ESOK-hanke 2006-2011

Oheistukset, asenteet ja tieto - avaimet esteettömään opiskeluun

<p><img style="padding: 0.5em; float: right;" alt="Anna Niemelä" src="http://esok.jyu.fi/haastattelu/aniemela/annan">Anna Niemelä toimii tutkijana Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS rs:n tutkimushankkeessa ”Koulutusura, opintojen esteettömyys ja työllistyminen vammaisten nuorten näkökulmasta”. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa vammaisten nuorten opintojen kannustimista sekä asenteellisista, sosiaalisista ja fyysisistä esteistä toisen asteen koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. Tutkimusta varten on haastateltu noin 30 iältään 17–34-vuotiasta vammaista opiskelijaa ja vastavalmistunutta.<br>
- Haastateltavia on löytynyt hyvin mm. järjestöjen kautta. Haastateltavien alueellinen vaihtelu on hyvää, mutta miehiä kaivattaisiin lisää tutkimukseen, toteaa Niemelä. <br><br>
Tähän mennessä tehtyjen haastattelujen mukaan ongelmia ovat pääasiassa aiheuttaneet puutteelliset ohjeet ja tiedotus. Esimerkiksi valintakokeeseen valmistautuessa tietoa erilaisista mahdollisuuksista tai yhteyshenkilöistä ei aina ole saatavilla. Anna huomauttaa, että myös käytännöt valintakokeiden erityisjärjestelyjen suhteen vaihtelevat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ei useinkaan ole mietitty, ja hakijan tulisikin itse tietää erilaisista käytännöistä.<br>
- Esteetön opiskelu on paljolti kiinni opiskelijasta itsestään ja yksittäisten opettajien aktiivisuudesta. Yhtenäiset, yhteiset menettelytavat ja suositukset olisivat tarpeen.</p>
<p>Niemelä toteaa yllättyneensä, miten paljon asenteet vaihtelevat, ja miten paljon ne saattavat vaikuttaa jokapäiväiseen opiskeluun. Asenteet voivat olla joko esteitä luovia tai niitä purkavia. Todellisia syrjintätapauksiakin on haastatteluissa tullut ilmi. Toisessa ääripäässä opiskelija osataan ja halutaan huomioida, vaikkei valmista asiantuntemusta olisikaan.<br>
- Parhaimmillaan opettajat ja henkilökunta voivat olla kannustavia ja siten luoda opiskelijalle uskoa omiin kykyihin. Tällöin opiskelija voi esteiden raivaamisen sijaan keskittyä itse opiskeluun.</p>
<p>Tärkeä näkökulma on myös opinto-ohjaus. Niemelä kehottaakin pohtimaan, onko opinto-ohjaus ovia avaavaa vai sulkevaa. Ohjataanko vammainen opiskelija alalle, jonka tiedetään olevan vammaisille perinteinen vai alalle, joka vastaa opiskelijan omaa mielenkiintoa ja osaamista? </p>
<p>Tutkimuksen ja haastattelujen myötä esteettömyyskäsite on avautunut myös tutkijalle. Anna ei ole aikaisemmin toiminut esteettömyysasioiden parissa, ja hankkeen myötä käsite on konkretisoitunut arjen tasolla.<br>
- Olen oivaltanut, miten yksinkertaisista asioista se voi olla kiinni - vaikka toisaalta esteettömyys onkin hyvin kokonaisvaltainen asia. </p>
<p>Tutkimus on tällä hetkellä puolivälissä ja raportti valmistuu ensi syksynä. Myös jatkotutkimusaiheita on jo mielessä:<br>
- Olisi tärkeää saada tietoa myös opiskelijoista, joilla koulutus tyssää jo perusasteelle tai keskiaste keskeytyy. Lisäksi olisi hyvä pohtia erityisopetusta ja sitä, mitä ammattioppilaitospuolella on tarjota eri vammaryhmille. </p>
<br>
<p>Lue lisää <a href="http://esok.jyu.fi/haastattelu/aniemela/selvitys/">tutkimushankkeesta ja tämänhetkisistä tuloksista</a>.</p>

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,