Esok-verkosto

Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö -suositus

Johdanto

Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää opiskelun saavutettavuuden ja esteettömyyden toteuttamiseksi tehokkaammin kuin tähän asti on käytetty. Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö -suositus on vapaasti hyödynnettävissä korkeakoulujen saavutettavuuden lisäämiseksi. Soveltamista tarvitaan, sillä korkeakoulujen toimintakulttuurit, pedagogiset valinnat sekä tieto- ja viestintätekniset ratkaisut vaihtelevat. Koska laite- ja ohjelmistotarjonta muuttuu nopeasti, tieto- ja viestintäympäristön saavutettavuus on sisällytettävä korkeakoulun ohjeisiin ja osaamiseen tarpeen mukaan uudistettavaksi.

Suosituksen tarkoitus on auttaa korkeakouluja

  • osallistumaan keskusteluun teknologian käytöstä ja saavutettavuudesta
  • arvioimaan omaa toimintaansa
  • tekemään kehittämissuunnitelmia
  • laatimaan ohjeita ja toteuttamaan koulutusta.

Suositus on kokonaisuus, joka sisältää

  • esimerkkejä ja kokemuksia eri korkeakouluista
  • ohjeita ja artikkeleita auttamaan erilaisten ohjelmistojen käytössä ja sisältöjen tuottamisessa
  • suosituksia, jotka ohjaavat saavutettavuuden toteuttamista
  • tarkistuslistoja eri kokonaisuuksien arviointiin
  • tietolähteitä tarkempaan perehtymiseen ja ajan tasalla pysymiseen.

Polunavaukset ja kartta sisältöihin

Sisältöihin voi tutustua käyttämällä eri polkuja: