ESOK-hanke 2006-2011

Diak itä tukee ja edistää työyhteisöjen monimuotoisuutta ja työmarkkinoiden esteettömyyttä

TyöMMe-hanke työyhteisöiden monimuotoisuuden puolesta.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Idän toimipaikassa Pieksämäellä käynnistyi kesäkuussa 2008 Työyhteisöjen monimuotoisuus – hanke, TyöMMe. Hanke tukee ja edistää eteläsavolaisten työyhteisöjen halua, valmiutta ja mahdollisuuksia työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.  Näin pyritään turvaamaan työnantajille riittävästi työvoimaa sekä mahdollistamaan monimuotoisen työvoiman osallistuminen palkkatyön tekemiseen edistämällä esteettömyyttä. Hanke kestää vuoden 2010 loppuun.

Monimuotoisuus koskee meitä kaikkia

Työyhteisöissä on aina ollut sukupuoli-, tietotaito- ja ikämoninaisuutta.  Näiden lisäksi arvo- ja kulttuuritaustojen, yksityiselämäntilanteiden, työsuhteen laadun, työajan ja koulutustaustojen moninaisuus ovat alkaneet lisääntyä työyhteisöissä. Moninaisuus voi myös olla vamman tai sairauden tai muun seikan aiheuttamaa tarvetta järjestää työolosuhteita ja työtehtäviä uudelleen.

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus esteettömästi liittyä työyhteisöön ja toimia tasaveroisena muiden työntekijöiden kanssa, tarvitaan erilaisia työhön perehdyttämisen malleja sekä työn vaatimusten ja työntekijän osaamisen räätälöintiä sekä tukea koko työyhteisölle.

Yhteiskuntavastuullisesta työllistämisestä monia hyötyjä työnantajille

Esteettömyys tukee myös yhteiskuntavastuullisen työllistämisen toteutumista, jota työyhteisöt voivat käyttää markkinointivalttinaan. Kun kilpailu työvoimasta kiristyy, kilpailussa menestyvät ne työnantajat, joilla on hyvän työpaikan maine.  Siellä työntekijät viihtyvät ja jaksavat paremmin, jolloin rekrytointi- ja perehdyttämiskustannukset vähenevät ja henkilöstön osaamiskapasiteetti paranee.  Sosiaalisen vastuun kantaminen lisää myös asiakkaiden halua käyttää yrityksen tuotteita ja palveluja.

Hanke on käynnistynyt pilottityöyhteisöissä, joista yksi on Niksi Sihteeripalvelut. Niksi Sihteeripalvelut tarjoaa asiakasyrityksille uusia kustannustehokkaita toimintatapoja yritysten perinteisten perusasioiden hoitamiseen. Yritys tarjoaa oikeiden osaavien sihteerien palvelua hyödyntäen tekniikan uusimpia työvälineitä.

Niksi tarjoaa monipuolisia sihteeripalveluja:

  • Osoite-, puhelin-, fax- ja sähköpostipalvelut sekä toimistorutiinit
  • Ryhmäkalenterit, tapaamiset, buukkaukset, ajanvaraukset ja kokousjärjestelyt
  • Postitus, asiakirjahallinta, sanelujen purku, tietojen ylläpito ja jäsenrekisterit
  • Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyt sekä tiedonhaku ja asiointipalvelut


Yrittäjä Nina Kähäri on lähtenyt mukaan hankkeeseen huhtikuussa 2009.  Ninalla on kokemusta esteettömästä työllistämisestä ja sosiaalisesta yrittämisestä entuudestaan. Yrityksessä on jo kartoitettu osatyökykyisille sopivia työtehtäviä, joita löytyi runsaasti. Näitä työtehtäviä pystyy tekemään myös etätyönä. Esimerkiksi reuma ei ole este tehdä tietotyötä; sopivia apuvälineitä on saatavilla.  Nina haluaa kertoa yhden esimerkin:

