, fyysinen toimintakyky, muistisairaudet, estetiikka ja tuotteiden visuaalisesta ilmeestä tehdyt tulkinnat.
Tehtävät: Kouluttaja, Luennoitsija, Lausuntojen antaja
Toiminta-alue:
Etelä-Suomi (julkisen liikenteen ulottuvissa) Pidemmät matkat voivat onnistua lentäen.
Palkkio: Akavan ohjeiden mukaan
Yhteystiedot: Sonja Iltanen-Tähkävuori, etunimi.sukunimi (at) taik.fi, p. 050-3634638

Esteettömyys

Varpu Kemppainen

Aihe: Yleinen esteettömyys
Tehtävät:
Kouluttaja, Luennoitsija
Toiminta-alue: Koko Suomi
Palkkio: Palkkion suuruus riippuu luennon/koulutuksen pituudesta ja sisällön muodosta (monimuoto-opetus vai luento) - neuvottelun varaa on. Matkat on maksettava.
Lisätiedot: Varpu Kemppainen on ammatiltaan sosiaalialan opettaja ja filosofian maisteri. Hän on itse vammainen henkilö (käyttää pyörätuolia), joten katu-uskottavuuttakin riittänee.
Yhteystiedot: Varpu Kamppinen, varpu.kamppinen (at) saunalahti.fi, p. 0400 867 673

Peter Lindroos

Aihe: Generellt om tillgänglighet vid svenska högskolor i Finland
Tehtävät: Luennoitsija
Toiminta-alue: Svenskfinland
Palkkio: Enligt överenskommelse
Yhteystiedot: Peter Lindroos, etunimi.sukunimi (at) novia.fi, p. 02-432 3376, 044-762 3376 

Heikki Pamilo

Aihe: Rakennettu ympäristö
Tehtävät: Kouluttaja, Luennoitsija, Lausuntojen antaja, Esteettömyyskartoittaja
Toiminta-alue: ensisijaisesti Keski-Suomi
Palkkio: Sovittavissa tapauskohtaisesti
Yhteystiedot: Heikki Pamilo, etunimi.sukunimi (at) taitotiimi.fi, p. 040 5701 880
Lisätiedot: Heikki Pamilo on Invalidiliiton ja Metropolian kouluttama esteettömyyskartoittaja.

Fyysisen ympäristön esteettömyys

Timo Ekroos

Aihe: Fyysisen, rakennetun ympäristön esteettömyyskysymykset ja tarvittava teknologia.
Tehtävät:
Kouluttaja, Luennoitsija, Asiantuntijatehtävät
Toiminta-alue:
Ensisijaisesti Itä-Suomi, Koko Suomi
Palkkio:
Luennot 300 - 400 € +alv (sisältää materiaalivalmistelun). Koulutustunnit 60 €/h + alv (materiaalivalmistelu erikseen, jos tuntihinta sama). Palkkioihin lisätään matkustuskustannukset VES:n mukaisesti
Lisätiedot:
Lisätietoja tämänhetkiseen tehtävään/toimintayksikköön liittyen osoitteesta wwww.isak.fi ja www.pkamk.fi. Olen valmis mielelläni neuvottelemaan tilaajan kanssa soveltuvimman palvelun tuottamiseksi.
Yhteystiedot:
Timo Ekroos, etunimi.sukunimi (at) pkamk.fi, p. 040 510 1241

Jan Huopainen

Aihe: Fyysisen ympäristön esteettömyys
Tehtävät: Kouluttaja, Luennoitsija, Lausuntojen antaja, Esteettömyskartoittaja
Toiminta-alue:
Etelä-Häme, tarvittaessa koko Suomi
Palkkio: Kilometrikorvaus + päiväraha tai luentopalkkio + majoitus (jos matkat yli 200 km)
Lisätiedot:
Jan Huopainen on Invalidiliitto ry:n kouluttama esteettömyysosaaja. Esiintymispaikalla tarvitaan toimiva av-laitteisto (dataheitin + äänentoistolaitteisto mikrofooneineen).
Yhteystiedot: Jan Huopainen, jan.huopainen (at) gmail.com, p. 0400 582 762

