ESOK-hanke 2006-2011

Työkaluja monimuotoisuusosaamisen kehittämiseen

<p><img style="padding: 1em; float: right;" alt="Päivi Puutio ja Ulla Virtanen" src="http://esok.jyu.fi/haastattelu/tford/takk/">Tools for Diversity -projektissa tuotetaan arviointimittari yhteisöjen monimuotoisuusosaamisen kehittämiseen. Projekti on kansainvälinen Leonardo da Vinci -hanke, jota koordinoivat Ulla Virtanen ja Päivi Puutio Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta (TAKK). Yhteistyökumppaneita on Suomen lisäksi myös Puolassa, Espanjassa, Norjassa ja Kreikassa. <br><br>
Projektin kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opettajat ja kouluttajat sekä yritysten työpaikkaohjaajat, rekrytoijat ja henkilöstöstä vastaavat. Tulevaisuudessa kohderyhmä voi laajentua kouluttajiin ja opettajiin kaikilla asteilla.
</p>
<h3>Monimuotoisuus etuna työelämässä</h3>
<p>Projektissa lähdetään liikkeelle siitä, että ketään ei syrjitä, mutta pohditaan myös, miten monimuotoisuuden voi kääntää positiiviseksi asiaksi työssä:<br>
– Hankkeessa käsitellään sitä, miten esimerkiksi maahanmuuttajatausta voi olla työssä positiivinen etu, mitä hyötyä on rekrytoida ikääntyviä työntekijöitä, ja miten erilaisuus voi kehittää koko työyhteisöä, Virtanen toteaa.
</p>
<p>Projektin tehtävät ja tavoitteet kumpuavat työelämän tarpeista. TAKK:ssa yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä, ja sitä kautta yritysten tarve monimuotoisuusosaamisen kehittämiseen tuli ilmi. <br>
– Työvoimapula on arkipäivää jo tällä hetkellä, ja yrityksillä on kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta pakottava tarve miettiä moninaisuusosaamistaan, Päivi Puutio huomauttaa.
</p>
<h3>Lähtötason arvioinnista osaamisen kehittämiseen</h3>
<p><img style="float: left;" alt="Tools for diversity" src="http://esok.jyu.fi/haastattelu/tford/naamarit/">Hankkeessa kehitetään monimuotoisuusosaamisen tilaa arvioiva mittari, opetussuunnitelma ja käsikirja koulutuksen toteuttamiseen. TforD Monimuotoisuusmittari on väittämiin perustuva verkkotyökalu, jolla käyttäjä arvioi sekä omia että työyhteisönsä tietoja, taitoja ja asenteita monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä teemoissa. Nämä teemat ovat sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila, vammaisuus, etninen ja kulttuurinen alkuperä, ikä, kieli ja ideologia. <br>
– Mittarin avulla etsitään osaamisen lähtötaso ja eroja eri osaamisalueiden välillä. Tulosten perusteella valitaan kehittämistä kaipaavat osa-alueet ja suunnitellaan koulutus näitä tarpeita vastaavaksi. Koulutus voi käsitellä esimerkiksi rekrytointia, perehdyttämistä tai työprosessin mallintamista ja ohjeistusta. Koulutus suunnitellaan siis kunkin organisaation tarpeiden mukaan, Puutio ja Virtanen kertovat.
</p>
<p>TforD Monimuotoisuusmittarilla tehty kysely on toteutettu nyt kaksi kertaa ja myös koulutukset on pilotoitu kaikissa maissa. Suomessa tehdyissä mittauksissa yksilötason osaaminen on ollut heikointa yleisimmin vammaisuus- ja ikäteemoissa, yhteisön tasolla puolestaan teemoissa terveydentila, vammaisuus sekä etninen ja kulttuurinen tausta.<br>
- Tietoa yhdenvertaisuudesta ja tahtoa sen toteuttamiseen löytyy, mutta käytännön konkreettinen osaaminen on heikompaa, Puutio toteaa.
</p>
<h3>Vielä riittää tekemistä</h3>
<p>Tällä hetkellä projektissa eletään kiireisiä aikoja kompetenssikuvausten ja kouluttajan käsikirjan kirjoittamisen merkeissä. Kolmas ja viimeinen osaamisarviointi tehdään kesällä, jonka jälkeen arviointimittarin ja käsikirjan tulisi olla valmiita. Miten ja kuka arviointimittaria voisi tulevaisuudessa käyttää ja millä ehdoilla, on vielä päätöstä vailla. Hanke päättyy syyskuussa mutta jatkoa on toiveissa. <br>
– Seuraava vaihe voisi olla kouluttaminen mittarin käyttöön sekä tämän koulutuksen suunnittelu. Jotta mittarista saataisiin kaikki hyöty irti, arvioijalta vaaditaan perehtyneisyyttä sekä itse mittarin käyttöön että yhdenvertaisuusteemaan.
</p>
<p>Ulla Virtanen ja Päivi Puutio osallistuvat ESOK-hankkeen järjestämään Oppimisen ja ohjauksen hyvät esteettömyyskäytännöt -seminaariin (16.–17.4.2008) pitämällä alustuksen työpajassa 5, Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen.</p>
<p><b><a href="http://www.tak.fi/tford/">Tools for Diversity</a></b></p>
<img style="padding: 1em; float: right;" alt="Tools for diversity" src="http://esok.jyu.fi/haastattelu/tford/ldv/">
<img style="padding: 1em; float: left;" alt="Tools for diversity" src="http://esok.jyu.fi/haastattelu/tford/tford/">