ESOK-hanke 2006-2011

Metropolian yhdenvertaisuushanke 2008-2009

Hankkeen tavoite

Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdenvertaisuushankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulun jäsenten mahdollisuutta voida ominaisuuksistaan riippumatta opiskella ja työskennellä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Lisäksi tavoitteena on tukea opetuksen ja opiskelun esteettömyyden kehittämistä.

Hankkeen osa-alueet

  1. Yhdenvertaisuusohjelma opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  2. Ehdotus erilaisten oppijoiden tukitoimista Metropolia Ammattikorkeakoulussa.
  3. Ehdotus opiskelijakunta Metka:n vertaistuesta ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille.


Hanke on Opetusministeriön rahoittama.

Lisätietoja

Riitta Huusari

projektipäällikkö

riitta.huusari (a) metropolia.fi

puh. 0207835815