ESOK-hanke 2006-2011

Valtakunnallinen korkeakoulujen esteettömyyden yhteistyöverkosto

ESOK-hanke päättyy 2009 lopussa. Yhteistyöverkostoa korkeakoulujen esteettömyyden ja yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien edistämiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen. Verkosto voi muun muassa

  • järjestää tapahtumia ja koulutusta,
  • levittää tietoa ja käynnistää keskusteluja ajankohtaisista asioista,
  • luoda jäsenille keskusteluympäristön verkkoon,
  • edistää toimintakäytänteiden yhtenäistämistä,
  • tukea ja motivoida kehittämistyössä.


Verkostoon toivotaan mukaan korkeakoulujen henkilöstöä, opiskelijoita, eri järjestöissä ja organisaatioissa toimivia henkilöitä ja yleensäkin henkilöitä, jotka haluavat edistää korkeakoulujen, opintopolun eri vaiheiden ja työelämän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä.

ESOK-hanke keskustelee vuoden 2009 kuluessa korkeakoulutuksen vaikuttajien kanssa verkoston toimintaedellytyksistä. Keskustelun tueksi toivomme, että mahdollisimman moni ilmoittaa pitävänsä tärkeänä, että valtakunnallinen yhteistyöverkosto perustetaan ja jokaisesta korkeakoulusta valtuutetaan esteettömyyden vastuu- tai yhteyshenkilö osallistumaan verkoston toimintaan.

HUOM! Tukensa ilmaisseiden tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoita tukesi korkeakoulujen esteettömyyden yhteistyöverkoston luomiseksi.