ESOK-hanke 2006-2011

Koulutuskyselyyn vastaajat

Korkeakoulujen esteettömyyskoulutuskyselyyn vastanneet

Ammattikorkeakoulut


 • Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 • Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Mikkelin ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • Rovanimen ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia

Yliopistot


 • Helsingin yliopisto
 • Joensuun yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
 • Kuopion yliopisto
 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Sibelius-Akatemia
 • Taideteollinen korkeakoulu
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Teknillinen korkeakoulu
 • Turun kauppakorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Opiskelija-/ylioppilaskunnat


 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
 • Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
 • Kuopion yliopiston ylioppilaskunta
 • Kymeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
 • Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
 • Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta
 • Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja kyselystä.