ESOK-hanke 2006-2011

Esteettömyys on valttia -Road Show

Korkeakouluilla on vuonna 2008 tilaisuus järjestää esteettömyystapahtuma yhteistyössä ESOK-hankkeen ja Suomen Design for All -verkoston kanssa.

Road Show -tapahtuma tekee esteettömyyden näkyväksi: mitä se on ja miten sitä edistetään.

ESOK-hanke ja DfA-verkosto ovat mukana käynnistämässä Road Show -päivien suunnittelua ja mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tapahtumapäivänä.

Menneitä Road Show -tapahtumiaYhteystietoja

Ota yhteyttä, jos korkeakoulusi haluaa mukaan Esteettömyys on valttia -Road Show:n toteuttamiseen.

Hannu Puupponen
ESOK-hanke
Jyväskylän yliopisto
(014) 260 3734
hannu.puupponen@adm.jyu.fi

Merja Ylönen
ESOK-hanke
Diakonia-ammattikorkeakoulu
0500 523 702
merja.ylonen@diak.fi

Lisätietoa Esteettömyys on valttia -Road Show:sta:

  • Esteettömyys on valttia -Road Show on ESOK-hankkeen ja Suomen Design For All -verkoston keino levittää esteettömyystietoa. Road Show -tapahtumia järjestetään korkeakoulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa eri puolilla Suomea syksystä 2007 alkaen.
  • Tapahtumat voivat vaihdella sisältönsä, muotonsa, kestonsa ja järjestäjiensä puolesta sen mukaan, mikä on alueellisesti ajankohtaista ja tärkeää. Road Show -tapahtumapäivä tai jopa tapahtumaviikko voi myös sijoittua yhteen jonkin merkittävän esteettömyyssisältöjä tukevan tilaisuuden kanssa.
  • Tapahtumat voivat olla esittelyjä, kartoitusnäytöksiä, luentoja, keskusteluja, työpajoja, väittelyjä, kilpailuja tai kulttuuria.
  • Yhteistä erilaisille alueellisille tapahtumille on levittää tietoa esteettömyyden tärkeydestä, nostaa näkyville hyviä ratkaisuja sekä kehittämistarpeita. Tapahtumissa tuodaan esiin eri tahojen osaamista ja yhteistyötä.
  • Mukana voivat olla alueen korkeakoulujen lisäksi esimerkiksi kunnat, yritykset, järjestöt, tutkimuslaitokset, koulut, hankkeet ym. tahot, joille esteettömyys on tai joille sen pitäisi olla kiinnostuksen kohde ja osaamisen alue.
  • Tapahtumat voivat sisältää hyvin erilaisia teemoja esimerkiksi opiskelun, asumisen, liikkumisen, viestinnän, kulttuurin tai vapaa-ajan alueilta. Esteettömyys on tärkeä asia, mutta ei ikävä. Lähtökohtana onkin pyrkimys juhlia estettömyyttä, ei murehtia esteitä.
  • Ensimmäinen Road Show -tapahtuma toteutettiin 25.09.2007 teemalla Esteetön Jyväskylä