ESOK-hanke 2006-2011

MIELELLÄÄN-hanke

Diakonia-ammattikorkeakoulun Etelän toimipaikka yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

MIELELLÄÄN - esteettömän opiskelun tuki opiskelijan mielenterveyskysymyksissä - hankkeessa luodaan toimintamalleja opintojen tukemiseen sellaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla, joiden opintojen etenemisessä on ongelmia erilaisten elämänkriisien, jaksamisen ongelmien tai mielenterveysongelmien vuoksi. Nämä ongelmat saattavat pitkittää kohtuuttomasti tutkinnon valmistumista, vaikeuttaa vakavasti opiskelijan mahdollisuuksia saada tutkintonsa valmiiksi tai johtaa opiskelujen keskeyttämiseen. Jos opiskelija saa kriiseihinsä asianmukaista tukea, voidaan niistä selvitä ja elämän erilaiset kriisit voivat kääntyä myös voimavaraksi ja oman persoonallisen ja ammatillisen kasvun välineeksi.

Hankkeen aluksi kartoitetaan opiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja poimitaan mukaan opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan pitkäkestoiseen ryhmämuotoiseen toimintaan. Hankkeessa kartoitetaan niiden opiskelijoiden polkua, joiden harjoittelun keskeytyksen syynä on esim. kykenemättömyys vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Lisäksi hankkeessa haastatellaan opettaja-tuutoreita heidän kokemuksistaan opiskelijoista, joilla on jaksamiseen tai mielenterveyteen liittyviä haasteita.

Selvityksen pohjalta luodaan malli opiskelijoiden tukemiseen. Malliin sisällytetään myös ongelmia ennaltaehkäiseviä toimintoja, kuten teemasta tiedottamista ja opiskelijoiden mielenterveyttä tukevia ryhmiä. Mallia rakennetaan yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran asiantuntijoiden kanssa. Mallia luotaessa perehdytään mielenterveysongelmaisille yliopisto-opiskelijoille luotuihin tukimuotoihin ja -malleihin ja hyödynnetään niitä soveltuvin osin.

MIELELLÄÄN-hankkeen kohderyhmän muodostavat Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat. Projektin kohderyhmään lukeutuu välillisesti ko. ammattikorkeakouluyksiköiden henkilöstö sekä erityisesti opiskelijahuollon palveluista vastaava henkilöstö. Hankkeen aikana luotua toteutusmallia pilotoidaan Diakonia-ammattikorkeakoulun kaikissa toimipaikoissa sekä Laurea ammattikorkeakoulussa.

Hankkeesta vastaa Diak Etelän Helsingin toimipaikka ja se hanke toteutetaan yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Hanke käynnistyi 1.1.2009. Hanke on kolmivuotinen ja toimii Opetusministeriön erillisrahoituksella.

Lisätietoja

lehtori Marjaana Marttila,

Mielellään-hankkeen projektivastaava,

Diak Etelä, Helsingin toimipaikka.

marjaana.marttila (a) diak.fi