ESOK-hanke 2006-2011

HEAG - tietoa Euroopan korkeakoulujen esteettömyydestä 1

Kehittämistyön käynnistämiskokous 02.-04.04.

Higher Education Accessibility Guide (HEAG) uudistustyö Euroopan korkeakoulujen esteettömyysoppaan kehittämiseksi käynnistyi vilkkaana 26 Euroopan maan edustajien voimin 02.04. Brysselissä. Kansallisten näkökulmien ohella keskustelua rikasti osanottajien taustaorganisaatioiden kirjo: asiantuntijoita oli ministeriöistä, kansallisista organisaatiosta, järjestöistä ja korkeakouluista.

Amanda Watkins

Kokouksen puheenjohtajana toimi kehittämistyöstä vastuullisen European Agency for Development in Special Needs Education -verkoston projektipäällikkö Amanda Watkins. HEAG-oppaan tietoteknisiä puitteita esitteli Tessa Alexander Bristolin yliopistosta. Gaspar Haenecaert puolestaan kertoi kokoukselle Bruggen Bologna-muistion vaiheista ja yhteyksistä HEAG-oppaaseen.

Hankkeen tavoitteena on saada lokakuussa 2009 käyttöön eurooppalaisten korkeakoulujen esteettömyyttä vaihto-opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille esittelevä HEAG-sivusto, jolta löytyvät:

 • Eri maiden korkeakoulujen tiedot kansallisilla kielillä ja englannin kielellä,
 • Kansallisen koulutusjärjestelmän, lainsäädännön ja esteettömyyden esittelyt ja
 • HEAG-hankkeen esittely sekä eurooppalaiset ja globaalit pyrkimykset vammaisten opiskelijoiden oikeuksien sekä esteettömän korkeakoulutuksen kehittämiseksi.

Korkeakoulujen tiedot

Valmiissa HEAG-oppaan tietokannassa tietoa haluava voi hakutoiminnon avulla etsiä korkeakouluista sopivimmat valitsemillaan kriteereillä. Tieto kerätään korkeakoulujen yhteyshenkilöiltä lomakekyselyllä, jossa kysymykset ovat lähinnä kyllä/ei/jossain määrin -valintoja.

Alkuperäisen 2000-luvun alussa laaditun sivuston tiedot kaipaavat päivittämistä ja koko järjestelmää on tarpeen kehittää. Lisäksi tietoa tulee nyt tarjolle useammasta maasta ja useammilla kielillä. Tiedon keruun ja levittämisen kehittämiseksi kokouksessa:

 • Kyselyä haluttiin tiivistää aikaisemmasta 44 kysymyksestä.
 • Kysymykset pyrittiin luokittelemaan aihealueittain opiskelijan tiedonhaun helpottamiseksi.
 • Kysymyksiä haluttiin konkretisoida ulkomailla opiskelusta kiinnostuneen vammaisen opiskelijan tiedontarpeen mukaiseksi.
 • Tietokantaan pidettiin tarpeellisena lisätä palautteen keruu tarjolla olevan tiedon hyödyllisyyden varmistamiseksi.
 • Kyselyä haluttiin kehittää vastaamaan korkeakoulutuksen ja esteettömyyden monimuotoisuutta.
 • Kyselyn ja tiedonhaun tueksi haluttiin keskeisen terminologian selitykset.
 • Kyselyä toivottiin käytettäväksi myös korkeakoulujen johdon tietoisuuden lisäämiseksi esteettömyyden edistämisestä.

Kyselystä keskusteltiin innokkaasti pienryhmissä ja ryhmien raporttien perusteella laadittiin lomakeluonnos sähköpostitse kommentoitavaksi.

Kansalliset tiedot

Kansallisille sivuille tuotetaan välttämättömät ja täydentävät tiedot opiskelusta sekä vammaiselle vaihto-opiskelijalle tarjolla olevista palveluista. Opiskelijan on tärkeää saada tietoa korkeakoulutuksen toteutuksesta ja miten ovat tarjolla opiskelua tukevat järjestelyt kuten:

 • palvelujen ja apuvälineiden saatavuus,
 • palvelujen ja apuvälineiden rahoitusmahdollisuudet,
 • yleiset ja erityiset/keskitetyt palvelut korkeakouluissa (esim. palvelukeskukset joissain maissa),
 • kansalliset hankkeet ja verkostot sekä
 • korkeakoulutuksen yleisesittelyt ja muut keskeiset tietolähteet, joista on apua ulkomailla opiskelua suunniteltaessa.

Kehittelyvaiheen jälkeen kansallisten asiantuntijat keräävät kansallisen tason ja korkeakoulujen tiedot, tarkistavat ne ja käännättävät tarvittaville kielille. European Agencyllekin kokous ehdotti joukon tehtäviä, joista yksi tärkeimmistä on tehokas tiedottaminen esteettömyydestä ja HEAG-oppaasta korkeakoulujen johdolle ja opiskelijavaihdon henkilöstölle.

Lisää tietoa:


Teksti ja kuva Hannu Puupponen