Esok-verkosto

Reaaliaikaisen verkko-opetuksen ja -viestinnän saavutettavuus

Hannu Puupponen

Johdanto

Reaaliaikaisessa verkko-opetuksessa tai -viestinnässä osanottajat ovat samanaikaisesti yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Verkkoistunnon mittasuhteet voivat vaihdella naapurusten kahdenkeskisestä videoyhteydestä kymmenientuhansien oppijoiden kansainväliseen verkkokurssiin.

Korkeakouluissa monelle jokapäiväisiä välineitä ovat

 • reaaliaikaiset verkkokeskustelut eli chatit
 • audioneuvottelut
 • videoneuvottelut.

Verkkokokouksissa ja oppimisalustoilla voivat kuvan, äänen ja chatin lisäksi olla käytettävissä muun muassa

Reaaliaikaisen osallistumisen saavutettavuus

Etäkäytössä verkkosovellukset edistävät opiskelun ja osallistumisen taloudellista ja maantieteellistä saavutettavuutta. Reaaliaikaista opetusta voidaan käyttää monipuolisesti lähiopetuksen kanssa. Esityksistä tai istunnoista voidaan tehdä myös tallenteita.

Jo suunnitteluvaiheessa on tarpeen ottaa huomioon reaaliaikaisen verkko-opetuksen ja -viestinnän saavutettavuus osanottajille, joilla on näkemisen, kuulemisen, kognitiivisten toimintojen ja/tai liikkumisen rajoitteita. Keskeisiä kysymyksiä ovat

 • käytettävän ohjelmiston käyttöliittymän saavutettavuus
 • esitettävän sisällön saavutettavuus
 • vuorovaikutuksen saavutettavuus
 • mahdollisesti tarvittavat täydennykset ja vaihtoehdot (1).

Esimerkiksi Adobe Connect -järjestelmän saavutettavuutta edistävät

 • mahdollisuudet navigoida ja hallita toimintoja näppäimistöllä
 • virtuaalisen kokoushuoneen ominaisuuksien (fonttikokojen, värien) säädeltävyys
 • mahdollisuudet tekstitysten käyttöön ja reaaliaikaisen tekstityspalvelun liittämiseen (2).

Varmista ennen kokousta tai esitystä, onko osanottajilla toiveita saavutettavuuden suhteen. Vaihtoehtoihin kannattaa varautua, vaikka toiveita ei tulisikaan.

 • Varaa mahdollisuus osallistua puhelinyhteydellä, jos VoIP-yhteys (Voice over Internet Protocol) tai käytettävä sovellus eivät ole kaikkien saavutettavissa. Valmistaudu siihen, että myös eri yhteydellä voi tehdä kysymyksiä, äänestää ja päästä osalliseksi esityksestä.
 • Jos esityksessä käytetään PowerPoint-, Excel- tai Word-asiakirjoja, toimita ne saavutettavassa muodossa osanottajille jo etukäteen.
 • Jos esityksestä tehdään tallenne, toimita siitä saavutettava versio, jossa esimerkiksi video sisältää tekstityksen ja sisällön tekstikuvauksen (1).

On mahdollista, että näkövammainen verkkokokoukseen tai -opetukseen osallistuja ei ole perehtynyt Connect-käyttöliittymään, sen eri toimintoihin ja näppäinkomentoihin. Perehtymiseen on järjestettävä mahdollisuus ennen tilaisuutta ja kuultava osallistujan toiveet.

Verkkokokouksen järjestäjän, esittelijän ja ylläpitäjän keskeisenä tehtävänä on perehdyttää osallistujat järjestelmän käyttöön ja valita virtuaalisen kokoushuoneen ominaisuudet. On tärkeää, että ylläpitäjä tuntee järjestelmän saavutettavuusominaisuudet ja huolehtii tarvittavasta ohjeistuksesta.

Reaaliaikaiset verkkokeskustelut eli chatit

Reaaliaikaisissa verkkokeskusteluissa eli chateissa kaksi tai useampi keskustelija vaihtaa kirjoitettuja viestejä. Moniin opiskelualustoihin on kehitelty erilaisia chatteja ja foorumeita. Kaikkien keskustelusovellusten toteutuksessa tai ohjeistuksissa ei ole otettu huomioon opiskelijoita, jotka käyttävät ruudunlukuohjelmaa. Verkkokeskustelun saavutettavuus edellyttää sekä keskusteluvälineen käytön että viestien esteettömyyttä.

Kun verkkokeskustelusovellusta kehitellään, valitaan tai otetaan käyttöön, on hyvä selvittää,

 • onko verkkokeskustelun käyttöliittymä hallittavissa näppäimistöllä
 • toimiiko sovellus yleisillä ruudunlukuohjelmilla
 • voiko ruudunluvun käyttäjä vierittää ja/tai päivittää viestijonon
 • käytetäänkö tärkeän tiedon välittämiseen ainoastaan ääntä
 • onko eri toimintojen hallinta käyttöliittymässä helppoa ja selkeää (3).
 • onko sovelluksen ohjeistuksessa esitelty sen saavutettavuus ja erilaiset käyttömahdollisuudet. (4)

Lähteet

 1. Accessible Web Conferences and Webinar Best Practices Accessibility. U.S. Food and Drug Administration. Haettu 19.4.2013.
 2. Enhancing the accessibility of web conferencing with Adobe® Connect Adobe Connect Accessibility White Paper 2012. Haettu 19.4.2013.
 3. Accessibility of Online Chat Programs WebAIM. Haettu 20.3.2013.
 4. Guidelines for Developing Accessible Synchronous Communication and Collaboration Tools IMS Guidelines for Developing Accessible Learning Applications. Haettu 16.4.2013.

Lisälähteitä