ESOK-hanke 2006-2011

Verkko-opetuksen saavutettavuus

Anneli Salomaa

<p>Verkko-opetus tarjoaa uusia ulottuvuuksia opiskeluun, mutta voi myös aiheuttaa ongelmia, mikäli kurssien suunnittelussa ei ole otettu huomioon erilaisia käyttäjiä ja käyttötilanteita. Verkko-opetusmateriaalin tuotannossa tulee muistaa, että käyttäjän ominaisuudet ja käyttötilanteet eivät ole vakioita vaan voivat vaihdella paljonkin.</p>
<p>Salomaa, A. 2006. Verkko-opetuksen saavutettavuus. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan koulutusohjelma</p>
<ul>
<li><a href="http://esok.jyu.fi/linkit/aineistot/diplomityo.doc">Salomaa 2006 DI-työ</a> Word-tiedosto</li>
<li><a href="http://esok.jyu.fi/linkit/aineistot/liitteet.doc">Salomaa 2006 liitteet</a> Word-tiedosto</li> </ul>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,