ESOK-hanke 2006-2011

ESOK Uutiskirje 2/2009

 • 1. Ajankohtaista:
  • Valtakunnallinen korkeakoulujen esteettömyysseminaari 6.-7.5.2009.
  • ESKEH-kartoitusmenetelmän ja oppaan julkistamistilaisuus.
  • Ulkomaalaistaustaiset palvelualalla.
  • Muistio vammaisten opiskelijoiden yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi valmis.
  • Tulevia tapahtumia.
 • 2. ESOK-hankkeessa tapahtuu.
 • 3. Raportti: Lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden kirjastopalvelut.
 • 4. Mukaan ESOK-hankkeeseen?

1. Ajankohtaista


2. ESOK-hankkeessa tapahtuu

 • Valintakoesuositusluonnos sai myönteisen vastaanoton. Lausontojen yhteenvetoon.
 • Opas Korkeakoulujen yhdenvertaisuussuunnitteluun: Työryhmässä analysoitiin kuuden eri korkeakoulun yhdenvertaisuussuunnitelmat kuntien suunnitelmien arviointiin kehitetyn tarkistuslistan avulla. Tarkistuslista osoittautui hyväksi lähtökohdaksi myös korkeakoulujen yhdenvertaisuustyön arvioinnissa. Ryhmä tuotti runsaasti ideoita sekä yhdenvertaisuussuunnitelmien että tarkistuslistan kehittämiseksi. Oppaan laatiminen jatkuu saatujen tulosten sekä Ruotsin ja Iso-Britannian esimerkkien perusteella.

3. Raportti: Lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden kirjastopalvelut

Celia Näkövammaisten kirjaston ja Helsingin Yliopiston opiskelijakirjaston järjestämässä Lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden kirjastopalvelut -seminarissa esiteltiin käytäntöjä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Maiden välisessä vertailussa Ruotsi on kärkisijalla, Suomessa kehitystyö on alkamassa. Seminaarin raporttiin.


4. Mukaan ESOK-hankkeeseen?

Ota yhteyttä, jos haluat muidenkin tietävän opiskelun esteettömyyteen liittyvästä oman yhteisösi kehittämishankkeesta, esteettömyyden kehittämisen hyvistä käytännöistä tai kovista kokemuksista, koulutuksesta, nosteesta tai esteestä! Myös ehdotukset artikkelin kirjoittajiksi tai haastateltaviksi ovat tervetulleita. ESOK-hankkeen koordinaattorit odottavat viestiäsi:
Hannu Puupponen, hannu.puupponen@adm.jyu.fi
Merja Ylönen, merja.ylonen@diak.fi

Seuraava uutiskirje ilmestyy viikolla 13.