Esok-verkosto

Liikuntavammaiset opiskelijat

Paula Pietilä

Liikuntavammat ilmenevät monilla tavoilla ja niiden syyt ovat erilaisia. Monilla liikuntavammaisilla henkilöillä on liikkumisen ohella vaikeuksia myös motoriikassa ja käsien käytössä. Tämän vuoksi liikuntavammaisten opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknologian käytössä tulee huomioida erityisesti

  • tilan esteettömyys
  • kalustus
  • laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys.

Jos henkilö käyttää liikkumisen apuvälinettä, on liikkumiseen ja kääntymiseen oltava riittävästi tilaa. Liikkumisen apuvälinettä käyttävä henkilö ei välttämättä ulotu kovin etäälle ylös, alas ja sivulle. Myös esimerkiksi painavan oven avaaminen on usein mahdotonta. Nämä seikat tulee ottaa huomioon tietokoneluokkia ja asiakaskäyttöön tarkoitettuja työpisteitä suunniteltaessa ja rakennettaessa.

Pöytätasojen ja tuolien säädettävyys on tärkeää esimerkiksi pyörätuolin käyttäjille ja henkilöille, joilla on tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja. Kalusteita on voitava säätää helposti ja ilman työkalujen tai voiman käyttöä.

Joillakin liikuntavammaisilla henkilöillä on pulmia myös käsien käytössä niin, että tietokoneen hallinta hiiren ja näppäimistön avulla voi olla vaikeaa. Sovellusten käyttämiseksi tarvittavat komennot on voitava antaa myös näppäimistöä käyttäen. Sovelluksen tulee varmistaa ratkaisevat toiminnot kysymyksillä. Esimerkiksi ennen tiedoston poistamista on varmistettava, että käyttäjä todella haluaa poistaa tiedoston.

Tietokoneen käytön apuvälineitä ovat muun muassa pallohiiri, reikälevyllinen tukinäppäimistö ja käyttäjän otsaan kiinnitettävä optinen hiiri. Tietokoneen käyttöjärjestelmän saavutettavuusominaisuuksista voi myös olla apua. Esimerkiksi näppäimistön siirtäminen näytöruudulta käytettäväksi ja mahdollisuus säätää hiiren toiminnan nopeutta helpottavat työskentelyä.