Esok-verkosto

Näkökulmia tieto- ja viestintäympäristön saavutettavuuteen

Vammaisuus voidaan määritellä oppijan ja tarjolla olevan opetuksen yhteensopimattomuudeksi ja saavutettavuus oppimisympäristön kyvyksi sopeutua kaikkien oppijoiden tarpeisiin (1). Tieto- ja viestintätekniikka tuovat mahdollisuuksia opetuksen monipuolistamiseen ja opiskelijan yksilöllistenkin tarpeiden kohtaamiseen.

Samalla kun oppimisympäristön puutteet ja esteet ymmärretään vammaisuutta tuottaviksi, on eri yksilöiden ja ryhmien tarpeet tärkeä tuntea saavutettavuuden toteuttamiseksi.

Lähteet

  1. IMS Global Access for All (AfA) Primer