Varpu Kamppinen

Aihe: Rakennettu ympäristö
Tehtävät:
Kouluttaja, Luennoitsija
Toiminta-alue: Koko Suomi
Palkkio: Palkkion suuruus riippuu luennon/koulutuksen pituudesta ja sisällön muodosta (monimuoto-opetus vai luento) - neuvottelun varaa on. Matkat on maksettava.
Lisätiedot:
Varpu Kemppainen on ammatiltaan sosiaalialan opettaja ja filosofian maisteri. Hän on itse vammainen henkilö (käyttää pyörätuolia), joten katu-uskottavuuttakin riittänee.
Yhteystiedot: Varpu Kamppinen, varpu.kamppinen (at) saunalahti.fi, p. 0400 867 673

Kynnys konsultit

Aihe: Rakennetun ympäristön esteettömyys laaja-alaisesti (liikkumisen, näkemisen, kuulemisen olosuhteet, opasteet). Eritasoiset esteettömyyskartoitukset.
Tehtävät: Kouluttaja, Luennoitsija, Lausuntojen antaja, Suunnittelu
Toiminta-alue: Sovittavissa tapauskohtaisesti
Palkkio: Sovittavissa tapauskohtaisesti
Yhteystiedot: Kynnys konsultit, konsultit (at) kynnys.fi, p. 09-6850 110, www.kynnyskonsultit.fi

Mervi Niemelä

Aihe: Rakennetun ympäristön kokonaisvaltaisen esteettömyyden perusteet, mitoituskäytäntö ja esteettömyysarviointtien organisointi käyttäjien kanssa.
Tehtävät: Kouluttaja, Luennoitsija, Lausuntojen antaja
Toiminta-alue: Itä-Suomen läänin ja Kainuun alue
Palkkio: Alle 4 tuntia: 200 euroa / kertakorvaus. 5 - 15 tuntia: 30 euroa/tunti. Yli 15 tuntia: 25 euroa/tunti
Lisätiedot: Mervi Niemelä on aikaisemmin toiminut Valtakunnallisen vammaisneuvoston tiedottajana ja Joensuun kaupungin esteettömyysasiamiehenä. Tällä hetkellä hän on Esteettömyysyhdistys ry:n puheenjohtaja
Yhteystiedot:
Mervi Niemelä, niemela.mervi (at) gmail.com, p. 044 99 33 765

Pauli Ritola

Aihe: Opetusta, ohjausta, neuvontaa, sunnittelua, tarkastuksia ja hyväksymisiä esteettömyysasioissa ja rakentamisessa.
Tehtävät: Kouluttaja, Luennoitsija, Lausuntojen antaja, Lopputarkastuksien hyväksymislausuntojen tekemistä
Toiminta-alue: Etelä- ja Itä-Suomi
Palkkio: 32.00 €/t + kulut
Lisätiedot: Kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin.
Yhteystiedot: Pauli Ritola, pauli.ritola (at) elisanet.fi, p. 0400 453920

Opetus ja ohjaus

Satu Eerola

Aihe: Opiskelijoille Minä oppijana korkea-asteella -teema, opiskelijaidentiteetti ja sen kehittäminen. Opettajille/Ohjaajille Kaikenlaiset oppijat yliopistossa -teema, Opettajan työn rajat -teema.
Tehtävät: Kouluttaja, Luennoitsija
Toiminta-alue: Oulu, Jyväskylä, Vaasa, Turku, Helsinki, Tampere, Hämeenlinna
Palkkio: 350-800€ (riippuen tilaisuudesta/päivästä) + matkakulut
Lisätiedot: Kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin, 5 - 6 kk etukäteen.
Yhteystiedot: Satu Eerola, etunimi.sukunimi (at) uta.fi, p. +358 50 443 7243

Varpu Kamppinen

Aihe: Ohjaaminen ja opetus, asenteet
Tehtävät:
Kouluttaja, Luennoitsija
Toiminta-alue: Koko Suomi
Palkkio: Palkkion suuruus riippuu luennon/koulutuksen pituudesta ja sisällön muodosta (monimuoto-opetus vai luento) - neuvottelun varaa on. Matkat on maksettava.
Lisätiedot:
Varpu Kemppainen on ammatiltaan sosiaalialan opettaja ja filosofian maisteri. Hän on itse vammainen henkilö (käyttää pyörätuolia), joten katu-uskottavuuttakin riittänee.
Yhteystiedot: Varpu Kamppinen, varpu.kamppinen (at) saunalahti.fi, p. 0400 867 673

