Esok-verkosto

Verkkosivujen saavutettavuussuositukset

Kristiina Nurmela ja Markku Karhu

Suositukset verkkosivujen saavutettavuuden edistämiseksi

1. Saavutettavuuden edistäminen otetaan huomioon organisaation jokaisella tasolla.

Yleiset linjaukset ja strategiat luovat vision asioiden toteuttamiseen. Korkeakoulun johdon sitoutuminen on riittävän laajan ja kestävän toiminnan välttämätön edellytys. Tiedon jakaminen ja työntekijöiden kouluttaminen käytännön tasolla ovat tärkeitä. Saavutettavuuden huomioiminen käytännössä on organisoitu korkeakouluissa vaihtelevasti. Vain osassa korkeakouluista toimii vastuuhenkilö, jonka toimenkuvaan kuuluu saavutettavuuteen liittyvä kehitystyö. Vastuuhenkilön nimeämisellä voidaan varmistaa, että kehitystyö on pitkäjänteistä ja koordinoitua. Kehittämistyön toteuttamismalleja on esitelty artikkelissamme Korkeakoulun saavutettavuussuunnittelu.

2. Verkkosivujen saavutettavuus kartoitetaan

 • Millainen verkkosivujen saavutettavuus on tällä hetkellä?
 • Ketkä tuottavat tietoa verkkosivuille?
 • Mitä julkaisujärjestelmiä on käytössä ja kuinka saavutettavia ne ovat?

3. Tavoiteltava saavutettavuustaso määritellään

 • Mihin saavutettavuudella pyritään?
 • Otetaanko tavoitteeksi olemassa oleva suositus vai määritelläänkö tavoiteltava taso itse?
 • Kuinka saavutettavuutta arvioidaan?

4. Saavutettavuuden toteuttamisen resurssit, aikataulu ja vastuut päätetään

5. Saavutettavuutta toteutetaan ja arvioidaan suunnitelman mukaisesti

Verkkosivujen saavutettavuuden tarkistuslista

Verkkosivujen saavutettavuutta voidaan arvioida käyttämällä

 • tarkistuslistoja
 • automaattisia testiohjelmia
 • eri selaimia ja niiden asetuksia
 • eri päätelaitteita ja apuvälineitä
 • käyttäjätestausta.

Luotettavien tulosten saamiseksi tarvitaan yleensä perehtyneisyyttä verkkosisältöjen laatimiseen ja saavutettavuuteen sekä usean arviointimenetelmän käyttämistä. Sivuston ylläpitäjän tekemät, ohjeidenmukaiset päivitykset voidaan tarkistaa päivittäin myös automaattisesti.

Seuraava 14 kohdan tarkistuslista perustuu W3C:n ohjeisiin. Tarkistuslista mahdollistaa saavutettavuuden arvioinnin kolmella tasolla (A, AA ja AAA). Näitä kriteerejä käytetään WCAG 2.0 -ohjeissa saavutettavuustasojen määrittelyssä.

Jos haluat edetä arvioinnissa kohta kohdalta WCAG 2.0 -saavutettavuussuosituksen mukaisesti, tutustu artikkeliimme WCAG 2.0 -arviointityökalu.

1. Tarkista, ovatko sivut HTML:n ja CSS:n kieliopin mukaiset. (Tarkistukseen sopivat W3C:n CSS- ja HTML-validaattorit W3C Quality Assurance Tools).

2. Tarkista, onko kuville tekstivastineet ja etteivät kuvat sisällä tekstitietoa. (Saavutettavuuden arvioitiin on tarjolla monia eri sovelluksia Complete List of Web Accessibility Evaluation Tools. W3C Web Accessibility Initiative).

3. Tarkista, kuvaako otsikkorakenne riittävän loogisesti dokumentin rakennetta. Helpottaako rakenne lukemista, ymmärtämistä ja epävisuaalista navigointia?

4. Tarkista linkkien toimivuus. Varmista, että linkin teksti kertoo havainnollisesti, mihin linkki johtaa. Varmista, että linkki ei avaa uutta ikkunaa ilmoittamatta siitä.

5. Tarkista, että tekstin ja taustan välinen kontrasti on riittävä ja ettei väriä käytetä ainoana tapana jonkin tiedon välittämiseen. (Kontrastin tarkistamiseen sopii esimerkiksi Mozilla Firefoxin WCAG Contrast checker -lisäke).

6. Tarkista, ettei sivulla käytetä HTML-taulukkoja ulkoasun tai muun visuaalisen rakenteen luomiseen.

7. Tarkista, että tekstin koko on määritelty suhteelliseksi ja muuntuu lukijan tarpeiden mukaan.

8. Tarkista, että lomakkeisiin saa syötettyä tiedot myös apuvälineitä käytettäessä.

9. Tarkista, että taulukot on laadittu oikein HTML-kieliopin mukaan ja tietosisältö on saavutettavissa myös apuvälineillä.

10. Tarkista, että käyttöliittymän komponentit ja navigointi toimivat siten, että järjestelmän kaikkea toimintaa voi ohjata näppäimistöllä.

11. Tarkista, että mikään sivun sisältö ei välky nopeammin kuin 3 kertaa sekunnissa. Nopea välkkyminen voi altistaa epileptiselle kohtaukselle. (Lisätietoa: Sufficient Techniques for 2.3.1 - Three Flashes or Below Threshold WCAG 2.0).

12. Tarkista, että järjestelmä auttaa käyttäjää navigoimaan oikeille sivuille.

13. Tarkista, että sivulla käytetään selkeää yleiskieltä. Se auttaa lukulaitteita tai puhesyntetisaattoria käyttäviä ja kieltä vain vähän osaavia ymmärtämään sivun sisällön.

14. Tarkista, että järjestelmä antaa käyttäjälle riittävästi aikaa lukemiseen ja sisällön ymmärtämiseen.

Tietolähteitä