ESOK-hanke 2006-2011

Esteettömyys oppilaitoksissa...laatua kaikille ympäristöissä asioiville!

Nyt on helppo käynnistää konkreettinen esteettömyystyö teidänkin oppilaitoksessanne!

Liity mukaan verkkopalveluun!

Työtä ei tarvitse tehdä suurilla panostuksilla vaan tietojen kokoamisen ja valokuvauksen voi toteuttaa esimerkiksi opiskelijatyönä. Työn tekijä ei varsinaisesti tee esteettömyysarviointia, vaan kokoaa esteettömyyden kannalta oleelliset tiedot verkkopalvelussa määriteltyyn tietopohjaan. Tiedot kootaan mittaamalla sekä valokuvaamalla oppilaitoksen tilat ja piha-alue. Sanalliset kuvaukset, mittaustulokset sekä kuvat tallennetaan verkkopalveluun.

Tutustu pilottikohteisiin

Tutustu osoitteessa http://esteetonoppilaitos.savonia.fi jo toteutettuihin pilottikohteisiin. Sivuston tarkoituksena on helpottaa kaikkia oppilaitosympäristöissä asioivia henkilöitä. Siinä kuvataan rakennettu ympäristö realistisesti sanoin ja kuvin. Rakennusten esteettömyyden taso esitetään helposti ja ymmärrettävästi myös sellaisille henkilöille joille tilat eivät ole ennalta tuttuja ja niin selkeästi, että se antaa mahdollisuuden kullekin itse tehdä johtopäätökset omista toimintamahdollisuuksistaan tiloissa. Kohteina ovat esimerkiksi kulkuväylät, opastus tai vaikkapa esteettömien wc:den sijainti ja kalustus. Palveluun kootaan tieto myös tilojen valaistuksesta, akustiikasta sekä esimerkiksi ravintolaan tai auditorioon pääsystä ja siellä liikkumisesta. Esitystapaa voidaan käyttää joustavasti erikokoisissa ja käyttötarkoitukseltaan erilaisissa rakennuksissa. Myös ulkotiloihin kiinnitetään huomiota, sillä esteetön liikkuminen kattaa reitin lähimmältä julkisen liikenteen pysäkiltä tai auton paikoitusalueelta aina kokoustilaan tai luento- tai tenttisaliin saakka.

Kysy lisää!

Palvelua ylläpitää Savonia AMK:n Digitaalisen median kehityskeskus. Ota yhteyttä niin saat hintatiedot (maksu perustuu todellisiin kustannuksiin) ja ohjeet palveluun liittymisestä, käytöstä ja ylläpidosta. Yhteyshenkilö on projekti-insinööri Helena Meriläinen helena.merilainen@savonia.fi

Esteettömyys oppilaitoksissa -sivusto.

Sivut on tuotettu Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus- ja tuotekehityshankkeessa osana ESOK- hanketta ja opetusministeriön rahoittamana. Sen avulla voidaan tuoda oppilaitosympäristön esteettömyystieto kaikkien ulottuville. Sivut on toteutettu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun / ISAK:n sekä Savonia -ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyönä.


Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Mikkelin ammattikorkeakoulun logot