ESOK-hanke 2006-2011

Tarvetta uudenlaiselle Design for All –opetukselle?

Kevään aikana Lapin yliopistossa tarkastellaan, miten Design for All –opetusta voisi kehittää ja olisiko Design for All –osaamiselle käyttöä myös uusilla aloilla ja monialaisena yhteistyönä.

Mikä Design for All?

Design for All tarkoittaa sellaisia suunnitteluun liittyviä strategioita ja keinoja, joilla edistetään ympäristöjen, tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjille. Design for All on työkalu kestävän kehityksen, erityisesti sosiaalisesti kestävän kehityksen tukemisessa.

Selvitys yhteistyönä

Tarkastelua tehdään yhteistyössä Lapin korkeakoulujen Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun sekä Suomen Design for All –verkoston jäsenkorkeakoulujen kanssa. Hankkeessa kuullaan myös sidosryhmien, julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin asiantuntijoita.

Design for All Lapin yliopistossa

Lapin yliopistossa Design for All on ollut esillä monessa: yliopisto on ollut Suomen Design for All –verkoston jäsen alusta asti, vuodesta 2002. Lapin yliopisto järjesti myös verkoston koordinaattorin Stakesin kanssa kansainvälisen Design for All –konferenssin syksyllä 2006.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden opiskelijat ovat kymmenen vuoden aikana perehtyneet Design for All -ajatteluun mm. kolmessa Lapin ikääntyvien ihmisten selviytymisstrategioita kehittäneessä ELVI-hankkeessa. Iso osa yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa käyttää myös päivittäin taiteiden tiedekunnan rakennusta, jonka suunnittelussa Design for All –näkökulma oli vahva: rakennuksesta haluttiin kaikille käyttäjille mahdollisimman hyvin toimiva ja saavutettava.

Osallistu kartoitukseen

Design for All -opetuksen tarvetta kartoitetaan haastatteluin ja sähköpostikyselyin. Tärkeää taustamateriaalia ovat mm. Taideteollisen korkeakoulun 2003-2004 tekemä DfA-verkoston yhdeksän jäsenkorkeakoulun DfA-opetusta koskenut kartoitus sekä IDCNet- ja DfA@eInclusion -projekteissa syntyneet raportit DfA-opetuksesta Euroopassa.

Jos haluat olla tässä mukana, ole yhteydessä! Saat kysymykset sähköpostiisi tai haastattelemme sinua.

Lapin yliopistossa työhön on huhti-toukokuuksi kiinnitetty Päivi Tahkokallio ja Jouni Piekkari, spostit etunimi.sukunimi@ulapland.fi.

Merkitse jo nyt kalenteriisi, että selvityksen tuloksista kerrotaan tiistaina 19. toukokuuta kello 10-13 Rovanemellä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa järjestettävässä infopäivässä, jossa on mukana mm. Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola.

Lisätietoja

Päivi Tahkokallio
sposti paivi.tahkokallio@ulapland.fi
gsm 040 197 3131