ESOK-hanke 2006-2011

JAMK:n koulutustarjonta nyt myös viittomakielellä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusalakuvauksiin voi tutustua nyt myös viittomakielellä. Viittomakieliset kuvaukset tehtiin, jotta kieliryhmää voitaisiin palvella paremmin.
- Viittomakielinen info tehtiin sen vuoksi, että viittomakielisiä hakeutuu olemattoman vähän ammattikorkeakouluihin. Osasyynä on informaation puute ja sen hakemisen vaikeus, Maija Hirvonen JAMKista kertoo.

Viittomakielisiä on viime vuosina hakeutunut yhä enemmän toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin. Tästä syystä myös jatkokoulutusväylien laajentaminen on tärkeää.
- Viittomakielisen materiaalin valmistaminen kertoo oppilaitoksen valmius- ja tahtotilasta vastaanottaa myös viittomakielisiä hakijoita. Se on samalla viesti oppilaitoksen henkilöstölle siitä, että meidän tulee kasvattaa eri kielikulttuureista tulevien hakijamääriä ja kehittää opetustamme, jotta erikieliset opiskelijat saavat laadukasta opetusta, Hirvonen toteaa.

Tähän liittyen Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu pyrkii saamaan lisää viittomakielisiä hakijoita opettajakoulutukseensa. Näyttää siltä, että JAMKissa ollaan asian suhteen hieman edellä aikaa, sillä vielä ei hakijoita ole ollut riittävästi. Nyt tehdyt viittomakieliset koulutusalakuvaukset lähetettiin tiedoksi eri verkostoihin, myös VIrtu-opo-sivustolle, jota ylläpitää Kuurojen liitto. Toivotaan, että tieto leviää!

Maija Hirvosen mukaan materiaalin valmistus oli työlästä mutta erittäin tärkeää. Korkeakoulujen käyttämä kieli voi olla vaikeaa, ja käännösprosessin aikana onkin tärkeää miettiä, mitä eri termit konkreettisesti tarkoittavat. Maija Hirvonen vinkkaa unohtamaan vaikeat sanat, käyttämään selkeää kieltä ja kertomaan asiat konkreettisesti. Tämä sopisi ohjenuoraksi myös muuhun korkeakoulujen viestintään.

Viittomakielisenä asiantuntijana ja yhteistyökumppanina prosessissa toimi opiskelija Juhana Salonen. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutustarjonta viittomakielellä.