Ritva Laaksovirta

Aihe: Opiskelijoiden ja henkilöstön esteettömien toimintamahdollisuuksien selvittäminen ja kehittäminen korkeakouluympäristössä; neurologisten oireyhtymien (mm. autismi- ja Asperger) huomioiminen luki-, liikunta- ja aistivammojen ohella.
Tehtävät: Luennoitsija
Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu
Palkkio: Matkat + päiväraha
Lisätiedot:
Pystyn olemaan avuksi siinä vaiheessa, kun organisaatiossa ryhdytään käynnistämään esteettömyysajattelua ja toimintaympäristön motivointia siihen.
Yhteystiedot: Ritva Laaksovirta, ritva (at) tintti.net, p. 050 362 1286

Merja Ylönen

Aihe: Kuinka esteettömyyttä voidaan edistää korkeakoulun arjessa: opetuksessa, ohjauksessa, tuutortoiminnassa, opiskelijapalveluissa sekä organsisaation strategisessa suunnittelussa ja laadun seurannassa.
Tehtävät: Kouluttaja, Luennoitsija, ohjausta ja neuvontaa myös sähköpostitse
Toiminta-alue: Pääasiassa Etelä- ja Keski-Suomi
Palkkio: Palkkion suuruus riippuu luennon/koulutuksen pituudesta sekä toteutuksen muodoista. Matkakustannukset laskutetaan valtion matkustussäännön mukaan.
Lisätiedot: Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.
Yhteystiedot: Merja Ylönen, merja.ylonen (at) diak.fi, p. 0500 523 702

Verkkopalvelut ja verkko-opetus

Eero Hauskamaa

Aihe: Verkkopalvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja arviointi sekä yksilöllisesti räätälöity windows-ympäristössä tapahtuva atk-koulutus näkövammaisille tai ikääntyneille.
Tehtävät: Kouluttaja, Lausuntojen antaja
Toiminta-alue: Tampereen seutu, pääkaupunkiseutu
Palkkio: Sovittavissa projektin keston ja laajuuden mukaan mahdolliset ennakkovalmistelut huomioiden.
Yhteystiedot: Eero Hauskamaa, eero.hauskamaa (at) gmail.com

Varpu Kamppinen

Aihe: Verkko-opetus
Tehtävät:
Kouluttaja, Luennoitsija
Toiminta-alue: Koko Suomi
Palkkio: Palkkion suuruus riippuu luennon/koulutuksen pituudesta ja sisällön muodosta (monimuoto-opetus vai luento) - neuvottelun varaa on. Matkat on maksettava.
Lisätiedot:
Varpu Kemppainen on ammatiltaan sosiaalialan opettaja ja filosofian maisteri. Hän on itse vammainen henkilö (käyttää pyörätuolia), joten katu-uskottavuuttakin riittänee.
Yhteystiedot: Varpu Kamppinen, varpu.kamppinen (at) saunalahti.fi, p. 0400 867 673

Kynnys konsultit

Aihe: www-sivujen ja graafisen aineiston saavutettavuuden kehittäminen.
Tehtävät: Kouluttaja, Luennoitsija, Lausuntojen antaja, Suunnittelu
Toiminta-alue: Sovittavissa tapauskohtaisesti
Palkkio: Sovittavissa tapauskohtaisesti
Yhteystiedot: Kynnys konsultit, konsultit (at) kynnys.fi, p. 09-6850 110, www.kynnyskonsultit.fi

Antti Raike

Aihe: Digitaaliset sovellukset, verkko-oppiminen, esteettömyys, saavutettavuus, monenlaisuus, Design for All
Tehtävät: Luennoitsija, Tutkimusprojektin jäsen
Toiminta-alue: Etelä-Suomi
Palkkio: Korkeakoulujen taulukoiden mukaan
Lisätiedot: Tilaaja järjestää viittomakielen tulkkauksen
Yhteystiedot: Antti Raike, etunimi.sukunimi (at) taik.fi

Muita asiantuntija- ja kouluttajapankkeja