”Yksi iloisimmista onnistumisista on varmastikin Kaisan tapaus (nimi muutettu).  Hän tuli Niksiin projektitöihin.  Kaisalla oli jo mittava työura takanaan ravintola-alalla, mutta raskas työ kävi ylivoimaiseksi, kun olkapää petti. Kaisalla on lisäksi astma, hajuallergia ja verenpainetauti. Työllistyminen ylipäätään mihinkään vaikutti epätodennäköiseltä.  Kaisa aloitti ensin kuukauden työkokeilussa, jonka jälkeen tehtiin työsopimus määräajaksi.  Kaisan työsuhde kesti hieman yli vuoden ja koko sinä aikana ei astma vaivannut, tai olkapää vihoitellut, sillä virtuaalitoimistossa kansiot ovat sähköisiä ja paperin määrä lähes olematon. Kaisa koki Niksissä työskentelyn mielekkäänä ja tunsi itsensä tasavertaiseksi muiden kanssa, sillä Kaisan osatyökykyisyys ei käytännössä työssä vaikuttanut lainkaan. ”

Esteettömyyden edistämiseksi työmarkkinoilla Nina haluaa tuoda esille seuraavia asioita: ”Vanhoja aikansa eläneitä rakenteita on purettava ja käsite työpaikka on entisellään hylättävä. Nykyisin työtä voi tehdä lähes missä tahansa laajakaistan äärellä.  Myös kotona tehtävän työn tulisi olla verrattavissa perinteisessä työn tekemispaikassa tehtyyn työhön.   Tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista esim. työttömyysturvaan liittyvien säädösten vuoksi.” 

Niksi Sihteeripalvelut on sosiaalinen yritys. Nina pitää erittäin tärkeänä sosiaalisten yritysten verkottumista ja yhteydenpitoa yrittäjien kesken, mutta näitä foorumeita kaivataan lisää ja jo olemassa olevia voisi kehittää.  Kuten Nina sanoo:  ”Portaalit ovat tätä päivää.  Pitäisin hyvänä ideana, että myös yhteiskuntavastuullisille yrityksille olisi omansa. Näin olisi yritysten ja kuntien helppoa löytää vastuulliset yrittäjät yhdeltä sivulta. Nykyisin omasta yhteiskuntavastuullisesta roolista tiedottaminen jää jokaisen omalle kontolle. ”

Sosiaaliset yritykset tarvitsevat Ninan mielestä myös tukea ja kannustusta tehdessään arvokasta työtä esteettömyyden poistamiseksi ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen edistämiseksi.  Erityisesti Ninan mielestä sosiaalisten yritysten imagossa on toivomisen varaa:  ”Matti Meikäläisen mielikuva sosiaalisesta yrityksestä on usein joku teollinen hanttihommalaitos , jossa entiset päihteiden väärinkäyttäjät  yrittävät suoriutua. Näin ei asian laita kuitenkaan ole. Yhteiskuntavastuullisuus ei ole mikään toimiala, vaan selkeä arvovalinta. Arvoa sille ei kuitenkaan anneta.  Meille kuuluu ilman muuta omat avainlippu tai joutsenmerkki-tapaiset tunnukset ja kyllä meitä pitäisi palkita gaalailloissa siinä, missä muitakin yrittäjiä.  Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (joka nykyisin vastaa sosiaalisten yritysten valtakunnallisesta neuvonnasta) voisi palkita joukostamme vuoden tulokkaan, eniten työllistäneen tms. ” 

Nina kannustaa sosiaalisia yrityksiä olemaan rohkeasti esillä esteettömyyden edistämisessä työmarkkinoilla.  Sosiaaliset yritykset tekevät arvokasta työtä ja myös yhteiskunnan pitäisi antaa tästä työstä yrittäjille tunnustusta.

Kirjoittajat:

Pirkko Pätynen, työyhteisövalmentaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki

Sirpa Ylönen, työyhteisövalmentaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki

Lisätietoja:

Liisa Eitakari, projektipäällikkö, puh. 040-5576894 tai sähköpostilla: liisa.eitakari (a) diak.fi,      TyöMMe-hanke   


Niksi Sihteeripalvelut, puh. 040-8268465, sähköposti:  niksi (a) sihteeripalvelut.com, Niksi sihteeripalvelut