ESOK-hanke 2006-2011

ESOK Uutiskirje 9/2009 - hanke päättyy mutta työ jatkuu!

ESOK-hanke päättyy 2009 lopussa ja tämä on hankkeen viimeinen uutiskirje.

Uusia oppaita

Viimeiset oppaat korkeakouluopiskelijoiden monenlaisuuden huomioon ottamiseksi on julkaistu. Oppaat ovat luettavissa ja tulostettavissa verkossa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

  • Aspergerin oireyhtymän huonioon ottaminen korkeakouluopiskelussa
  • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa
  • Mielenterveyden ongelmien huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa

ESOK-verkkosivut ovat edelleen käytettävissä

ESOK-portaali on käytettävissä vuoden 2012 loppuun saakka. Sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä mutta portaalin materiaaleja voi vapaasti hyödyntää.

ESOK-hankkeen päätösseminaari ja loppuraportti

ESOK-hankkeen päätösseminaarin 1.12.2009 tallenne on tulossa verkkoon tammikuussa. Tallenteessa on suomenkielinen tekstitys sekä viittomakielen tulkkaus.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan ESOKin sivuilla tammikuussa 2010.

Yhteistyöverkosto toimintaa jatkaamaan

Valtakunnallinen korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyöverkosto yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseksi korkeakouluissa on kehitteillä. Kun siitä tulee kerrottavaa, asiasta lähetetään tiedote ja ilmoitetaan ESOKin sivuilla.

EU:n Vammaisuusstrategia 2010-2020.

EU:n Vammaisuusstrategiaa 2010-2020 koskeva julkinen kuuleminen verkossa. Kerro mielipiteesi!

Uusi tutkimus: verkkoesteettömyyden tila Euroopassa

Tutkimuksen mukaan asetettuihin tavoitteisiin on vielä matkaa mutta pientä edistystä on tapahtunut. Puutteellinen ammattitaito ja ymmärrys verkkoesteettömyyden tärkeydestä olivat suurimmat esteet tavoitteiden saavuttamiselle. Verkkoesteettömyyden tila Euroopassa (englanniksi)

Opiskelukyvyn hyvät käytännöt ja suositukset

SYL:n koordinoima KYKY-hanke kokosi yliopistojen opiskelukykyä edistäviä hyviä käytäntöjä. Tarkoituksena on, että jokainen yliopistoyhteisö voi hyödyntää käytäntöjä parhaaksi katsomallaan tavalla – niitä poimien, muokaten ja täydentäen. Opiskelukykykäytännöt

Tulevia tapahtumia:


ESOK-hanke kiittää yhteistyöstä!

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille kuluneista vuosista. Yhdessä tämä oli mahdollista!

Rauhallista joulun aikaa ja onnea vuoteen 2010!

Hannu Puupponen
Merja Ylönen
Minna Koskinen