ESOK-hanke 2006-2011

Tavoitteena saavutettava oppiminen ja opiskelu

Satu Eerolan haastattelu

Satu Eerola toimii opintopsykologina Tampereen yliopistossa. Hänen päivittäinen työnsä koostuu opiskelijoiden ohjauksesta, HOPS-opettajien koulutuksesta ja tuesta sekä kehittämistyöstä eri työryhmissä ja hankkeissa.
-Oppimisen ja opiskelun edistämiseksi tarvitaan sekä tarpeisiin vastaamista että ennakoivaa toimintaa, Eerola tiivistää

Opintopsykologi on kiinnostunut oppimisesta ja opiskelijan arjesta

Opintopsykologitoiminta on Suomen korkeakouluissa vielä uutta, mistä kertoo sekin, että toistaiseksi vain yhdessä yliopistossa on varsinainen opintopsykologin virka. Satu Eerolan mukaan monilla opintopsykologeilla toimintaa ohjaa kiinnostus oppimiseen ja oppimistutkimustausta.
-Esimerkiksi oppimisvaikeuksia on korkeakouluissa monta kertaa käsitelty turhan kliinisinä tai patologisina ilmiöinä. Opintopsykologian ydin on oppimis- ja opetusprosessi ja sen ohjaaminen. Tässä on oleellista luoda ja säilyttää elävä yhteys opiskeluun ja opiskelijoiden arkeen, Eerola korostaa.

Opintopsykologitoiminnan kehittämiseksi on muutaman vuoden ajan toiminut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen opintopsykologiverkosto.
-Alussa oli vaikea tavoittaa oikeat henkilöt eri organisaatioista. Kun yhteydet löytyivät, alkoi tulla innostuneita kyselyjä monelta suunnalta. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu 13 korkeakoulua. Työnkuvan kannalta on hyvä nähdä, mikä toimii missäkin.

Satu Eerolan oma työnkuva Tampereen yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikössä sisältää opiskelijoiden yksilöohjauksen ja ohella opiskelijoiden, opettajien ja HOPS-ohjaajien kouluttamista, eri työryhmien toimitaan osallistumista ja hanketyötä. Tällä hetkellä keskeinen hanketyö on yliopistojen opintopsykologitoiminnan edistäminen osana 3-vuotista Propeda-hankketta.
-Odotettavissa on matkasaarnaajan työtä eri yliopistoissa. Tässä tehtävässä minulla on työpari Helsingin yliopistossa.

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat nousseet esille

Propeda-hanke liittyy yliopistopedagogiikan yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto Peda-forumin toimintaan. Eerola on mukana toteuttamassa myös 24.-25.07. Tampereella järjestettäviä "Kaikenlaiset oppijat kaikenlaiset opettajat" Peda-forum-päiviä.
-Etenkin opettajilta on tullut paljon viestejä, että oppimisen ja opettamisen kysymyksiä halutaan käsitellä. Esteettömyys- ja saavutettavuusasiat ovat nousseet esiin ja niihin liittyvää opetusta toivotaan, Eerola iloitsee.

Satu Eerola pitää tärkeänä, että päästäisiin ajattelussa ja puheessa opiskelun yhteydessä usein leimaavalla tavalla yksilöllistävästä erilaisuudesta kohti yhteisöllisempää kaikenlaisuutta tai moninaisuutta. Eerolan mielestä yliopistoyhteisössä on myös nostettava selvemmin esiin opettajuus.
-Tällainen lähestymistapa voi olla sekä tiedollisesti että toiminnallisesti voimaannuttava, hän painottaa.

Monista työryhmistään Eerola nostaa esiin Tampereen yliopiston saavutettavuustyöryhmän, jonka tekee erityisen ajankohtaiseksi juuri valmistunut saavutettavuusraportti.
-Keskeisiä sisältöjä raportissa ovat saavutettavuuden määrittely ja lainsäädännöllinen tausta, oppimisen ja opiskelun esteiden kartoitus laitoksilla, hyvät käytännöt ja suositukset sekä kehittämisehdotukset yliopiston eri tasoille, Eerola jäsentää.

Saavutettavuustyöryhmän toiminta on ollut työllistävää ja tuonut esille uudenlaisia kysymyksiä.
-Rakentamispuolella on olemassa selviä lakeja, jotka ohjaavat toimintaa. Oppimisen esteettömyys on vaikeampi osa-alue. Ohjeita suunnitellessa joutuu jopa pohtimaan, rikotaanko tässä jotain lakia, Eerola kiteyttää.

Satu Eerolan linkkivihjeet

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,